Skip to content
Jaki jest okres ważności uprawnień UDT na żurawie HDS?

Ważność uprawnień UDT na żurawie przenośne HDS i przewoźne leśne.

Podstawa prawna określająca okres ważności uprawnień UDT na żurawie HDS oraz leśne.

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT uprawniających do obsługi żurawi przenośnych typu HDS oraz przewoźnych leśnych, reguluje najnowsze Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne należy zdać z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją UDT.

Jaki rodzaj żurawi można obsługiwać, posiadając uprawnienia na żurawie HDS?

Zgodnie z najnowszymi przepisami Dozoru Technicznego posiadając uprawnienia na żurawie HDS można obsługiwać następujące urządzenia:

– żurawie przenośne (HDS oraz na gąsienicach tzw. pająki)

– żurawie przewoźne (leśne, dekarskie oraz ciesielskie na przyczepach)

– żurawie stacjonarne (przyścienne żurawiki stacjonarne np. warsztatowe)

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT wydawane jest od razu na wszystkie trzy kategorie żurawi, tzn. przenośne, przewoźne oraz stacjonarne bez tonażowego ograniczenia.

Jaki jest okres ważności uprawnień na żurawie HDS?

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem z 2019 r. zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi HDS jest ważne przez okres 10 lat. Czas ważności uprawnienia biegnie od daty wydania.

Co z zaświadczeniami kwalifikacyjnymi UDT do obsługi żurawi HDS, które wydawane były na okres bezterminowy?

Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przenośnych HDS, wydane na okres bezterminowy tracą swoją ważność z dniem 31.12.2023 r. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem można było je przedłużyć składając wniosek do dnia 30.09.2023 r. o ponowienie zaświadczenia kwalifikacyjnego do UDT i wtedy osoba zainteresowane otrzymywała nowe zaświadczenie kwalifikacyjne bez opłaty i egzaminu. Nowe zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uzyskane na podstawie ponowienia, będzie uprawniało z automatu do obsługi żurawi przenośnych HDS, przewoźnych leśnych oraz stacjonarnych. Nawet jeśli ktoś nie posiadał na poprzednim zaświadczeniu kwalifikacyjnym wpisanych żurawi przewoźnych i stacjonarnych, teraz otrzymuje je automatycznie zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem.

Back To Top