Kursy na podesty ruchome - podnośniki koszowe

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 4 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora tzw. platform roboczych, zwyżek z egzaminem przed UDT.

W związku z licznymi udogodnieniami, wynikającymi z użycia tego typu maszyn w różnych branżach, wzrasta na nie zapotrzebowanie. Są wykorzystywane na budowach oraz przy pracach montażowych, a także wielu innych miejscach i innego rodzaju pracach. Służą do podnoszenia przedmiotów lub osób na określoną wysokość za pomocą platformy lub gondoli. Maszyny tego typu dzielą się na modele stacjonarne oraz samobieżne.

Kurs obsługi podnośników koszowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT.

Po ukończonym szkoleniu osobie uczestniczącej w zajęciach wydawane są uprawnienia na podesty ruchome w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Uprawnienia te ważne są terminowo w zależności od rodzaju podestu na jaki uzyskaliśmy kwalifikacje.

Uprawnienia UDT na podesty ruchome

Mogą być wydane na następujące maszyny:

 • podesty ruchome stacjonarne (termin ważności uprawnień 10 lat)
 • podesty ruchome wiszące + stacjonarne (termin ważności uprawnień 10 lat)
 • podesty ruchome masztowe + stacjonarne (termin ważności uprawnień 10 lat)
 • podesty ruchome przejezdne (termin ważności uprawnień 5 lat)
 • podesty na pojazdach kolejowych (termin ważności uprawnień 10 lat)

Zapisz się na kurs na podesty ruchome dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Zagadnienia omawiane podczas zajeć
 • typy maszyn: nożycowe, teleskopowe, przegubowe, przewoźne, przejezdne wolnobieżne,
 • budowa podestów ruchomych,
 • czynności operatora podestów przed, w trakcie i po pracy,
 • BHP podczas obsługi platform roboczych
 • wiadomości o UDT,
 • zajęcia praktyczne
Ile trwa kurs na podesty ruchome?

Długość trwania kursu uzależniona jest od rodzaju zwyżek na które wyrabiane są uprawnienia. Dostosowujemy terminarz do osób uczęszczających na zajęcia, dlatego nauka zawodu może się odbywać w dni robocze lub weekendy.

Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora podestów ruchomych. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Co możemy dla ciebie zrobić?

Nasze zajęcia są prowadzone dla grup zorganizowanych. Odbywają się na placach budowy i w obiektach należących do pracodawcy. Dojeżdżamy do Klientów na terenie całego kraju, dostosowując się do ich potrzeb. Kursy na podesty ruchome prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków, którzy mają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie praktyczne. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia zawodowe operatorów i konserwatorów podestów ruchomych nadane przez UTD.

Po naszej stronie leżą wszystkie formalności związane z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego i jego terminem. Również daty zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, dostosowane są do potrzeb naszych Klientów . Istnieje możliwość prowadzenia kursu także w weekend. W cenie zajęć nasza firma zapewnia materiały szkoleniowe, w których można znaleźć przykładowe pytania egzaminacyjne UTD wraz z odpowiedziami.

Aktualny cennik znajduje się na naszej stronie, w sekcji szkoleń grupowych operatorów. W przypadku licznych, zorganizowanych grup, istnieje możliwość negocjacji ceny.

Pytania i odpowiedzi

Jakie są rodzaje uprawnień na podesty ruchome?

Osoba obsługująca podest ruchomy powinna posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urzędem Dozoru Technicznego na określony typ podestu ruchomego. Rozróżniamy następujące rodzaje podestów ruchomych: stacjonarne, wiszące, masztowe, przejezdne (wolnobieżne, samojezdne, przewoźne), podesty na pojazdach kolejowych.

W jakich miastach prowadzony jest kurs?

Kurs na podesty ruchome prowadzimy nie tylko w Wieluniu i woj. łódzkim. W przypadku grup 4-osobowych i większych jesteśmy w stanie dojechać w każde miejsce w Polsce.

Czy operatorzy podestów ruchomych dobrze zarabiają?

Osoby obsługujące podesty ruchome znajdują pracę wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na pracowników wysokościowych: budowlanka, energetyka, nadzór, konserwacja i im podobne. Ponieważ ta praca wiąże się z ryzykiem upadku i innymi zagrożeniami, pracownicy obsługujący zwyżki zazwyczaj otrzymują wyższą stawkę godzinową od innych osób w tej samej branży. Oczywiście pensja zależy również od pracodawcy, rodzaju pracy, sytuacji lokalnego rynku pracy oraz innych czynników.

Czym są podesty ruchome?

Podest ruchomy to rodzaj dźwignicy wchodzący w skład maszyn budowlanych. Wykorzystuje się go do transportu osób i materiałów w poziomie oraz w pionie. Zbudowany jest z platformy (kosza) zawieszonej na cięgniku, który podnosi się przy pomocy dźwignika. Podesty ruchome są używane na szeroką skalę podczas prac budowlanych lub montażowych prowadzonych na wysokościach.

Jakie są rodzaje podestów ruchomych?

Wyróżniamy trzy typy podestów
ruchomych:

 • podesty ruchome masztowe składają się z platformy roboczej i jednego lub dwóch masztów oraz podstawy (podwozia), podest o konstrukcji kratownicowej posiada
  mechanizm podnoszenia w formie dźwignika zębatkowego;
 • podesty ruchome przejezdne są zbudowane z podwozia, platformy roboczej i konstrukcji nośnej połączonej z podwoziem, mogą zostać zamontowane na podwoziu
  z własnym napędem jazdy (podest samojezdny) lub na podwoziu przystosowanym do holowania na przyczepie
  (podest ciągniony, przewoźny); rozróżnia się podwozia z własnym napędem kołowe
  lub gąsienicowe (podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, które nie są dopuszczone do ruchu drogowego); istnieją także podesty montowane na
  samochodzie (podesty samojezdne samochodowe);
 • podesty ruchome wiszące złożone z platformy roboczej, lin bezpieczeństwa i nośnych i wciągarki, mogą być zamontowane na stałe lub na określony czas na budynku;
  platformę roboczą zawiesza się na linii nośnej za pomocą wieszaka, może mieć ona jeden punkt zaczepienia lub kilka.

Analizując rodzaj wysięgnika, który podpiera platformę roboczą, rozróżnia się następują podesty ruchome przejezdne:

 • nożycowe,
 • przegubowe,
 • przegubowo-teleskopowe,
 • teleskopowe.

Biorąc pod uwagę napęd podestu ruchomego, dźwignice dzielimy na:

 • elektryczne,
 • hydrauliczne,
 • ręczne.

Kto może wziąć udział w kursie na podesty ruchome?

Operatorem podestów ruchomych może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, otrzymała zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, legitymuje się wykształceniem
minimum podstawowym i bardzo dobrze zna język polski. W przypadku obcokrajowców wymagane jest poświadczenie tłumacza przysięgłego.

Czego można się nauczyć podczas kursu na podesty ruchome?

Program szkolenia dla przyszłych operatorów podestów ruchomych obejmuje zagadnienia związane z typami maszyn (podesty ruchome wolnobieżne, przejezdne,
przewoźne…) i budową podestów ruchomych. Ponadto słuchacze zapoznają się z zakresem obowiązków na stanowisku osoby obsługującej zwyżki. Kursanci
zaznajamiają się również z zasadami BHP obowiązującymi podczas obsługi platform roboczych oraz informacjami dotyczącymi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). W
ramach kursu odbywają się także zajęcia praktyczne.

Gdzie można odbyć szkolenie na operatora podestów ruchomych?

Oferujemy zajęcia na terenie całego kraju. Zajęcia prowadzą doświadczeni dydaktycy, którzy posiadają stosowną wiedzę merytoryczną, jak i umiejętności praktyczne
związane z obsługą zwyżek. Nasza kadra szkoleniowa legitymuje się uprawnieniami w zakresie obsługi i konserwacji podestów ruchomych nadanymi przez UDT.

Ile trwa kurs na podesty ruchome?

Długość kursu na zwyżki jest uzależniona od rodzaju podestów ruchomych, na które wyrabia się uprawnienia. Proponujemy naukę zarówno w dni robocze, jak i w weekendy.

Ile kosztuje kurs na zwyżki?

Cena uprawnień operatora podestów ruchomych jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

Czy uprawnienia na podesty ruchome tracą ważność?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia terminowe, których ważność zależy od rodzaju zdobytych kwalifikacji:

 • podesty ruchome stacjonarne (10 lat),
 • podesty ruchome stacjonarne + wiszące (10 lat),
 • podesty ruchome przejezdne (5 lat),
 • podesty ruchome masztowe (10 lat),
 • podesty na przejazdach kolejowych (10 lat).

By przedłużyć ważność uprawnień do wykonywania zawodu operatora podestów ruchomych, należy najpóźniej 3 miesiące przed utratą
ważności  złożyć wniosek o przedłużenie ważności  kwalifikacji i oświadczyć, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywali Państwo czynności
operatora podestów ruchomych. Wniosek o przedłużenie należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w jednostce UDT, która wydała zaświadczenie
kwalifikacyjne.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Wieruszów, Kępno, Sieradz, Olesno, Kluczbork, Pajęczno, Bełchatów, Łódź, Wrocław oraz Częstochowa. Prowadzimy również wynajem podnośników koszowych.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]