Skip to content

Organizujemy kursy operatorów podestów ruchomych - zwyżek koszowych.

Kurs obsługi podestów ruchomych - podnośników koszowych.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na operatora podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych, na podwoziu samochodowym oraz przewoźnych.

Opis przebiegu kursu obsługi podestów ruchomych - zwyżek.

Czas trwania kursu

Kurs na podesty ruchome składa się z zajęć teoretyczno – praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie on-line (dostęp 24h do platformy szkoleniowej słuchacz uzyskuje na 2 tyg. przed egzaminem). Zajęcia praktyczne prowadzone są na naszym podnośniku koszowym marki Matilsa Parma.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs obsługi zwyżki należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo UDT

Aby zostać przyjętym na kurs należy dostarczyć w formie skanu na 3 tyg. przed szkoleniem Pełnomocnictwo. Dokument upoważnia ośrodek szkoleniowy do reprezentowania słuchacza przed komisją UDT. Pełnomocnictwo może być dostarczone na nasz adres e-mail.

Egzamin UDT i ważność uprawnień

Szkolenie jest zakończone egzaminem przed UDT teoretyczno – praktycznym i po jego pozytywnym wyniku słuchacz otrzymuje uprawnienia na podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne nożycowe i przegubowe, na samochodach oraz przyczepie, ważne przez okres 5 lat.

Przebieg egzaminu UDT.

Egzamin końcowy przez komisją kwalifikacyjną egzaminacyjną UDT składa się z 3 części: pisemnej, ustnej oraz praktycznej. Egzamin pisemny teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu zawierającego 15 pytań i należy prawidłowo zaznaczyć przynajmniej 11 odpowiedzi. Po pozytywnym zaliczeniu testu pisemnego, słuchacz jest dopuszczany do części praktycznej gdzie musi odpowiedzieć prawidłowo na jedno pytanie z obsługi codziennej przy podnośniku koszowym. Po zaliczeniu części ustnej, słuchacz jest dopuszczany do części praktycznej, polegającej na prawidłowej obsłudze podestu ruchomego.

Rodzaj uzyskanych uprawnień UDT.

Po pozytywnym wyniku egzaminu przez komisją UDT słuchacz otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające go do obsługi podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych nożycowych i przegubowych, montowanych na podwoziu samochodowym oraz przewoźnych montowanych na przyczepce.

Program szkolenia operatorów podestów ruchomych:

 • wiadomości o Dozorze Technicznym
 • rodzaje i typy podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżne, przegubowe, telskopowe
 • budowa i zasada działania podnośników koszowych
 • mechanizmy – rodzaje i zasady działania
 • zabezpieczenia hydrauliczne, mechaniczne i elektryczne stosowane w podestach
 • diagram pracy zwyżki
 • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy na podeście
 • zajęcia praktyczne
 • bhp przy obsłudze podestów ruchomych

Zajęcia praktyczne prowadzone są na naszym podnośniku koszowym marki Matilsa model Parma. Posiadamy również utwardzony plac nauki jazdy zgodnie z wytycznymi UDT. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie on-line (wystarczy zwykły laptop, tablet lub smartfon). Dostęp do platformy szkoleniowej słuchacz otrzymuje na 2 tyg. przed planowanym egzaminem UDT. Platforma zawiera omówienie wszystkich pytań egzaminacyjnych przez lektora, filmy instruktażowe, zdjęcia z omówieniem przez lektora budowy i mechanizmów działania podestów ruchomych.

Kursy na operatorów podestów ruchomych - podnośników koszowych prowadzimy na terenie miast Wieluń, Wieruszów, Kępno, Sieradz, Olesno, Kluczbork, Praszka, Pajęczno, Bełchatów, Łask, Zduńska Wola, Radomsko, Łódź, Wrocław oraz Częstochowa.

kurs na podesty ruchome
kurs na podnośniki koszowe
uprawnienia na zwyżki
uprawnienia na podnośniki koszowe na przyczepach

Czym są podesty ruchome?

Podest ruchomy to rodzaj dźwignicy wchodzący w skład maszyn budowlanych. Wykorzystuje się go do transportu osób i materiałów w poziomie oraz w pionie. Zbudowany jest z platformy (kosza) zawieszonej na cięgniku, który podnosi się przy pomocy dźwignika. Podesty ruchome są używane na szeroką skalę podczas prac budowlanych lub montażowych prowadzonych na wysokościach.

Jakie są rodzaje podestów ruchomych?

Wyróżniamy trzy typy podestów
ruchomych:

 • podesty ruchome masztowe składają się z platformy roboczej i jednego lub dwóch masztów oraz podstawy (podwozia), podest o konstrukcji kratownicowej posiada
  mechanizm podnoszenia w formie dźwignika zębatkowego;
 • podesty ruchome przejezdne są zbudowane z podwozia, platformy roboczej i konstrukcji nośnej połączonej z podwoziem, mogą zostać zamontowane na podwoziu
  z własnym napędem jazdy (podest samojezdny) lub na podwoziu przystosowanym do holowania na przyczepie
  (podest ciągniony, przewoźny); rozróżnia się podwozia z własnym napędem kołowe
  lub gąsienicowe (podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, które nie są dopuszczone do ruchu drogowego); istnieją także podesty montowane na
  samochodzie (podesty samojezdne samochodowe);
 • podesty ruchome wiszące złożone z platformy roboczej, lin bezpieczeństwa i nośnych i wciągarki, mogą być zamontowane na stałe lub na określony czas na budynku;
  platformę roboczą zawiesza się na linii nośnej za pomocą wieszaka, może mieć ona jeden punkt zaczepienia lub kilka.

Analizując rodzaj wysięgnika, który podpiera platformę roboczą, rozróżnia się następują podesty ruchome przejezdne:

 • nożycowe,
 • przegubowe,
 • przegubowo-teleskopowe,
 • teleskopowe.

Biorąc pod uwagę napęd podestu ruchomego, dźwignice dzielimy na:

 • elektryczne,
 • hydrauliczne,
 • ręczne.

Kto może wziąć udział w kursie na podesty ruchome?

Operatorem podestów ruchomych może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, otrzymała zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, legitymuje się wykształceniem
minimum podstawowym i bardzo dobrze zna język polski. W przypadku obcokrajowców wymagane jest poświadczenie tłumacza przysięgłego.

Czego można się nauczyć podczas kursu na podesty ruchome?

Program szkolenia dla przyszłych operatorów podestów ruchomych obejmuje zagadnienia związane z typami maszyn (podesty ruchome wolnobieżne, przejezdne,
przewoźne) i budową podestów ruchomych. Ponadto słuchacze zapoznają się z zakresem obowiązków na stanowisku osoby obsługującej zwyżki. Kursanci
zaznajamiają się również z zasadami BHP obowiązującymi podczas obsługi platform roboczych oraz informacjami dotyczącymi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). W
ramach kursu odbywają się także zajęcia praktyczne.

Gdzie można odbyć szkolenie na operatora podestów ruchomych?

Oferujemy zajęcia na terenie całego kraju. Zajęcia prowadzą doświadczeni dydaktycy, którzy posiadają stosowną wiedzę merytoryczną, jak i umiejętności praktyczne
związane z obsługą zwyżek. Nasza kadra szkoleniowa legitymuje się uprawnieniami w zakresie obsługi i konserwacji podestów ruchomych nadanymi przez UDT.

Ile trwa kurs na podesty ruchome?

Długość kursu na zwyżki jest uzależniona od rodzaju podestów ruchomych, na które wyrabia się uprawnienia. Proponujemy naukę zarówno w dni robocze, jak i w weekendy.

Ile kosztuje kurs na zwyżki?

Cena uprawnień operatora podestów ruchomych jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

Czy uprawnienia na podesty ruchome tracą ważność?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia terminowe, których ważność zależy od rodzaju zdobytych kwalifikacji:

 • podesty ruchome stacjonarne (10 lat),
 • podesty ruchome stacjonarne + wiszące (10 lat),
 • podesty ruchome przejezdne (5 lat),
 • podesty ruchome masztowe (10 lat),
 • podesty na przejazdach kolejowych (10 lat).

By przedłużyć ważność uprawnień do wykonywania zawodu operatora podestów ruchomych, należy najpóźniej 3 miesiące przed utratą ważności  złożyć wniosek o przedłużenie ważności  kwalifikacji i oświadczyć, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywali Państwo czynności operatora podestów ruchomych. Wniosek o przedłużenie należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w jednostce UDT, która wydała zaświadczenie kwalifikacyjne.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Wieruszów, Kępno, Sieradz, Olesno, Kluczbork, Praszka, Pajęczno, Bełchatów, Radomsko, Łódź, Wrocław oraz Częstochowa.

Back To Top