Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm³ cieczami lub gazami: propan – butan np. rozlewnie gazu, powietrzem, tlenem, CO2, azot, gazy oddechowe dla płetwonurków, straży pożarnych, policji itp. o pojemności powyżej 350 cm3.

Warunki przyjęcia na kurs:
– ukończone 18 lat,
– przynajmniej wykształcenie podstawowe,

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli trwa 32 godz. i kończy się egzaminem przed UDT oraz wydaniem stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas szkolenia na napełnianie zbiorników ciśnieniowych omawiane są następujące zagadnienia:

– wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych – butli, ich badania i naprawy,

– ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów ,

– konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry,

– konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu,

– znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety ostrzegawcze,

– zajęcia praktyczne: napełnianie zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne;

Kurs napełniania butli dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji butli – przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych na napełnianie butli ciśnieniowych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.

Zbiornik ciśnieniowy stabilizuje ciśnienie w sieci i gwarantuje przechowywanie sprężonego powietrza. Stanowi on jeden z najważniejszych elementów instalacji sprężonego powietrza. Jego obecność jest obowiązkowa. Wyróżnia się dwa typy zbiorników: główny i pomocniczy. Pierwszy z nich montuje się najczęściej za chłodnicą i sprężarką, z kolei drugi w miejscu poboru sprężonego powietrza. Zbiornik główny nie tylko gromadzi powietrze, ale również steruje pracą sprężarki. Tymczasem zbiornik pomocniczy redukuje spadek ciśnienia w układzie oraz zapewnia efektywne funkcjonowanie instalacji.

Kto może wziąć udział w szkoleniu napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych?

Kurs na napełnienie butli jest skierowany do osób, które ukończyły 18. rok życia, mają wykształcenie co najmniej podstawowe i posługują się językiem polskim w stopniu bardzo dobrym. Obcokrajowcy, którzy chcieliby zwiększyć swoje kompetencje zawodowe na terenie Polski, są obowiązani do przedłożenia zaświadczenia dotyczącego umiejętności komunikowania się w języku polskim. Dokument musi być sygnowany przez tłumacza przysięgłego.

Kurs napełniania przenośnych zbiorników gazowych to propozycja dla osób dorosłych, które w ramach pracy zawodowej będą zajmować się napełnianiem butli gazowych, a także obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności większej niż 350 cm3. Uprawnienia tego typu wymagane są m.in. w przypadku:

 • strażaków,
 • pracowników szpitali i uzdrowisk,
 • ludzi zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego,
 • płetwonurków,
 • obsługi sprzętu do paintballa,
 • monterów instalacji chłodniczych i pomp ciepła,
 • właścicieli i pracowników centrów oraz baz nurkowych, którzy napełniają butle nurkowe.

Czego dotyczą uprawnienia?

Podczas kursu słuchacze zdobywają uprawnienia na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm3 cieczami lub gazami. Po szkoleniu pracownicy zajmują się:

 • napełnianiem butli propan-butan,
 • napełnianiem powietrzem,
 • napełnianiem CO2,
 • napełnianiem azotem,
 • napełnianiem gazami oddechowymi dla płetwonurków,
 • napełnianiem butli dla straży pożarnej czy policji.

Jak wygląda szkolenie?

Kurs na napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Całość trwa 32h i kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Zajęcia są przeprowadzane przez doświadczoną kadrę dydaktyczną złożoną z praktyków, którzy starają się zapoznać kursantów z niezbędną wiedzą oraz przydatnymi umiejętnościami do fachowego wykonywania obowiązków służbowych.

Co obejmuje program kursu?

Słuchacze poznają ogólne wiadomości dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych gazów, a także cechy charakterystyczne poszczególnych gazów. Ponadto zdobywają wiedzę związaną z konstrukcją i wymaganiami dla zbiorników, jak i osprzętu. Podczas zajęć instruktorzy przedstawiają najważniejsze parametry butli gazowych oraz sposoby znakowania zbiorników przenośnych. W programie kursu znajdują się także ogólne zasady BHP i przeciwpożarowe. Kursanci uczestniczą również w wykładach na temat wykonywania dozoru technicznego dla sprzętu, ich badania, a także naprawy. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia obsługują i napełniają zbiorniki ciśnieniowe.

Czy uprawnienia na napełnianie zbiorników ciśnieniowych tracą ważność?

Słuchacze, którzy osiągną pozytywny wynik z egzaminu przed UDT, zdobywają bezterminowe uprawnienia wydane na specjalnych zaświadczeniu.

Ile kosztuje kurs na napełnianie butli gazowych?

Cena szkolenia jest uzależniona od liczby osób, które zadeklarują chęć zdobycia uprawnień na obsługę i napełnianie zbiorników ciśnieniowych w wybranym terminie. Im więcej słuchaczy, tym niższy koszt.

Jakie korzyści płyną z ukończenia kursu na butle gazowe?

Zdobycie uprawnień zwiększa szanse osób dorosłych na rynku pracy, jak i pozwala na uzyskanie dodatkowego dochodu. Na przykład napełnianie butli helem umożliwia zdobycie dodatkowego źródła finansowania, jeśli zdecydują się Państwo świadczyć usługi dla osób oferujących różne atrakcje podczas eventów. Z kolei umiejętność napełniania butli argonem okazuje się przydatna podczas spawania TIG.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

kurs na tankowanie i roztankowanie cystern cena kurs tdt kursy konserwacja warszawa uprawnienia na montaż klimatyzacji uprawnienia klimatyzacja urządzenia napełniające autoklaw budowa uprawnienia nalewaki cystern kurs sep gdańsk ile kosztuje podłączenie kuchenki gazowej