Skip to content

Uprawnienia na autoklawy.

Kurs obsługi autoklawów.

Szkolenie i egzamin on-line w zakresie uzyskania uprawnień na obsługę autoklawów (wyparzarek, sterylizatorów).

Opis przebiegu kursu obsługi sterylizatorów - autoklawów.

Czas trwania kursu

Kurs na uprawnienia do obsługi autoklawów wraz z egzaminem jest prowadzony w formie on-line. Egzamin jest realizowany w terminie 14 dni od daty zapisania się na szkolenie. Wcześniej słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe do samokształcenia.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs obsługi wyparzarek – sterylizatorów należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Rodzaj uzyskanych uprawnień

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie z wynikiem pozytywnym, osoba kończąca kurs otrzymuje uprawnienia G2 na stanowisku E –  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody tzw. autoklawy.

Ważność uprawnień

Uprawnienia w formie świadectwa kwalifikacji Grupy 2 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Przebieg szkolenia oraz egzaminu

Szkolenie oraz cały egzamin prowadzony jest w formie on-line i wystarczy zwykły laptop z kamerą i mikrofonem lub tablet, a nawet smartfon. Wcześniej osoba chcąca brać udział w szkoleniu otrzymuje na e-maila obszerne materiały szkoleniowe z zakresu obsługi autoklawów czyli wyparzarek – sterylizatorów przemysłowych. Szkolenie jest 1-dniowe, natomiast egzamin końcowy nadający określone kwalifikacje realizowany jest w ciągu 14 dni od daty zapisania się na szkolenie.

Program szkolenia na autoklawy:

 • przepisy prawne
 • obowiązki osób na stanowisku obsługi sterylizatora
 • obsługa autoklawów
 • zastosowanie autoklawów
 • organizacja pracy przy urządzeniach odbiorczych pary i gorącej wody
 • rodzaje i wielkości znamionowe wyparzarek przemysłowych
 • BHP na stanowisku obsługi autoklawu
 • ochrona p/poż

Uzyskując kwalifikacje na operatora autoklawów w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, można samodzielnie obsługiwać wszystkie wyparzarki – sterylizatory bez ograniczenia mocy podawanej w kW. Uprawnienia na autoklawy są honorowane na terenie całej Polski. Zgodnie z najnowszą Ustawą Prawo energetyczne, wskazane jest aby osoby chcące zdobyć uprawnienia gazowe miały wykształcenie kierunkowe np. sterylizator, energetyczne lub pokrewne. W przypadku braku takiego wykształcenia wymagane jest poświadczenie stażu na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych – Gr. III. Prowadzimy również kursy na uprawnienia elektryczne SEP oraz uprawnienia cieplne G2.

Prowadzimy kursy na uprawnienia do obsługi autoklawów na terenie miast Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk oraz Kielce.

uprawnienia na wyparzarki
kurs na sterylizator
szkolenia na autoklawy
uprawnienia na autoklawy

Czym jest autoklaw?

Autoklaw to urządzenie służące do sterylizacji przedmiotów za pomocą pary wodnej. Umożliwia uzyskanie temperatury wyższej niż 100oC.
Składa się z następujących części:

 • grubościennego zbiornika wykonanego z metalu,
 • pokrywy z systemem blokad, które umożliwiają szczelne zamknięcie komory,
 • manometru służącego do pomiaru ciśnienia,
 • ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa, który zabezpiecza komorę przed wybuchem w przypadku przekroczenia maksymalnego
  ciśnienia.

W zależności od rodzaju autoklawu występują dodatkowe elementy:

 • termometr może być podłączony do elektroniki odpowiedzialnej za pracę urządzenia,
 • wyposażenie sprzętu jest zamknięte w obudowie,
 • płaszcz wodny chłodzi przedmioty znajdujące się w autoklawie,
 • pompa próżniowa usuwa powietrze zgromadzone w komorze przed rozpoczęciem sterylizacji,
 • zewnętrzna wytwornica pary wodnej.

Sprzęt do sterylizacji może być wyposażony w różne systemy grzania, np.:

 • gazowy,
 • elektryczny,
 • olejowy.

Autoklawy znalazły zastosowania w wielu dziedzinach. Korzysta się z nich w gabinetach kosmetycznych, lekarskich i dentystycznych, odnowy biologicznej czy przychodniach weterynaryjnych. Znajdują się także w szpitalach, różnego rodzaju laboratoriach, jak i zakładach przemysłowych, np. spożywczych lub farmaceutycznych, branży fryzjerskiej, kosmetycznej czy piercing – tatuaże.

Autoklawy przemysłowe wykorzystywane w przemyśle spożywczym stanowią wyposażenie zakładów mięsnych i warzywno-owocowych. Dzięki nim producent może zagwarantować trwałość swoich wyrobów oraz zapewnić bezpieczne warunki przechowywania. Urządzenia służą do gotowania, pasteryzacji, wygrzewania w próżni oraz sterylizacji. Autoklaw skraca czas produkcji o ok. 70%.

Autoklaw przemysłowy może być także wykorzystany do termo-mokrej obróbki pustaków betonowych, cegły sproszkowanej i silikatowej, płyt termoizolacyjnych z azbestu, jak i wielu
innych materiałów budowlanych. Dzięki temu procesowi możliwe jest hartowanie.

Na czym polega sterylizacja w autoklawie?

Na początku zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi urządzenia, by korzystanie ze sprzętu nie stanowiło żadnego zagrożenia. Metalowe przedmioty podlegające sterylizacji autoklawem parowym powinny być umieszczone w specjalnych opakowaniach lub owinięte folią aluminiową. Natomiast płynne materiały zaleca się wyjawiać, korzystając z programów przeznaczonych do sterylizacji cieczy. Co ważne, niektóre modele wymagają  uzupełnienia wody przed rozpoczęciem dezynfekcji. Praca autoklawów parowych dzieli się na cztery fazy: nagrzewania, wyrównania, wyjaławiania i schładzania.

Kto może wziąć udział w kursie obsługi autoklawów?

Szkolenie z obsługi autoklawów jest skierowane do osób dorosłych, które zdobyły wykształcenie co najmniej podstawowe i posługują się językiem polskim w stopniu bardzo dobrym. W
przypadku obcokrajowców wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda kurs z obsługi autoklawów?

Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Instruktorzy wyróżniają się bogatą wiedzą merytoryczną oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w branży związanej z autoklawami.

W ramach nauki słuchacze uczestniczą w wykładach, podczas których utrwalają wiadomości z części teoretycznej. Warsztaty to najlepszy sposób na naukę i podjęcie pierwszych samodzielnych kroków w pracy ze specjalistycznym sprzętem do sterylizacji. Całość kończy się egzaminem przed komisją energetyczną.

Kursanci, którzy podejdą do egzaminu i zdobędą pozytywny wynik, otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i instalacji urządzeń: autoklawów. Uprawnienia typu E umożliwiają obsługę sterylizatorów i wyparzarek.

Czego można się nauczyć podczas kursu z obsługi autoklawów?

Podczas wykładów instruktorzy poruszają następujące zagadnienia:

 • podstawowe akty prawne dotyczące autoklawów,
 • wybrane zagadnienia z termodynamiki,
 • budowa, przeznaczenie i zasady działania autoklawów,
 • obsługa bieżąca urządzeń i konserwacja sprzętu,
 • przepisy bhp, ppoż. i pierwszej pomocy.

 

Kursy i szkolenia na uprawnienia do obsługi autoklawów, wyparzarek, sterylizatorów prowadzimy w następujących miastach Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Lublin, szczecin, Gorzów Wielkopolski oraz Kielce.

Back To Top