Skip to content

Poniżej znajdziesz aktualny cennik naszych kursów i szkoleń. Pamiętaj, że w przypadku grup zorganizowanych cena kursu maleje – co zostało uwzględnione w tabeli. Poniższe ceny zawierają opłatę za egzamin Państwowy przed komisją UDT, TDT lub Energetyczną. W przypadku szkoleń kończących się egzaminem przed UDT oraz TDT do ceny należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Nazwa kursu/szkolenia Ceny za szkolenie w siedzibie OKZ w zaleznośći od ilości osób zlecanych z tej samej firmy
1 – 3 os. 4 – 7 os. 8 – 12 os. 13 os. i pow.
Kurs wózki widłowe – szkolenia na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz egzaminem przed UDT.
720 zł
680 zł
620 zł
600 zł
Kurs obsługi suwnic – hakowych ogólnego przeznaczenia + kurs obsługi wciągników i wciągarek z egz. przed UDT.
800 zł
760 zł
740 zł
700 zł
Kurs obsługi podestów ruchomych – przejezdnych (wolnobieżnych, przewoźnych oraz samojezdnych montowanych na pojeździe) z egz. przed UDT.
800 zł
760 zł
740 zł
700 zł
Kurs operatora żurawi HDS – obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych zamontowanych na podwoziu samochodowym typu HDS + żurawie stacjonarne z egz. przed UDT.
800 zł
720 zł
700 zł
680 zł
Kurs operatora żurawi wieżowych – uprawnienia na operatora żurawi wieżowych budowlanych wszystkich typów egz. przed UDT.
2350
2200
2000
1800
Kurs napełniania butli – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na obsługę i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli o poj. pow. 350 cm3.
900 zł
830 zł
770 zł
690 zł
Kurs na ładowarki teleskopowe – uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych (wózków widłowych ze zmiennym wysięgiem) oraz wózków widłowych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem z egz. przed UDT.
940 zł
880 zł
800 zł
750 zł
Kurs napełniania i opróżniania cystern – nalewaki – obsługa urządzeń „UNO” służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) materiałami niebezpiecznymi kl. 2 i 3 z egz. przed TDT.
1000 zł
940 zł
860 zł
800 zł
Uprawnienia elektryczne – uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV.
580 zł
540 zł
490 zł
470 zł
Kurs palacza CO – uprawnienia w zakresie obsługi kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe.
580 zł
540 zł
490 zł
470 zł
Uprawnienia gazowe – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień gazowych Gr. III na stanowisku E lub D.
580 zł
540 zł
490 zł
470 zł
Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługe dźwigów – wind towarowych i osobowych.
800 zł
730 zł
660 zł
620 zł
Kurs obsługi żurawi stacjonranych – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługe żurawi stacjonarnych.
700 zł
630 zł
570 zł
520 zł
Kurs obsługi wciągników i wciągarek – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę wciągników i wciągarek tzw. elektro-wciągów.
700 zł
630 zł
580 zł
530 zł
Kurs hakowy – sygnalista – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień hakowego – sygnalisty tzw. pod dźwigowego w zakresie podczepiania ładunku na hak urządzenia dźwigowego.
300 zł
270 zł
250 zł
200 zł
Kurs obsługi pilarek – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień pilarza.
500 zł
450 zł
420 zł
400 zł
Kurs obsługi kos mechanicznych – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na operatora kos spalinowych i elektrycznych tzw. wykaszarek – podkaszarek.
250 zł
230 zł
210 zł
190 zł
Back To Top