Poniżej znajdziesz aktualny cennik naszych kursów i szkoleń. Pamiętaj, że w przypadku grup zorganizowanych cena kursu maleje – co zostało uwzględnione w tabeli. Poniższe ceny zawierają opłatę za egzamin Państwowy przed komisją UDT, TDT lub Energetyczną. W przypadku szkoleń kończących się egzaminem przed UDT oraz TDT do ceny należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Nazwa kursu/szkolenia Ceny za szkolenie w siedzibie OKZ w zaleznośći od ilości osób zlecanych z tej samej firmy
1 – 2 os. 3 – 6 os. 7 – 11 os. 12 os. i pow.
Kurs wózki widłowe z egzaminem przed UDT.
550 zł
520 zł
490 zł
470 zł
Kurs obsługi suwnic – hakowych ogólnego przeznaczenia + kurs obsługi wciągników i wciągarek z egz. przed UDT.
600 zł
560 zł
490 zł
480 zł
Kurs obsługi podestów ruchomych – przejezdnych (wolnobieżnych, przewoźnych oraz samojezdnych montowanych na pojeździe) z egz. przed UDT.
600 zł
570 zł
500 zł
470 zł
Kurs operatora żurawi HDS – obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych zamontowanych na podwoziu samochodowym typu HDS + żurawie stacjonarne z egz. przed UDT.
650 zł
580 zł
500 zł
470 zł
Kurs operatora żurawi wieżowych – uprawnienia na operatora żurawi wieżowych budowlanych wszystkich typów egz. przed UDT.
2000
1900
1800
1700
Kurs na ładowarki teleskopowe – uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych (wózków widłowych ze zmiennym wysięgiem) oraz wózków widłowych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem z egz. przed UDT.
750 zł
720 zł
690 zł
660 zł
Kurs napełniania i opróżniania cystern – nalewaki – obsługa urządzeń „UNO” służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) materiałami niebezpiecznymi kl. 2 i 3 z egz. przed TDT.
800 zł
720 zł
680 zł
650 zł
Uprawnienia elektryczne – uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV.
440 zł
410 zł
390 zł
380 zł
Kurs palacza CO – uprawnienia w zakresie obsługi kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe.
440 zł
410 zł
390 zł
380 zł
Uprawnienia gazowe – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień gazowych Gr. III na stanowisku E lub D.
440 zł
410 zł
390 zł
380 zł