Skip to content

Uprawnienia na pomiary elektryczne.

(szkolenie jak i egzamin są prowadzone w formie on-line)

Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień na stanowisku wykonywania prac kontrolno – pomiarowych. Całość szkolenia wraz z egzaminem prowadzimy w poniedziałki, środy lub piątki do wyboru w godz. 12 – 16.

kursy na pomiary elektryczne,uprawnienia na wykonywanie pomiarów wieluń,sieradz,bełchatów,częstochowa,łódź,opole,kraków,katowice,gdańsk,kraków,gliwice

Kurs na pomiary elektryczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia na pomiary elektryczne w formie świadectwa kwalifikacyjnego są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

 

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.


Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

– podstawowe wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,
– przyrządy pomiarowe, zasady działania,
– rodzaje pomiarów ochronnych, pomiary inne,
– zasady wykonywania prac kontrolno – pomiarowych,
– zakres częstotliwości prac kontrolno – pomiarowych,
– protokół z pomiarów elektrycznych,
– omówienie wyników pomiarów;

Czym są pomiary
elektryczne?

Pomiary elektryczne pomagają
stwierdzić czy instalacja elektryczna i urządzenia zostały zamontowane w prawidłowy
sposób. Podczas kontroli zwraca się m.in. uwagę na stan przewodów, sposób
podłączenia oraz mocowanie kontaktów, jak i lokalizację gniazd. Następnie
wykonuje się pomiary, dzięki którym można zweryfikować:

 • skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,
 • rezystancję izolacji,
 • wyłączniki różnicowoprądowe.

Pierwszy z nich umożliwia weryfikację urządzeń zabezpieczających. W tym celu wyłącza się zasilenia i sprawdza, czy odłączą się one samodzielnie pod wpływem napięcia na metalowej obudowie sprzętu elektrycznego. Pomiar rezystancji izolacji pozwala stwierdzić poziom instalacji elektrycznej, niski wynik może upośledzić funkcjonowanie wyłączników przeciwporażeniowych. Trzeci pomiar gwarantuje kontrolę wyłączników przeciwporażeniowych, dzięki którym możliwe jest odłączenie zasilania w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

Pomiary elektryczne powinny być wykonane zawsze przed oddaniem budynku do
użytku. W ten sposób można sprawdzić stan instalacji i zapewnić bezpieczeństwo
wszystkim użytkownikom. Ponadto kontrolę przeprowadza się każdorazowo po
wyładowaniu atmosferyczny, silnych wiatrach i opadach, jak i kataklizmach,
które mogły uszkodzić eksploatowany obiekt. Okresowa weryfikacja instalacji
elektrycznej pozwala sprawdzić całość instalacji elektrycznej. Dokonuje się ją
co rok lub co 5 lat w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Kontrola pomiarów elektrycznych może być przeprowadzona wyłącznie przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia potwierdzone świadectwem
kwalifikacyjnym. Badanie odbywa się zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kto może wziąć udział w kursie na pomiary elektryczne?

Szkolenie z pomiarów
elektrycznych jest skierowane do osób dorosłych, które chcą podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe i zwiększyć szanse na znalezienie nowej pracy. Aby
zapisać się na kurs, należy wylegitymować się wykształceniem co najmniej
podstawowym. Poza tym warunkiem koniecznym do podjęcia nauki i uzyskania
uprawnień elektrycznych jest znajomość języka polskiego w stopniu bardzo
dobrym. Obcokrajowcy, którzy chcą skorzystać z oferty edukacyjnej na terenie
Polski, muszą przedłożyć poświadczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda kurs z pomiarów elektrycznych?

Kursanci uczestniczą w wykładach
i warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Instruktorzy realizują program zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji.
Całość kończy się egzaminem przed komisją energetyczną.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia?

Program obejmuje następujące
zagadnienia:

 • podstawowe wymagania techniczne w zakresie
  ochrony przeciwporażeniowej,
 • przyrządy pomiarowe, zasady działania,
 •  rodzaje pomiarów ochronnych, pomiary inne, pomiary elektryczne
 •  zasady
  wykonywania prac kontrolno – pomiarowych,
 •  zakres
  częstotliwości prac kontrolno – pomiarowych,
 •  protokół
  pomiarów elektrycznych,
 •  omówienie
  wyników pomiarów.

W trakcie zajęć praktycznych słuchacze mają możliwość wykorzystania pomiarów elektrycznych w praktyce.Dzięki temu mogą samodzielnie wykonać kontrolę instalacji i sporządzić protokół umożliwiający analizę najważniejszych parametrów.

Czy uprawnienia elektryczne są wydawane bezterminowo?

Osoby, które otrzymają pozytywny wynik podczas egzaminu z pomiarów elektrycznych, otrzymują świadectwo kwalifikacyjne nadające uprawnienia na okres 5 lat z możliwością ich przedłużenia.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

szkolenia dla hakowych wrocław
podłączenia kuchenek gazowych łódź
kursy na nalewaki cystern
przyłącza gazowe gdańsk
uprawnienia dzwigowego
agregaty gliwice
kursy gazowe szczecin
kurs serwisanta pieców gazowych
kurs elektryka cena
uprawnienia gazownicze

Back To Top