Uprawnienia na pomiary elektryczne.

(szkolenie jak i egzamin są prowadzone w formie on-line tylko do końca roku!!!)

Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień na stanowisku wykonywania prac kontrolno – pomiarowych. Całość szkolenia wraz z egzaminem prowadzimy w poniedziałki, środy lub piątki do wyboru w godz. 12 – 16.

 

Kurs na pomiary elektryczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia na pomiary elektryczne w formie świadectwa kwalifikacyjnego są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

 
Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.
Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:


– podstawowe wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,
– przyrządy pomiarowe, zasady działania,
– rodzaje pomiarów ochronnych, pomiary inne,
– zasady wykonywania prac kontrolno – pomiarowych,
– zakres częstotliwości prac kontrolno – pomiarowych,
– protokół z pomiarów elektrycznych,
– omówienie wyników pomiarów;

Czym są pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne pomagają stwierdzić czy instalacja elektryczna i urządzenia zostały zamontowane w prawidłowy sposób. Podczas kontroli zwraca się m.in. uwagę na stan przewodów, sposób podłączenia oraz mocowanie kontaktów, jak i lokalizację gniazd. Następnie wykonuje się pomiary, dzięki którym można zweryfikować:

  • skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,
  • rezystancję izolacji,
  • wyłączniki różnicowoprądowe.

Pierwszy z nich umożliwia weryfikację urządzeń zabezpieczających. W tym celu wyłącza się zasilenia i sprawdza, czy odłączą się one samodzielnie pod wpływem napięcia na metalowej obudowie sprzętu elektrycznego. Pomiar rezystancji izolacji pozwala stwierdzić poziom instalacji elektrycznej, niski wynik może upośledzić funkcjonowanie wyłączników przeciwporażeniowych. Trzeci pomiar gwarantuje kontrolę wyłączników przeciwporażeniowych, dzięki którym możliwe jest odłączenie zasilania w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

Pomiary elektryczne powinny być wykonane zawsze przed oddaniem budynku do użytku. W ten sposób można sprawdzić stan instalacji i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Ponadto kontrolę przeprowadza się każdorazowo po wyładowaniu atmosferyczny, silnych wiatrach i opadach, jak i kataklizmach, które mogły uszkodzić eksploatowany obiekt. Okresowa weryfikacja instalacji elektrycznej pozwala sprawdzić całość instalacji elektrycznej. Dokonuje się ją co rok lub co 5 lat w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Kontrola pomiarów elektrycznych może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym. Badanie odbywa się zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kto może wziąć udział w kursie na pomiary elektryczne?

Szkolenie z pomiarów elektrycznych jest skierowane do osób dorosłych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć szanse na znalezienie nowej pracy. Aby zapisać się na kurs, należy wylegitymować się wykształceniem co najmniej podstawowym. Poza tym warunkiem koniecznym do podjęcia nauki i uzyskania uprawnień elektrycznych jest znajomość języka polskiego w stopniu bardzo dobrym. Obcokrajowcy, którzy chcą skorzystać z oferty edukacyjnej na terenie Polski, muszą przedłożyć poświadczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda kurs z pomiarów elektrycznych?

Kursanci uczestniczą w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Instruktorzy realizują program zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji. Całość kończy się egzaminem przed komisją energetyczną.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia?

Program obejmuje następujące zagadnienia:

  • podstawowe wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,
  • przyrządy pomiarowe, zasady działania,
  •  rodzaje pomiarów ochronnych, pomiary inne,
  •  zasady wykonywania prac kontrolno – pomiarowych,
  •  zakres częstotliwości prac kontrolno – pomiarowych,
  •  protokół pomiarów elektrycznych,
  •  omówienie wyników pomiarów.

W trakcie zajęć praktycznych słuchacze mają możliwość wykorzystania pomiarów elektrycznych w praktyce.Dzięki temu mogą samodzielnie wykonać kontrolę instalacji i sporządzić protokół umożliwiający analizę najważniejszych parametrów.

Czy uprawnienia elektryczne są wydawane bezterminowo?

Osoby, które otrzymają pozytywny wynik podczas egzaminu z pomiarów elektrycznych, otrzymują świadectwo kwalifikacyjne nadające uprawnienia na okres 5 lat z możliwością ich przedłużenia.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

szkolenia dla hakowych wrocław podłączenia kuchenek gazowych łódź kursy na nalewaki cystern przyłącza gazowe gdańsk uprawnienia dzwigowego agregaty gliwice kursy gazowe szczecin kurs serwisanta pieców gazowych kurs elektryka cena uprawnienia gazownicze