Uprawnienia na pomiary elektryczne.

Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień na stanowisku wykonywania prac kontrolno – pomiarowych.

 

Kurs na pomiary elektryczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia na pomiary elektryczne w formie świadectwa kwalifikacyjnego są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

– podstawowe wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,
– przyrządy pomiarowe, zasady działania,
– rodzaje pomiarów ochronnych, pomiary inne,
– zasady wykonywania prac kontrolno – pomiarowych,
– zakres częstotliwości prac kontrolno – pomiarowych,
– protokół z pomiarów elektrycznych,
– omówienie wyników pomiarów;