Skip to content

Przeprowadzamy kursy na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych TDT

Od 15 lat zajmujemy się organizacją kursów dającymi uprawnienia TDT na nalewaki cystern.

Posiadamy odpowiednie zaplecze dydaktyczno – sprzętowe w zakresie organizacji kursów na napełnienie i opróżnianie zbiorników transportowych w transporcie drogowym i kolejowym materiałami niebezpiecznymi – nalewaki cystern UNO.

Zamykamy nabór w dniu 11.03 na szkolenie i egzamin TDT w dniach 25.03 – 26.03.2024 r.

Opis przebiegu kursu na napełnianie i opróżnianie cystern.

Czas trwania kursu

Kurs na nalewaki cystern trwa 2 dni, z czego drugi dzień zakończony jest egzaminem Państwowym TDT. Program szkolenia obejmuje przepisy Dozoru Technicznego, budowę cystern, zabezpieczenia, czynności kierowcy – operatora przed, w trakcie i po zakończeniu napełniania cysterny, BHP, zajęcia praktyczne.

Warunki przyjęcia na kurs

Kandydat ubiegający się o zaświadczenie kwalifikacyjne TDT na napełniania i opróżnianie zbiorników transportowych – cystern powinien posiadać ukończone 18 lat życia, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym.

Pełnomocnictwo TDT

Aby zostać przyjętym na kurs należy dostarczyć w oryginale na min. 2 tyg. przed szkoleniem Pełnomocnictwo. Dokument upoważnia ośrodek szkoleniowy do reprezentowania słuchacza przed komisją TDT i powinien być dostarczony w oryginale.

Egzamin TDT i ważność uprawnień

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym pisemnym oraz praktycznym przy cysternie. Uprawnienia na nalewaki cystern w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne 5 lat i na 3 m-ce przed upływem daty specjalnym wnioskiem złożonym w TDT można je przedłużyć.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, na które ośrodek prowadzi kursy napełniania i opróżniania cystern:

Klasa 2       Gazy

Klasa 3       Materiały ciekłe zapalne

Klasa 4.1    Materiały stałe zapalne, materiały samo reaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone

Klasa 4.2    Materiały samozapalne

Klasa 4.3    Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 5.1    Materiały utleniające

Klasa 5.2    Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1    Materiały trujące

Klasa 6.2    Materiały zakaźne

Klasa 8        Materiały żrące

Klasa 9        Różne materiały i przedmioty oraz wszystkie towary niezaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżnianie lub przewożone (mąka, cement, nawozy, płyn petrygo, oleje, asfalt, masy bitumiczne, cysterny na artykuły spożywcze i inne)

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – uprawnienia na nalewaki cystern prowadzimy dla osób indywidualnych oraz firm. Dla grup zorganizowanych jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie na terenie całej Polski jeśli zleceniodawca szkolenia zapewni na zajęcia praktyczne stacjonarne urządzenie służące do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych z aktualnym badaniem TDT.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w Transportowym Dozorze Technicznym w zakresie zgłaszania słuchaczy na egzaminy oraz wyznaczenie terminu egzaminu. Szkolenia możemy również przeprowadzać w weekendy.

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych - nalewaki cystern prowadzimy na terenie miast Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

Kursy na napełnianie i opróżnianie cystern
nalewaki cystern - uprawnienia uno tdt
nalewaki cystern
napełnianie i opróżnianie cystern uprawnienie, zaświadczenie tdt

Kto może wziąć udział w kursie na nalewaki cystern?

Kurs napełnienia i opróżniania zbiorników cysternowych jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia, posiadają wykształcenie podstawowe, znają język polski w stopniu bardzo dobrym i poprawnie wypełnią Pełnomocnictwo dotyczące udziału w egzaminie. W przypadku obcokrajowców umiejętności językowe powinny być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

Jakie uprawnienia daje kurs na nalewaki?

Uczestnicy kursu napełniania i opróżniania cystern mogą:

  • napełnić cysternę paliwem w bazie paliw,
  • opróżnić cysternę z paliwa  na stacji benzynowej,
  • opróżnić cysternę z paliwa u odbiorcy, np. na placu budowy.

Jak wygląda kurs na nalewaki?

Kurs na nalewaki składa się z części teoretycznej i praktycznej. Całość kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Transportową Dozoru Urzędu Technicznego.

Czego można się nauczyć podczas kursu napełnienia i opróżniania cystern?

Program kursu obejmuje wiadomości ogólne dotyczące właściwości fizyczno-chemicznych towarów niebezpiecznych ADR/RID. Ponadto kursanci zdobywają wiedzę z zakresu towarów niebezpiecznych, które są przewożone w zbiornikach transportowych wg ADR/RID. Podczas szkolenia przedstawiane są zasady związane z dozorem technicznym nad urządzeniami NO i zbiornikami transportowymi. Szkoleniowiec zapoznaje osoby odbywające szkolenie z rodzajami urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz z obsługą i kontrolą tego typu urządzeń. Ważnym elementem kursu są także zagadnienia związane z bhp i zaleceniami ppoż., ochroną środowiska, jak i udzielaniem pierwszej pomocy.

Jak wygląda egzamin na nalewaki?

Egzamin wieńczący kurs napełniania i opróżniania cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej, która odbywa się w realnych warunkach. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymują stosowne zaświadczenie.

Czy uprawnienia na nalewaki tracą ważność?

Uprawnienia nadane przez Komisję Transportową Dozoru Technicznego są wydawane na okres 5 lat, aby je odnowić należy zwrócić się ze specjalnym wnioskiem do oddziału Transportowego Dozoru Technicznego, który wydał nam to uprawnienie o jego przedłużenie.

Jakich kwalifikacji dotyczy kurs?

Zaświadczenie kwalifikacyjne może obejmować jedną lub więcej klas materiałów niebezpiecznych, w zależności od indywidualnych potrzeb kursanta oraz mogą obejmować transport tylko drogowy ADR lub kolejowy RID.

Gdzie można znaleźć pracę?

Zdobycie uprawnień umożliwia podjęcie pracy związanej z obsługą cystern, w rozlewniach, a także poszerza uprawnienia kierowców zawodowych ADR.

Ile kosztuje szkolenie?

Cena kursu na nalewaki NO TDT jest uzależniona od ilości osób, a szczegóły można zobaczyć w naszym cenniku szkoleń.

Ile trwa kurs napełniania i opróżniania cystern?

Kurs na nalewaki NO TDT trwa 24 godz. dydaktyczne – 2 dni.

Back To Top