Nalewaki cystern – kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

(zamykamy nabór w dniu 19.10 na kurs i egzamin w dniach 02 – 03.11)

 Prowadzimy szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT do obsługi UNO (tzw. nalewaków) na napełnianie i opróżnianie cystern w transporcie drogowym i kolejowym materiałami niebezpiecznymi.

 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

– przynajmniej wykształcenie podstawowe,
– ukończony 18. rok życia,
– poprawne wypełnienie Pełnomocnictwa i dostarczenie go, do ośrodka na min. 2 tyg. przed szkoleniem (pełnomocnictwo do pobrania >>tutaj<<)

 

Oferowany kurs napełniania i opróżniania cystern (zbiorników transportowych) składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie kończy się egzaminem prowadzonym przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia TDT na napełnianie i opróżnienie zbiorników transportowych (cystern) w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne 10 lat. Zaświadczenie kwalifikacyjne TDT można przedłużyć na kolejne 10 lat na podstawie złożonego wniosku w oddziale, który wydał na to zaświadczenie.

Zaświadczenie kwalifikacyjne może obejmować jedna lub więcej klas materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe itp.).

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, na które ośrodek prowadzi kursy:

Klasa 2       Gazy
Klasa 3       Materiały ciekłe zapalne
Klasa 4.1    Materiały stałe zapalne, materiały samo reaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
Klasa 4.2    Materiały samozapalne
Klasa 4.3    Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1    Materiały utleniające
Klasa 5.2    Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1    Materiały trujące
Klasa 6.2    Materiały zakaźne
Klasa 8        Materiały żrące
Klasa 9        Różne materiały i przedmioty oraz wszystkie towary niezaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżnianie lub przewożone (mąka, cement, nawozy, płyn petrygo, oleje, asfalt, masy bitumiczne i inne).

 

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

– ogólne wiadomości o własnościach fizyko – chemicznych materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe)
– informacje szczegółowe o materiałach niebezpiecznych przewożonych zbiornikami transportowymi – cysternami w transporcie drogowym i kolejowym
– dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi (cysternami),
– konstrukcja zbiorników transportowych,
– konstrukcja i wymagania dotyczące osprzętu zbiorników transportowych,
– opis i oznakowanie zbiorników transportowych,
– napełnienie zbiorników – czynności robocze i kontrolne,
obsługa urządzeń UNO tzw. nalewaków: napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych: cystern,
– ogólne zalecenia bhp i przeciwpożarowe;

Kurs na nalewaki cystern dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy (warunkiem jest zapewnienie urządzenia stacjonarnego NO z aktualnym odbiorem TDT). Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń UNO napełniających i opróżniających cysterny.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych na napełnianie i opróżnianie cystern. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych TDT wraz z odpowiedziami.

Kto może wziąć udział w kursie na nalewaki cystern?

Kurs napełnienia i opróżniania zbiorników cysternowych jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia, posiadają wykształcenie podstawowe, znają język polski w stopniu bardzo dobrym i poprawnie wypełnią Pełnomocnictwo dotyczące udziału w egzaminie. W przypadku obcokrajowców umiejętności językowe powinny być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

Jakie uprawnienia daje kurs na nalewaki?

Uczestnicy kursu napełniania i opróżniania cystern mogą:

  • napełnić cysternę paliwem w bazie paliw,
  • opróżnić cysternę z paliwa  na stacji benzynowej,
  • opróżnić cysternę z paliwa u odbiorcy, np. na placu budowy.

Jak wygląda kurs na nalewaki?

Kurs na nalewaki składa się z części teoretycznej i praktycznej. Całość kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Transportową Dozoru Urzędu Technicznego.

Czego można się nauczyć podczas kursu napełnienia i opróżniania cystern?

Program kursu obejmuje wiadomości ogólne dotyczące właściwości fizyczno-chemicznych towarów niebezpiecznych ADR/RID. Ponadto kursanci zdobywają wiedzę z zakresu towarów niebezpiecznych, które są przewożone w zbiornikach transportowych wg ADR/RID. Podczas szkolenia przedstawiane są zasady związane z dozorem technicznym nad urządzeniami NO i zbiornikami transportowymi. Szkoleniowiec zaznajamia osoby odbywające szkolenie z rodzajami urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz z obsługą i kontrolą tego typu urządzeń. Ważnym elementem kursu są także zagadnienia związane z bhp i zaleceniami ppoż., ochroną środowiska, jak i udzielaniem pierwszej pomocy.

Jak wygląda egzamin na nalewaki?

Egzamin wieńczący kurs napełniania i opróżniania cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej, która odbywa się w realnych warunkach. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymują stosowne zaświadczenie.

Czy uprawnienia na nalewaki tracą ważność?

Uprawnienia nadane przez Komisję Transportową Dozoru Technicznego są wydawane bezterminowo.

Jakich kwalifikacji dotyczy kurs?

Zaświadczenie kwalifikacyjne może obejmować jedną lub więcej klas materiałów niebezpiecznych, w zależności od indywidualnych potrzeb kursanta. Proponujemy kursy dotyczące następujących klas materiałów niebezpiecznych:

Klasa 2       Gazy
Klasa 3       Materiały ciekłe zapalne
Klasa 4.1    Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
Klasa 4.2    Materiały samozapalne
Klasa 4.3    Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1    Materiały utleniające
Klasa 5.2    Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1    Materiały trujące
Klasa 6.2    Materiały zakaźne
Klasa 8        Materiały żrące
Klasa 9        Różne materiały i przedmioty oraz wszystkie towary niezaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżnianie lub przewożone (mąka, cement, nawozy, płyn petrygo, oleje, asfalt, masy bitumiczne i inne).

Gdzie można znaleźć pracę?

Zdobycie uprawnień umożliwia podjęcie pracy związanej z obsługą cystern, w rozlewniach, a także poszerza uprawnienia kierowców zawodowych ARD.

Ile kosztuje szkolenie?

Cena kursu na nalewaki NO TDT jest uzależniona od ilości osób.

Ile trwa kurs napełniania i opróżniania cystern?

Kurs na nalewaki NO TDT trwa 22h.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

piece gazowe poznań kurs zakładania klimatyzacji zwyżka nożycowa kurs na operatora żurawia uprawnienia montaż klimatyzacji kurs klimatyzacji podesty ruchome kraków uprawnienia elektryczne e kurs elektryczny obsługa autoklawu