Kurs na wymianę butli gazowych wózków widłowych.

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 5 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowych LPG w wózkach jezdniowych podnośnikowych.

Szkolenie na wymianę butli gazowych w wózkach widłowych składa się z części teoretycznej i praktycznej (8 h) oraz kończy się egzaminem wewnętrznym.Wydawane uprawnienia na wymianę butli gazowych wózków widłowych w formie zaświadczenia o ukończeniu kursu są ważne bezterminowo na terenie całej Polski.

Podczas zajęć na szkoleniu omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:
– budowa butli gazowych, typy i oznaczenia,
– czynności związane z wymianą butli gazowych,
– BHP podczas wymiany butli LPG propan – butan,
– pokaz wymiany butli przez instruktora,
– BHP,
– samodzielna wymiana butli gazowych, sprawdzanie szczelności instalacji LPG;

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb.  Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych zasilanych gazem LPG.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe.

Kto może wziąć udział w szkoleniu nadającym uprawnienia do wymiany butli gazowej w wózku widłowym?

Uprawnienia do wymiany butli gazowych może zdobyć osoba, która ukończyła 18 rok życia, zdobyła wykształcenie minimum podstawowe i bardzo dobrze zna język polski. Obcokrajowcy, którzy chcą uczestniczyć w kursie są zobowiązani do przedstawienia poświadczenia podpisanego przez tłumacza przysięgłego.

Czy warto korzystać z wózków widłowych napędzanych na gaz?

Wózki widłowe jezdniowe spalinowe na gaz stanowią lepszy wybór do wykonywania prac na terenie dużych hal przemysłowych i logistycznych, biorąc pod uwagę względy ekonomiczne.

Jaki gaz wybrać do wózków widłowych?

Wózki widłowe mogą być napędzane za pomocą gazu płynnego (LPG) lub gazu ziemnego sprężonego (CNG).

Czym jest gaz LPG?

Gaz LPG to mieszanina głównie propanu i butanu. W mniejszych proporcjach występują w nim gazy takie jak:

 • butylen,
 • etan,
 • metan,
 • propylen.

Jak wygląda szkolenie wymiany butli LPG w wózkach jezdniowych podnośnikowych?

Kurs na wymianę butli w wózkach widłowych obejmuje część teoretyczną i praktyczną (8h). Całość kończy się egzaminem wewnętrznym. Osoba, która uzyska pozytywny wynik, otrzymuje zaświadczenie na druku MEN.

Czy zdobyte uprawnienia tracą ważność?

Uprawnienia na wymianę butli gazowej w wózkach widłowych są wydawane bezterminowo.

Do czego może się przydać wózek spawalniczy?

Wózek do butli spawalniczej jest niezbędny na linii produkcyjnej podczas spawania. Można go wykorzystać również jako wózek transportowy, by usprawnić prace związane z transportem butli gazowych. Obsługa wózka na butle jest bardzo prosta i korzystnie wpływa na wydajność prac wykonywanych w magazynie.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia?

Słuchacze poznają budowę butli gazowych, ich rodzaje i oznaczenia. Ponadto zdobywają teoretyczną wiedzą związaną z wymianą butli gazowej oraz zaznajamiają się zasadami BHP dotyczącymi wymiany butli LPG propan – butan. Co więcej, kursanci uczą pod bacznym okiem instruktora profesjonalnej wymiany butli oraz sprawdzają szczelność instalacji LPG.

Jakie oznaczenia widnieją na butli gazowej?

Każda butla gazowa dopuszczona do użytku powinna mieć tabliczkę, na której znajdują się:

 • dane producenta,
 • numer fabryczny zbiornika,
 • pojemność,
 • rodzaj gazu,
 • ciśnienie robocze i próbne,
 • masa netto ładunku,
 • masa pustej butli,
 • informacje związane z badaniem wykonanym przez UDT.

Jak często należy dokonywać badań butli gazowych?

Butle gazowe wykonane ze stali powinny podlegać kontroli Urzędu Dozoru Technicznego co 10 lat.

W jaki sposób należy użytkować butle gazowe?

Przechowywanie i korzystanie z butli gazowych wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Oto kilka najważniejszych zasad:

 1. Butle z gazem ziemnym i gazem płynnym powinny znajdywać się w osobnych pomieszczeniach. Każde z miejsc musi być wentylowane. Ważne, by wszystkie butle były ustawione pionowo.
 2. Butle gazowe przechowuje się zacienionych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła.
 3. Butli nie wolno rzucać ani uderzać twardym przedmiotem. Tabliczka fabryczna musi zostać nienaruszona.
 4. Zawór butli należy zabezpieczyć za pomocą kołpaka ochronnego.
 5. Wymiana butli w wózkach widłowych może zostać wykonana jedynie przez osobę posiadającą specjalistyczne uprawnienia.
 6. Butlę można wymienić jedynie w miejscu do tego przeznaczonym. Pomieszczenie musi być nieustannie wentylowane.
 7. Osoba odpowiedzialna za wymianę butli jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej za pomocą zmysłów.

Jak prawidłowo wymienić butlę gazową?

Wózek widłowy powinien być ustawiony w miejscu wyznaczonym do wymiany butli. Należy w nim zaciągnąć hamulec ręczny. Następnie trzeba zakręcić zawór butli i pozwolić, by gaz wypalił się do końca.

W kolejnym kroku, po wyłączeniu zapłonu, odkręca się śrubę, która podtrzymuje przewód gazowy. By wymienić butlę, odpina się ją z uchwytu.

Nową butlę należy odbezpieczyć i sprawdzić gumową uszczelkę znajdującą się przy zaworze.

Pod żadnym pozorem nie wolno korzystać z butli, która posiada zepsuty gwint lub zawór, a także wgniecenia lub wybrzuszenia.

Butlę należy prawidłowo ustawić w uchwycie mocującym, a później przykręcić końcówkę przewodu do instalacji. Ostatnim etapem wymiany butli jest odkręcenie zaworu butli i sprawdzenie szczelności.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

not białystok szkolenia konserwacja suwnic rzeszów instalator klimatyzacji kurs uprawnienia na dzwig kurs operatora żurawia kurs zakładania klimatyzacji kurs na dzwigi kurs na dzwig kurs na operatora żurawi agregaty prądotwórcze katowice