Kursy i szkolenia zawodowe na uprawnienia UDT, TDT i Energetyczne

W naszej ofercie znajdą państwo aż ponad 20 różnych kursów zawodowych, które podnoszą umiejętności i zwiększają zawodowe możliwości kursanta. O jakości i skuteczności naszej pracy najlepiej stanowi bardzo wysoki współczynnik pozytywnego wyniku egzaminu przy pierwszym podejściu. Szkolenia i kursy prowadzimy w sposób ciągły, oto nasza oferta:

Kursy zakończone egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego UDT:

kurs wózki widłowe

kurs obsługi podestów ruchomych

kurs operatora żurawi HDS

kurs obsługi suwnic

kurs operatora żurawi wieżowych

kurs na ładowarki teleskopowe

kurs obsługi podnośników koszowych

Kursy zakończone egzaminem przed Transportowym Dozorem Technicznym TDT:

kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki cystern

kurs obsługi zwałowarek i zwałowarko – ładowarek

kurs obsługi i konserwacji przeciągarek wagonów po torach

kurs obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów

Kursy zakończone egzaminem przed Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną:

kurs elektryka – uprawnienia elektryczne

kurs palacza CO

uprawnienia gazowe

kursy na uprawnienia energetyczne

Czym jest kwalifikacyjny kurs
zawodowy?

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) to kurs zawodowy, który
daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a czasem pozwala się
przebranżowić. Szkolenie jest prowadzone na podstawie nauczania odpowiadającego
podstawie programowej kształcenia dotyczącego wybranego zawodu.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe stanowią część polskiego
systemu kształcenia od 1.09.2012 roku.
Od tej pory osoby dorosłe otrzymały możliwość uzyskania nowych
kwalifikacji zawodowych w ramach pozaszkolnej nauki. Dzięki takiemu rozwiązaniu
osoby pełnoletnie mogą w bardzo krótkim czasie poszerzyć swoje kompetencje i
zdobyć nowe uprawnienia.

Czym jest
kwalifikacja zawodowa?

Kwalifikacja zawodowa obejmuje wiedzę i umiejętności
niezbędne do wykonywania określonego zawodu. Zdobycie uprawnień do objęcia
posady w określonym zawodzie jest potwierdzane stosownym dokumentem w postaci
świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia. Aby móc się legitymować takiego rodzaju
dokumentacją, najczęściej konieczne jest przystąpienie do egzaminu zawodowego i
zdobycie pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej.

W polskim systemie kształcenia zawodowego wyodrębnia
się jedną lub więcej kwalifikacji, które odpowiadają konkretnej profesji. Każda
z nich jest oznaczona innym numerem i ma swoją nazwę.

Kto może wziąć
udział w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym?

W Polsce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są skierowane
do osób pełnoletnich, które cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia i mają
wykształcenie minimum podstawowe. Ponadto przyszli słuchacze muszą bardzo
dobrze posługiwać się językiem polskim, a obcokrajowcy są zobligowani do
przedstawienia poświadczenia od tłumacza przysięgłego.

Ile szkoleń
zawodowych można odbyć?

Ilość kursów dokształcających jest nieograniczona. Decyzja należy do indywidualnej jednostki. Najczęściej decyzja o wyborze kursów i szkoleń zawodowych jest podyktowana aktualną sytuacją na rynku pracy lub zainteresowaniami konkretnej osoby.

Jakie szkolenia
zawodowe są obecnie najbardziej interesujące z punktu widzenia pracodawcy?

Od kilku lat do ciekawych  kursów zawodowych z punktu widzenia
pracodawców zalicza się m.in. kurs na wózki widłowe, kurs na operatora żurawia
czy też szkolenia energetyczne.

Kto może
skorzystać z kursów dla bezrobotnych?

Część szkoleń jest finansowana w ramach środków
wpłacanych na Fundusz Pracy. Kursy dla bezrobotnych mają pomóc osobom
poszukującym pracy w zdobyciu nowych kwalifikacji, które zwiększą ich szanse na
rynku pracy poprzez możliwość zatrudnienia w nowej firmie czy też otwarcie
własnej działalności gospodarczej.

Najczęściej jednostką odpowiedzialną za udzielenie
pomocy osobom długotrwale pozostającym bez zatrudnienia jest Powiatowy Urząd
Pracy, który pomaga w organizacji kursów zawodowych. Z oferty mogą skorzystać
bezrobotni, którzy:

  • mają trudności w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • utracili uprawnienia do wykonywania określonego
    zawodu,
  • nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,
  • muszą uzupełnić lub zmienić kwalifikacje
    zawodowe.

Czy warto
korzystać z płatnych kursów zawodowych?

Płatne kursy zawodowe umożliwiają zdobycie nowych
umiejętności, które mogą się okazać kluczowe w przypadku osób starających się o
zmianę dotychczasowego miejsca pracy lub walczących o awans.

Kursy zawodowe pozwalają uczestnikom stać się bardziej atrakcyjnym w oczach potencjalnego pracodawcy. W dzisiejszych czasach dużą uwagę przywiązuje się do rozwoju osobistego, dlatego warto inwestować we wszelkiego rodzaju kursy dokształcające. Na rynku istnieje bogata oferta szkoleń, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Zakres tematyczny kursów jest bardzo rozległy. By dokonać właściwego wyboru, najlepiej jest systematycznie przeglądać oferty pracy. Od kilku lat najbardziej doceniane kompetencje to umiejętności językowe oraz szkolenia techniczne. Dobrze jest zatem zapisać się na kurs operatora koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych czy kurs HDS. Zdobywając tego typu uprawnienia, można być pewnym, że poniesione koszty szybko się zwrócą.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Wieruszów, Olesno, Pajęczno, Kluczbork, Bełchatów.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]