Kursy i szkolenia zawodowe dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT, TDT lub Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji UTB podlegających pod UDT i TDT

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami.

Kursy i szkolenia zawodowe na uprawnienia UDT, TDT i Energetyczne

W naszej ofercie znajdą państwo aż ponad 20 różnych kursów zawodowych, które podnoszą umiejętności i zwiększają zawodowe możliwości kursanta. O jakości i skuteczności naszej pracy najlepiej stanowi bardzo wysoki współczynnik pozytywnego wyniku egzaminu przy pierwszym podejściu. Szkolenia i kursy prowadzimy w sposób ciągły, oto nasza oferta:

Kursy zakończone egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego UDT:

kurs wózki widłowe

kurs obsługi podestów ruchomych

kurs operatora żurawi HDS

kurs obsługi suwnic

kurs operatora żurawi wieżowych

kurs obsługi dźwigów towarowych – osobowych

kurs na ładowarki teleskopowe

kurs operatora żurawi samojezdnych – dźwigów samochodowych

kurs obsługi podnośników koszowych

kurs obsługi wciągarek i wciągników

kurs obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych i przyściennych

kurs obsługi wyciągów towarowych – wind dekarskich

kurs na układnice magazynowe

kurs napełniania butli – zbiorników ciśnieniowych

Kursy zakończone egzaminem przed Transportowym Dozorem Technicznym TDT:

kurs tankowania gazu LPG

kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki cystern

kurs obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów

kurs obsługi i konserwacji przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach

kurs obsługi i konserwacji zwałowarki, zwałowarko – ładowarki

kurs obsługi i konserwacji podajników i przenośników taśmowych podwieszanych

kurs obsługi i konserwacji wyciągów skipowych

kurs obsługi i konserwacji pneumatycznych urządzeń transportowych materiałów masowych

Kursy zakończone egzaminem przed Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną:

kurs elektryka – uprawnienia elektryczne

kurs palacza CO

uprawnienia gazowe

kursy na uprawnienia energetyczne

Kursy zakończone egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaswiadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN:

kurs hakowego

szkolenie na wymianę butli gazowych

kurs na patent sternika motorowodnego

Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) to kurs zawodowy, który daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a czasem pozwala się przebranżowić. Szkolenie jest prowadzone na podstawie nauczania odpowiadającego podstawie programowej kształcenia dotyczącego wybranego zawodu.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe stanowią część polskiego systemu kształcenia od 1.09.2012 roku.  Od tej pory osoby dorosłe otrzymały możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach pozaszkolnej nauki. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby pełnoletnie mogą w bardzo krótkim czasie poszerzyć swoje kompetencje i zdobyć nowe uprawnienia.

Czym jest kwalifikacja zawodowa?

Kwalifikacja zawodowa obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania określonego zawodu. Zdobycie uprawnień do objęcia posady w określonym zawodzie jest potwierdzane stosownym dokumentem w postaci świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia. Aby móc się legitymować takiego rodzaju dokumentacją, najczęściej konieczne jest przystąpienie do egzaminu zawodowego i zdobycie pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej.

W polskim systemie kształcenia zawodowego wyodrębnia się jedną lub więcej kwalifikacji, które odpowiadają konkretnej profesji. Każda z nich jest oznaczona innym numerem i ma swoją nazwę.

Kto może wziąć udział w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym?

W Polsce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są skierowane do osób pełnoletnich, które cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia i mają wykształcenie minimum podstawowe. Ponadto przyszli słuchacze muszą bardzo dobrze posługiwać się językiem polskim, a obcokrajowcy są zobligowani do przedstawienia poświadczenia od tłumacza przysięgłego.

Ile szkoleń zawodowych można odbyć?

Ilość kursów dokształcających jest nieograniczona. Decyzja należy do indywidualnej jednostki. Najczęściej decyzja o wyborze kursów i szkoleń zawodowych jest podyktowana aktualną sytuacją na rynku pracy lub zainteresowaniami konkretnej osoby.

Jakie szkolenia zawodowe są obecnie najbardziej interesujące z punktu widzenia pracodawcy?

Od kilku lat do ciekawych  kursów zawodowych z punktu widzenia pracodawców zalicza się m.in. kurs na wózki widłowe, kurs na operatora żurawia czy też szkolenia energetyczne.

Kto może skorzystać z kursów dla bezrobotnych?

Część szkoleń jest finansowana w ramach środków wpłacanych na Fundusz Pracy. Kursy dla bezrobotnych mają pomóc osobom poszukującym pracy w zdobyciu nowych kwalifikacji, które zwiększą ich szanse na rynku pracy poprzez możliwość zatrudnienia w nowej firmie czy też otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Najczęściej jednostką odpowiedzialną za udzielenie pomocy osobom długotrwale pozostającym bez zatrudnienia jest Powiatowy Urząd Pracy, który pomaga w organizacji kursów zawodowych. Z oferty mogą skorzystać bezrobotni, którzy:

  • mają trudności w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • utracili uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
  • nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,
  • muszą uzupełnić lub zmienić kwalifikacje zawodowe.

Czy warto korzystać z płatnych kursów zawodowych?

Płatne kursy zawodowe umożliwiają zdobycie nowych umiejętności, które mogą się okazać kluczowe w przypadku osób starających się o zmianę dotychczasowego miejsca pracy lub walczących o awans.

Kursy zawodowe pozwalają uczestnikom stać się bardziej atrakcyjnym w oczach potencjalnego pracodawcy. W dzisiejszych czasach dużą uwagę przywiązuje się do rozwoju osobistego, dlatego warto inwestować we wszelkiego rodzaju kursy dokształcające. Na rynku istnieje bogata oferta szkoleń, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Zakres tematyczny kursów jest bardzo rozległy. By dokonać właściwego wyboru, najlepiej jest systematycznie przeglądać oferty pracy. Od kilku lat najbardziej doceniane kompetencje to umiejętności językowe oraz szkolenia techniczne. Dobrze jest zatem zapisać się na kurs operatora koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych czy kurs HDS. Zdobywając tego typu uprawnienia, można być pewnym, że poniesione koszty szybko się zwrócą.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

dźwig samojezdny kurs kurs hakowy warszawa kurs na dźwigi cena kurs na cysterny kursy elektryczne uprawnienia gazowe uprawnienia do podłączenia kuchenki gazowej autoklaw woson instrukcja obsługi agregaty prądotwórcze opole kurs instalatora klimatyzacji