Skip to content

kurs, szkolenia, uprawnienia, zawodowe, udt, tdt, energetyczneKursy i szkolenia zawodowe na uprawnienia UDT, TDT i Energetyczne

W naszej ofercie znajdą państwo aż ponad 20 różnych kursów zawodowych, które podnoszą umiejętności i zwiększają zawodowe możliwości kursanta. O jakości i skuteczności naszej pracy najlepiej stanowi bardzo wysoki współczynnik pozytywnego wyniku egzaminu przy pierwszym podejściu. Szkolenia i kursy prowadzimy w sposób ciągły, oto nasza oferta:

Kursy zakończone egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego UDT:

kurs wózki widłowe

kurs obsługi podestów ruchomych

kurs operatora żurawi HDS

kurs obsługi suwnic

kurs operatora żurawi wieżowych

kurs na ładowarki teleskopowe

kurs dźwigi towarowo – osobowe

kurs napełniania butli

kurs wciągniki i wciągarki

kurs na żurawie stacjonarne

Kursy zakończone egzaminem przed Transportowym Dozorem Technicznym TDT:

kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki cystern

kurs obsługi zwałowarek i zwałowarko – ładowarek

kurs obsługi i konserwacji przeciągarek wagonów po torach

kurs obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów

Kursy zakończone egzaminem przed Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną:

kurs elektryka – uprawnienia elektryczne

kurs palacza CO

uprawnienia gazowe

uprawnienia na agregaty

kurs obsługi autoklawów

uprawnienia na instalatora klimatyzacji

kursy na uprawnienia energetyczne

Inne kursy i szkolenia:

szkolenia okresowe BHP

kurs pierwszej pomocy + szkolenie przeciwpożarowe

kurs pilarza

kurs obsługi kos mechanicznych – wykaszarek

kurs hakowego – sygnalisty

szkolenie na wymianę butli gazowych w wózkach widłowych

Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) to kurs zawodowy, który daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a czasem pozwala się przebranżowić. Szkolenie jest prowadzone na podstawie nauczania odpowiadającego podstawie programowej kształcenia dotyczącego wybranego zawodu.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe stanowią część polskiego systemu kształcenia od 1.09.2012 roku. Od tej pory osoby dorosłe otrzymały możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach pozaszkolnej nauki. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby pełnoletnie mogą w bardzo krótkim czasie poszerzyć swoje kompetencje i zdobyć nowe uprawnienia.


Czym jest kwalifikacja zawodowa?

Kwalifikacja zawodowa obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania określonego zawodu. Zdobycie uprawnień do objęcia posady w określonym zawodzie jest potwierdzane stosownym dokumentem w postaci świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia. Aby móc się legitymować takiego rodzaju dokumentacją, najczęściej konieczne jest przystąpienie do egzaminu zawodowego i zdobycie pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej. W polskim systemie kształcenia zawodowego wyodrębnia się jedną lub więcej kwalifikacji, które odpowiadają konkretnej profesji. Każda z nich jest oznaczona innym numerem i ma swoją nazwę.


Kto może wziąć udział w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym?


W Polsce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są skierowane do osób pełnoletnich, które cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia i mają wykształcenie minimum podstawowe. Ponadto przyszli słuchacze muszą bardzo dobrze posługiwać się językiem polskim, a obcokrajowcy są zobligowani do przedstawienia poświadczenia od tłumacza przysięgłego.


Ile szkoleń zawodowych można odbyć?


Ilość kursów dokształcających jest nieograniczona. Decyzja należy do indywidualnej jednostki. Najczęściej decyzja o wyborze kursów i szkoleń zawodowych jest podyktowana aktualną sytuacją na rynku pracy lub zainteresowaniami konkretnej osoby.


Jakie szkolenia zawodowe są obecnie najbardziej interesujące z punktu widzenia pracodawcy?

Od kilku lat do ciekawych kursów zawodowych z punktu widzenia pracodawców zalicza się m.in. kurs na wózki widłowe, operator suwnic, podestów ruchomych, żurawi HDS oraz kurs na operatora żurawia wieżowego, czy też szkolenia energetyczne na uprawnienia elektryczne SEP, palacz pieców CO oraz uprawnienia gazowe. Popularnym kursem jest również operator pilarki łańcuchowej czyli pilarz.


Kto może skorzystać z kursów dla bezrobotnych?


Część szkoleń jest finansowana w ramach środków wpłacanych na Fundusz Pracy. Kursy dla bezrobotnych mają pomóc osobom poszukującym pracy w zdobyciu nowych kwalifikacji, które zwiększą ich szanse na rynku pracy poprzez możliwość zatrudnienia w nowej firmie czy też otwarcie własnej działalności gospodarczej.


Najczęściej jednostką odpowiedzialną za udzielenie pomocy osobom długotrwale pozostającym bez zatrudnienia jest Powiatowy Urząd Pracy, który pomaga w organizacji kursów zawodowych. Z oferty mogą skorzystać bezrobotni, którzy:


  • mają trudności w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • utracili uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
  • nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,
  • muszą uzupełnić lub zmienić kwalifikacje zawodowe.


Czy warto korzystać z płatnych kursów zawodowych?

Płatne kursy zawodowe umożliwiają zdobycie nowych umiejętności, które mogą się okazać kluczowe w przypadku osób starających się o zmianę dotychczasowego miejsca pracy lub walczących o awans.

Kursy zawodowe pozwalają uczestnikom stać się bardziej atrakcyjnym w oczach potencjalnego pracodawcy. W dzisiejszych czasach dużą uwagę przywiązuje się do rozwoju osobistego, dlatego warto inwestować we wszelkiego rodzaju kursy dokształcające. Na rynku istnieje bogata oferta szkoleń, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Zakres tematyczny kursów jest bardzo rozległy. By dokonać właściwego wyboru, najlepiej jest systematycznie przeglądać oferty pracy. Od kilku lat najbardziej doceniane kompetencje to umiejętności językowe oraz szkolenia techniczne. Dobrze jest zatem zapisać się na kurs operatora koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych czy kurs HDS. Zdobywając tego typu uprawnienia, można być pewnym, że poniesione koszty szybko się zwrócą.


Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Wieruszów, Kępno, Olesno, Pajęczno, Bełchatów, Częstochowa, Kluczbork, Sieradz, Łódź oraz Opole.

Back To Top