Kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne – Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3 E i D.

(szkolenie jak i egzamin są prowadzone w formie on-line tylko do końca roku!!!)

Szkolenie na uprawnienia energetyczne przeznaczone jest dla osób zatrudnianych na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci:

– elektroenergetycznych – Grupa 1
– cieplnych – Grupa 2
– gazowych – Grupa 3

Prowadzimy kursy na uprawnienia energetyczne w następujących miastach: Częstochowa, Bełchatów, Gliwice, Wrocław, Łódź, Opole, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Toruń, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Zielona Góra, Rzeszów, Lublin, Kielce

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kurs na uprawnienia energetyczne E i D dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu końcowego. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych na uprawnienia energetyczne E i D.

Czym są uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia energetyczne to świadectwo kwalifikacyjne E lub D wydawane osobom, które odbyły specjalistyczne szkolenie zawodowe i zdobyły pozytywny wynik z egzaminu. Dokument jest wydawany pracownikom, którzy są odpowiedzialni za eksploatację urządzeń, instalacji i sieci wykorzystywanych w branży energetycznej.

Co ważne, prace dotyczące eksploatacji instalacji energetycznych mogą być wykonane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Osoby, które nie zdobyły stosownych kwalifikacji, podlegają sankcjom prawnym wynikającym z kodeksu pracy, prawa energetycznego i innych dokumentów normatywnych.

Obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych został nałożony w ustawie Prawo energetyczne, z dnia 10 kwietnia 1997 r.: Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne (art. 54 ust 1).

Rodzaje uprawnień energetycznych

Uprawnienia energetyczne podzielono na trzy grupy:

  • grupa 1, zwana elektryczną, pozwala na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną;
  • grupa 2, grupa cieplna, umożliwia eksploatację urządzeń energetycznych i tych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają ciepło;
  • grupa 3, grupa gazowa, upoważnia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają, magazynują i zużywają paliwa gazowe.

Ze względu na obejmowane stanowisko pracy wyróżnia się uprawnienia SEP:

  • ekspoloatacja (E, SEP E),
  • dozór (D, SEP D) dotyczy osób kierujących pracownikami.

Uprawnienia E umożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych związanych z obsługą, konserwacją, remontami, montażem i kontrolą pomiarów sieci instalacyjnych.

Kto może zdobyć uprawnienia energetyczne?

Oferta edukacyjna jest skierowana do osób pełnoletnich, które zdobyły wykształcenie co najmniej podstawowe i cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia. Konieczna jest również bardzo dobra znajomość języka polskiego, a w przypadku obcokrajowców poświadczenie podpisane przez tłumacza przysięgłego.

Zakres uprawnień energetycznych, które zdobędzie słuchacz, jest uzależniony od posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia.

Jak wygląda kurs na uprawnienia energetyczne?

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów mających bogate doświadczenie zawodowe. Całość kończy się egzaminem przed komisją energetyczną.

W jaki sposób można uzyskać uprawnienia energetyczne?

By zdobyć uprawnienia, należy złożyć stosowny wniosek do komisji kwalifikacyjnej, która została upoważniona do nadania wybranych kwalifikacji zawodowych. Egzamin odbywa się w formie ustnej.

Czy uprawnienie energetyczne są wydawane bezterminowo?

Świadectwo kwalifikacyjne jest wydawane na okres 5 lat. Po upływie tego terminu należy odnowić zdobyte uprawnienia energetyczne, podchodząc ponownie do egzaminu.

Ile kosztuje szkolenie na uprawnienia energetyczne?

Cena kursu jest uzależniona od ilości słuchaczy deklarujących udział w kursie. Im większa grupa kursantów zapisze się na wyznaczony termin, tym cena jest niższa. Najdroższe są kursy indywidualne i dwuosobowe, natomiast najtańsze powyżej 12 osób.

Czy podczas prac prowadzonych w gospodarstwach domowych również wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku urządzeń energetycznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych nie wymaga się posiadania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych.

Czy uprawnienia energetyczne zdobyte na terenie Polski są uznawane poza granicami kraju?

Uprawnienia energetyczne SEP są ważne na terytorium całego kraju, jak również w krajach Unii Europejskiej, na obszarze Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.
W praktyce uznanie polskich uprawnień energetycznych w dużej mierze zależy od indywidualnego podejścia zagranicznego pracodawcy. Niektórzy z nich wymagają uzupełnienia pewnych zagadnień. Zdecydowana większość nie stwarza żadnych problemów w podjęciu zatrudnienia.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

uprawnienia na żurawia odbiór gazowy kielce kurs hakowy warszawa agregaty prądotwórcze gliwice kurs operatora żurawia kurs konserwatora gdańsk agregaty gliwice serwis urządzeń gazowych gdańsk licencja elektryka jak wygląda egzamin na nalewaki