Skip to content

Kurs obsługi pilarek łańcuchowych.

Kurs obsługi pilarek łańcuchowych - spalinowych.

Prowadzimy szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień pilarza na obsługę pilarek łańcuchowych.

Kurs obsługi pilarki - opis przebiegu szkolenia.

Czas trwania kursu obsługi pilarek

Kurs obsługi pilarek trwa 10 godz. dydaktycznych (1-2 dni) i jest zakończony egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Środki ochrony BHP

Na czas trwania kursu na pilarki, wyposażamy słuchaczy w kompletne środki ochrony bhp na stanowisku pracy pilarza. Należy jedynie być ubranym w odzież i obuwie robocze.

Tematyka szkolenia

Szkolenie na operatora pilarek prowadzone jest w formie wykładów oraz późniejszych zajęć praktycznych, polegających na praktycznej obsłudze pilarek i ścince drzew na zrębie leśnym.

Rodzaj uzyskanych uprawnień i ich ważność

Każda osoba kończąca kurs otrzyma Certyfikat uprawniający do obsługi pilarek łańcuchowych wszystkich typów: spalinowych oraz elektrycznych.

Podstawa prawna szkolenia: § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu nie których prac z zakresu gospodarki leśnej. Takie szkolenie 10 godzinne powinni również przejść wszyscy, którzy podczas wykonywania prac obsługują pilarki w zakładach budowlanych, tartkach, firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni czy parków, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz cieśle i dekarze. Osoby, które chcą pracować w Lasach Państwowych przy pozyskiwaniu drewna lub chcą świadczyć usługi dla Lasów Państwowych jako ZUL czyli Zakład Usług Leśnych, powinny ukończyć dłuższy kurs pilarza – drwala trwający min. 56 godz. (1 dzień zajęć teoretycznych, 5 dni zajęć praktycznych na zrębie leśnym).

Program szkolenia operatorów pilarek łańcuchowych spalinowych:

 • użytkowanie i obsługa pilarki
 • rodzaje, budowa i typy pił mechanicznych
 • techniki ścinki i obalania drzew
 • techniki okrzesywania i przerzynki drewna
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze pilarki

Pilarki łańcuchowe spalinowe czy też elektryczne do drewna, są bardzo niebezpiecznymi narzędziami pracy, zwłaszcza u osób nie doświadczonych. W praktyce piły łańcuchowe wykorzystuje się do przerzynki drew ich ścinania oraz okrzesywania. Głównymi przyczynami wypadków przy pracy z udziałem pilarek łańcuchowych spalinowych czy też elektrycznych, jest bezpośredni kontakt operatora z łańcuchem pilarki.

Środki ochrony osobistej BHP na stanowisku pilarza – operatora pilarki to przede wszystkim spodnie lub nogawice antyprzecięciowe, kask ochronny z osłona twarzy i nausznikami, rękawice antywibracyjne oraz obuwie robocze. Warto również aby odzież robocza była koloru jaskrawego, co sprawi, iż będziemy widoczni dla osób trzecich z dalszej odległości. Do sytuacji nie bezpiecznych z obsługą pilarki można zaliczyć zjawisko odbicia, hałas, wibracje, prąd elektryczny, oleje oraz samo paliwo.

Kursy pilarza w zakresie obsługi pilarek łańcuchowych prowadzimy na terenie miast Wieluń, Wieruszów, Pajęczno, Praszka, Olesno, Kluczbork, Kępno, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Sieradz, Radomsko, Łódź, Opole oraz Wrocław.

uprawnienia na pilarki łańcuchowe
kurs obsługi pilarki
szkolenia na pilarki
kursy na pilarki - kurs pilarza

Uprawnienia na piły – pilarki łańcuchowe spalinowe czy też elektryczne są ważne bezterminowo i są honorowane na terenie całej Polski. Również takie uprawnienia powinny posiadać osoby zajmujące się arborystyką oraz ścinka drzew i przycinaniem ich gałęzi oraz pilarze – drwale. Prowadzimy również kursy obsługi kos spalinowych tzw. podkrzesywarek spalinowych oraz akumulatorowych.

Podczas szkolenia na pilarza prezentowana jest również właściwa konserwacja pilarek mechanicznych, zgodnie z instrukcją eksploatacji, wydaną przez producenta pilarki. Słuchacze kursu zapoznawani są również z prostymi zabiegami konserwacyjnymi, takimi jak prawidłowe ostrzenie łańcucha pilarki oraz jego wymiana, czy też sprawdzanie i czyszczenie świecy zapłonowej. Omawiane są również różnego rodzaju osprzęty pomagające pilarzowi prawidłowo ściąć i obalić drzewo.

Zgodnie z PN-EN ISO 11681-1 część II pilarka łańcuchowa powinna być wyposażona w następujące zabezpieczenia oraz udogodnienia:

 • pilarka powinna być wyposażona w uchwyty dla obu rąk, aby umożliwić jej pełne pochwycenie nawet w rękawicach, a prawa ręka powinna mieć możliwość jej szybkiego, w razie potrzeby, wyłączenia
 • pilarka powinna być wyposażona w osłony obu rąk, uniemożliwiający podczas pracy ich kontakt z łańcuchem oraz w przedniej osłonie powinien być zainstalowany hamulec, który zadziała podczas nacisku na nią
 • pilarka powinna być wyposażona w wychwytnik łańcucha oraz zderzak, który pozwoli na jej bezpieczne oparcie o przecinanie drzewa
 • wszystkie elementy pilarki nagrzewające się oraz będące pod napięciem powinny być osłonięte
 • otwór dla spalin powinien być tak skonstruowany, aby podczas pracy kierowały się z dala od twarzy operatora pilarki
 • wszystkie pilarki powinny być wyposażone w piktogramy informujące pilarza o używaniu podczas pracy osłon twarzy, oczu i uszu

Przed rozpoczęcie pracy na pilarce, pilarz – drwal powinien się szczegółowo zapoznać z instrukcją jej obsługi wydaną przez producenta, szczególnie z działem bhp oraz wpływem hałasu i drgań na operatora pilarki oraz sposobami ich minimalizacji. Obowiązkiem każdego operatora pilarki, jest dbanie o stan techniczny swojego urządzenia.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pilarza w zakresie obsługi pilarek łańcuchowych, będzie również uprawniało do wykonywania pilarką prac przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych. Nasze zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługi pilarek są równoznaczne z uprawnieniami na piły mechaniczne wydawanymi przez IMBiGS.

Według Ministerstwa Pracy zawód pilarza – drwala (kod zawodu 621001) polega na:

 • wykonywaniu wszelkich prac związanych ze ścinką drzew na zrębach, trzebieżach czy też młodnikach w lasach
 • okrzesywaniu i przerzynaniu już obalonych drzew
 • przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie jej właściwego stanu technicznego poprzez konserwację zgodnie z instrukcją jej producenta
 • wykonywanie prac pielęgnacyjnych w młodnikach i uprawach polegające na wycinaniu i podkrzesywaniu
 • usuwanie drzew trudnych i wywrotów oraz złomów
 • przerzynanie pilarką mechaniczną dłużyc i kłód
 • dokonywanie prac załadowczych pozyskanego drewna
 • ostrzenie łańcucha tnącego i dokonywanie niewielkich napraw pilarek
Back To Top