Skip to content

Organizujemy kursy dla palaczy CO.

Kurs palacz CO - uprawnienia na palacza kotów centralnego ogrzewania wszystkich typów.

Szkolenie oraz egzamin końcowy realizowany jest w formie on-line.

Czas trwania kursu dla palacza CO

Kurs palacza CO wraz z egzaminem jest prowadzony w formie on-line. Egzamin jest realizowany w terminie 14 dni od daty zapisania się na szkolenie. Wcześniej słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe do samokształcenia.

Jakie uprawnienia otrzymuje palacz CO

Po ukończonym szkoleniu i pozytywnym wyniku egzaminu słuchacz kursu otrzymuje uprawnienia palacza CO, które uprawniają go do obsługi wszystkich typów pieców wodnych i parowych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe bez ograniczenia mocy – tzw. Gr 2 E – eksploatacja.

Ważność uprawnień palacza CO

Uprawnienia palacza CO w formie świadectwa kwalifikacji wydane przez kwalifikacyjną komisję egzaminacyjną są ważne 5 lat zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne i należy je odnawiać, przystępując po tym czasie do ponownego szkolenia i egzaminu.

Cena kursu palacza CO

W cenie kursu zawarta jest opłata egzaminacyjna, obszerne materiały szkoleniowe oraz wysyłka uprawnienia na wskazany adres. Szczegółowy cennik kursu palacza CO dostępny jest na naszej stronie cennik kursu palacza CO

Przebieg szkolenia i egzaminu.

Szkolenie jak i cały egzamin prowadzony jest w formie on-line. Wystarczy zwykły laptop lub tablet z wbudowaną kamerą i mikrofonem, aby porozumieć się z wykładowcą podczas kursu i na końcu z komisją egzaminacyjną. Szkolenie jest 1-dniowe, natomiast egzamin końcowy nadający określone kwalifikacje realizowany jest w ciągu 14 dni od daty zapisania się na szkolenie.

Rodzaj uzyskanego świadectwa kwalifikacji.

Po pozytywnym wyniku egzaminu osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje uprawnienie palacza CO w formie świadectwa kwalifikacyjnego, które ważne jest przez okres 5 lat. Świadectwo uprawnia do obsługi wszystkich typów kotłów wodnych centralnego ogrzewania i parowych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe.

Program szkolenia palaczy CO:

– przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,
– przepisy o dozorze technicznym,
– organizacja pracy przy urządzeniach cieplnych,
– obowiązki palacza pieców CO
– wybrane wiadomości z techniki cieplnej,
– armatura i materiały,
– schemat kotłowni CO,
– woda w gospodarce cieplnej,
– kotły parowe i wodne – ogólne wiadomości,
– eksploatacja kotłów,
– sieci i instalacje cieplne,
– przemysłowe urządzenia pary i gorącej wody,
– paliwa stałe, paliwa ciekłe, aparatura kontrolno pomiarowa,
– BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza CO, ochrona p.poż, ratownictwo medyczne;

Dla grup zorganizowanych jesteśmy w stanie przeprowadzić kurs palacza CO na terenie całej Polski dostosowując miejsce i harmonogram szkolenia do zapotrzebowania Zleceniodawcy szkolenia.

Kursy palaczy CO prowadzimy w następujących miastach Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Kępno, Bełchatów, Olesno, Praszka, Kluczbork, Częstochowa, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Kraków, Warszawa.

Kto może wziąć udział w kursie palacza CO ?

Kurs palacza centralnego ogrzewania jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia i legitymują się wykształceniem minimum podstawowym. Ponadto warunkiem koniecznym do tego, by przystąpić do szkolenia jest biegła znajomość języka polskiego. W przypadku obcokrajowców wymagane jest poświadczenie umiejętności językowych przez tłumacza przysięgłego. Wymagane jest również wykształcenie techniczne lub pokrewne. W przypadku braku odpowiedniego wykształcenia należy przedstawić zaświadczenie o stażu wystawione przez firmę.

Jak wygląda kurs na palacza CO?

Szkolenie jest prowadzone on-line w formie wykładów i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Czego można się nauczyć podczas kursu na palacza CO?

Program szkolenia obejmuje:

– przepisy ogólne i wybrane
zagadnienia,

– przepisy o dozorze technicznym,

– organizacja pracy przy urządzeniach cieplnych,

– obowiązki palacza pieców CO

– wybrane wiadomości z techniki cieplnej,

– armatura i materiały,

– schemat kotłowni CO,

– woda w gospodarce cieplnej,

– kotły parowe i wodne – ogólne wiadomości,

– eksploatacja kotłów,

– sieci i instalacje cieplne,

– przemysłowe urządzenia pary i gorącej wody,

– paliwa stałe, paliwa ciekłe, aparatura kontrolno
pomiarowa,

– BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku
palacza CO, ochrona ppoż., ratownictwo medyczne.

Ile kosztuje kurs palacza CO?

Cena kursu jest bezpośrednio związana z liczbą uczestników. Im więcej osób, tym niższa cena. Szczegółowy cennik kursu palacza CO dostępny jest w dziale cennik.

Jakie uprawnienia można zdobyć podczas kursu?

Uzyskanie pozytywnego wyniku podczas egzaminu uprawnia do wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją, remontem lub montażem urządzeń, instalacji, a także sieci cieplnych (energetycznych – Gr. II) w zakresie obsługi kotów wodnych i parowych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia związane z dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych przysługują pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym za zarządzanie pracownikami.

Czy kwalifikacje palacza zawsze są obowiązkowe?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki reguluje kwalifikacje palaczy. Osoby obsługujące urządzenia i instalacje cieplne są zobowiązane do uzyskania uprawnień. Jeżeli kocioł parowy lub wodny ma moc powyżej 50 kW należy zdobyć kwalifikacje G2/E w zakresie obsługi. Niezależnie od mocy kotła, każda osoba podejmująca zatrudnienie na stanowisku palacza powinna przejść specjalistyczny instruktaż.

Jak długo ważne są uprawnienia palacza CO?

Szkolenie na uprawnienia palaczy pieców kotłowni CO na paliwa stałe, ciekłe i gazowe w zakresie kotłów wodnych i/lub parowych umożliwia zdobycie stosownych kwalifikacji zawodowych na okres 5 lat. Po tym okresie należy je odnowić. Nasz ośrodek szkoleniowy oferuje także ponowienie uprawnień palaczy CO.

Czym się charakteryzuje zawód palacza?

Palacz pracuje w kotłowni. W ramach zawodu palacza wyróżnia się dwa stanowiska pracy: palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych (opalane stałym paliwem) i palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych (opalane paliwem gazowym: gaz ziemny, biogaz, propan-butan)

Na czym polega praca palacza CO?

Palacz obsługuje kotły centralnego ogrzewania, które dostarczają nie tylko ciepło, ale również parę technologiczną i ciepłą wodę do różnego rodzaju budynków. Ponadto jest on odpowiedzialny za eksploatację urządzeń oczyszczających i odprowadzających spaliny oraz utrzymanie sprawności technicznej kotłów i aparatury kontrolno-pomiarowej. Do jego obowiązków zalicza się także sterowanie pracy kotłów i systemów dostarczania paliwa.

Back To Top