Kurs palacza pieców CO – obsługa kotłów wodnych

(szkolenie jak i egzamin są prowadzone w formie on-line)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnienia palaczy pieców kotłowni CO – centralnego ogrzewania na paliwa stałe, ciekłe i gazowe.

Warunki przyjęcia na szkolenie palaczy CO:

– przynajmniej podstawowe wykształcenie,
– ukończony 18 rok życia;

Kurs palacza CO prowadzony jest w formie wykładów przez internet oraz kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną również w formie on-line. Wydawane uprawnienia na palacza CO w zakresie obsługi kotłów wodnych i/lub parowych w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać. Ponawiamy również uprawnienia palaczy CO.

 

Świadectwo kwalifikacji może być wydane na stanowisku eksploatacji lub do dozoru urządzeń,instalacji i sieci cieplnych (dozór zgodnie z przepisami wymagany jest dla pracodawców i innych osób kierujących palaczami centralnego ogrzewania).

Całość szkolenia wraz z egzaminem prowadzimy w poniedziałki, środy lub piątki do wyboru w godz. 16 – 20.

Wszyscy słuchacze przed szkoleniem otrzymują na e-maila obszerne materiały szkoleniowe o tematyce palaczy CO pieców zasilanych paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie palaczy CO omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

– przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,
– przepisy o dozorze technicznym,
– organizacja pracy przy urządzeniach cieplnych,
– obowiązki palacza pieców CO
– wybrane wiadomości z techniki cieplnej,
– armatura i materiały,
– schemat kotłowni CO,
– woda w gospodarce cieplnej,
– kotły parowe i wodne – ogólne wiadomości,
– eksploatacja kotłów,
– sieci i instalacje cieplne,
– przemysłowe urządzenia pary i gorącej wody,
– paliwa stałe, paliwa ciekłe, aparatura kontrolno pomiarowa,
– BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza CO, ochrona p.poż, ratownictwo medyczne;

Kto może wziąć udział
w kursie palacza CO ?

Kurs palacza centralnego ogrzewania jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia i legitymują się wykształceniem minimum podstawowym. Ponadto warunkiem koniecznym do tego, by przystąpić do szkolenia jest biegła znajomość języka polskiego. W przypadku obcokrajowców wymagane jest poświadczenie umiejętności językowych przez tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda kurs na palacza CO?

Szkolenie jest prowadzone w
formie wykładów i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Czego można się nauczyć podczas kursu na palacza CO?

Program szkolenia obejmuje:

– przepisy ogólne i wybrane
zagadnienia,

– przepisy o dozorze technicznym,

– organizacja pracy przy urządzeniach cieplnych,

– obowiązki palacza pieców CO

– wybrane wiadomości z techniki cieplnej,

– armatura i materiały,

– schemat kotłowni CO,

– woda w gospodarce cieplnej,

– kotły parowe i wodne – ogólne wiadomości,

– eksploatacja kotłów,

– sieci i instalacje cieplne,

– przemysłowe urządzenia pary i gorącej wody,

– paliwa stałe, paliwa ciekłe, aparatura kontrolno
pomiarowa,

– BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku
palacza CO, ochrona ppoż., ratownictwo medyczne.

Ile kosztuje kurs palacza CO?

Cena kursu jest bezpośrednio
związana z liczbą uczestników. Im więcej osób, tym niższa cena.

Jakie uprawnienia można zdobyć podczas kursu?

Uzyskanie pozytywnego wyniku
podczas egzaminu uprawnia do wykonywania prac związanych z obsługą,
konserwacją, remontem i montażem urządzeń, instalacji, a także sieci cieplnych
(energetycznych). Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia związane z
dozorem przysługują pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym za zarządzanie
pracownikami.

Czy kwalifikacje palacza zawsze są obowiązkowe?

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki reguluje kwalifikacje palaczy. Osoby obsługujące urządzenia i
instalacje cieplne o mocy nieprzekraczającej 50 kW nie są zobowiązane do
uzyskania uprawnień. Jeżeli kocioł parowy lub wodny ma moc powyżej 50 kW należy
zdobyć kwalifikacje G2/E w zakresie obsługi. Niezależnie od mocy kotła, każda
osoba podejmująca zatrudnienie na stanowisku palacza powinna przejść
specjalistyczny instruktaż.

Jak długo ważne są uprawnienia palacza CO?

Szkolenie na uprawnienia palaczy
pieców kotłowni CO na paliwa stałe, ciekłe i gazowe w zakresie kotłów wodnych
i/lub parowych umożliwia zdobycie stosownych kwalifikacji zawodowych na okres 5
lat. Po tym okresie należy je odnowić. Nasz ośrodek szkoleniowy oferuje także
ponowienie uprawnień palaczy CO.

Czym się charakteryzuje zawód palacza?

Palacz pracuje w kotłowni. W
ramach zawodu palacza wyróżnia się dwa stanowiska pracy: palacz kotłów
centralnego ogrzewania wodnych rusztowych (opalane stałym paliwem) i palacz
kotłów centralnego ogrzewania gazowych (opalane paliwem gazowym: gaz ziemny,
biogaz, propan-butan)

Na czym polega praca palacza CO?

Palacz obsługuje kotły centralnego ogrzewania, które dostarczają nie tylko ciepło, ale również parę technologiczną i ciepłą wodę do różnego rodzaju budynków. Ponadto jest on odpowiedzialny za eksploatację urządzeń oczyszczających i odprowadzających spaliny oraz utrzymanie sprawności technicznej kotłów i aparatury kontrolno-pomiarowej. Do jego obowiązków zalicza się także sterowanie pracy kotłów i systemów dostarczania paliwa.

Kursy palaczy CO prowadzimy w następujących miastach Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Kępno, Bełchatów, Olesno, Praszka, Kluczbork, Częstochowa, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Kraków, Warszawa.