Skip to content

kursy na wywrotnice wagonów, kursy na wyładowarki wagonów, uprawnienia na wywrotnice wgonów, uprawnienia na wyładowarki wagonów

Kurs obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora wywrotnic i wyładowarek wagonów kolejowych.

 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na wywrotnice i wyładowarki wagonowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wywrotnic lub wyładowarek wagonów. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa wywrotnic i wyładowarek wagonów

– eksploatacja wywrotnic i wyładowarek

– typy wywrotnic i wyładowarek

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne, konserwacja

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urzadzeń.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych TDT wraz z odpowiedziami.

Wywrotnica to rodzaj dźwignicy służącej do obracania, przechylania i opróżniania zbiorników czy też wagonów. Urządzenie wykorzystywane jest do rozładunków sypkich materiałów, np. żwiru, zboża, węgla. Wywrotnice wagonowe są powszechnie wykorzystywane w portach, elektrowniach oraz na placach składowych. Ze względu na konstrukcję, wyróżnia się m.in.:

 • wywrotnice stałe wieżowe,
 • żurawiowe,
 • mostowo-suwnicowe,
 • wywrotnicę kołyskową,
 • wywrotnicę bębową,
 • wywrotnicę dźwigniową.

Co więcej, urządzenia przeładunkowe tego typu mogą funkcjonować w dwojaki sposób. Jedne maszyny przechylają maszyny do przodu, z kolei drugie przechylają wagon na bok. Co ciekawe, jedna wywrotnica wyładowuje 2 lub 3 wagony jednocześnie.

Wyładowarka to maszyna przeznaczona do rozładunku z odkrytych wagonów kolejowych. Często korzysta się z niej w hutach, żwirowniach, składach opałowych czy też cementowniach. Urządzenie korzystnie wpływa efektywność wykonywanych prac. Najbardziej popularne wyładowarki to modele poruszające się z wykorzystaniem siły własnego napędu. Maszyny poruszają się wzdłuż szerokiego toru.

Urządzenia wyładowcze

Kto może wziąć udział w kursie obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów?

Szkolenie na wywrotnice jest adresowane do osób pełnoletnich, które legitymują się wykształceniem co najmniej podstawowym, cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia i władają językiem polskim w stopniu bardzo dobrym. Obcokrajowcy chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są zobowiązani do przedłożenia zapewnienia podpisanego przez tłumacza przysięgłego.

Oferta kierowana jest do osób, które myślą o przebranżowieniu się lub zwiększeniu swoich szans na rynku pracy. Kurs operatora i konserwatora wywrotnic i wyładowarek wagonów z pewnością pomoże w budowaniu ścieżki zawodowej daje możliwość zdobycia nowego doświadczenia zawodowego. Człowiek pracujący na stanowisku operatora zajmuje się wyładunkiem materiałów, steruje pracą urządzeń i dba o dobry stan techniczny maszyn wykorzystywanych w miejscu pracy.

Jak wygląda kurs obsługi i konserwacji wywrotnic?

Szkolenie składa się z wykładów i zajęć praktycznych, dzięki którym słuchacze zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia pracy z wykorzystanie wywrotnic, a także wyładowarek wagonów.

Czego można się nauczyć podczas kursu?

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy posiadają bogatą wiedzę merytoryczną, jak i doświadczenie zawodowe związane z obsługą i konserwacją wywrotnic. Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • budowę oraz eksploatację wywrotnic i wyładowarek,
 • typy wyładowarek i wywrotnic,
 • zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne,
 • konserwację urządzeń,
 • przepisy Dozoru Technicznego oraz zasady bhp i ppoż.

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia na obsługę i konserwację wywrotnic oraz wyładowarek wagonów?

Słuchacze, którzy ukończą szkolenie i otrzymają pozytywny wynik z egzaminu zdawanego przed komisją TDT, zdobywają zaświadczenie kwalifikacyjne ważne na okres 10 lat. By przedłużyć ważność uprawnień należy złożyć wniosek o przedłużenie kwalifikacji nie później niż 3 miesiące przed upływem daty ważności. Ponadto osoba ubiegająca się o przedłużenie zaświadczenia musi złożyć oświadczenie, w którym deklaruje, że w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej przez 3 lata pracowała na stanowisku związanym z obsługą i konserwacją wywrotnic i wyładowarek wagonów.

Jakie pytania mogą się pojawić na egzaminie z obsługi wywrotnic i wyładowarek wagonów?

Pytania pojawiające się podczas egzaminu teoretycznego dotyczą zagadnień omawianych podczas kursu. Oto kilka przykładowych pytań:

1. Opisz mechanizm pracy wyładowarki.

2. W jaki sposób działa wywrotnica?

3. W którym miejscu należy sprawdzić stan olejów i smarów?

4. Jakie badania wykonuje Transportowy Dozór Techniczny?

5. W jaki sposób jest zasilana wyładowarka do wagonów?

Ile kosztuje kurs na wywrotnice i wyładowarki wagonów? Cena szkolenia jest uzależniona od liczby słuchaczy. Im większa grupa osób zadeklaruje chęć odbycia kursu w wyznaczonym terminie, tym cena jest niższa.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

piece gazowe białystok kursy gazowe gdańsk uprawnień do podłączania kuchni gazowych kurs elektryki naprawa agregatów prądotwórczych łódź agregaty prądotwórcze toruń szkolenia elektryk kurs na operatora dzwigu kursy palacza co bydgoszcz wynajem agregatów prądotwórczych kraków

Back To Top