Kurs obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora wywrotnic i wyładowarek wagonów kolejowych.

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na wywrotnice i wyładowarki wagonowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wywrotnic lub wyładowarek wagonów. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa wywrotnic i wyładowarek wagonów

– eksploatacja wywrotnic i wyładowarek

– typy wywrotnic i wyładowarek

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne, konserwacja

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urzadzeń.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych TDT wraz z odpowiedziami.

Wywrotnica to rodzaj dźwignicy służącej do obracania, przechylania i opróżniania zbiorników czy też wagonów. Urządzenie wykorzystywane jest do rozładunków sypkich materiałów, np. żwiru, zboża, węgla. Wywrotnice wagonowe są powszechnie wykorzystywane w portach, elektrowniach oraz na placach składowych. Ze względu na konstrukcję, wyróżnia się m.in.:

 • wywrotnice stałe wieżowe,
 • żurawiowe,
 • mostowo-suwnicowe,
 • wywrotnicę kołyskową,
 • wywrotnicę bębową,
 • wywrotnicę dźwigniową.

Co więcej, urządzenia przeładunkowe tego typu mogą funkcjonować w dwojaki sposób. Jedne maszyny przechylają maszyny do przodu, z kolei drugie przechylają wagon na bok. Co ciekawe, jedna wywrotnica wyładowuje 2 lub 3 wagony jednocześnie.

Wyładowarka to maszyna przeznaczona do rozładunku z odkrytych wagonów kolejowych. Często korzysta się z niej w hutach, żwirowniach, składach opałowych czy też cementowniach. Urządzenie korzystnie wpływa efektywność wykonywanych prac. Najbardziej popularne wyładowarki to modele poruszające się z wykorzystaniem siły własnego napędu. Maszyny poruszają się wzdłuż szerokiego toru.

Urządzenia wyładowcze

Kto może wziąć udział w kursie obsługi i konserwacji wywrotnic i wyładowarek wagonów?

Szkolenie na wywrotnice jest adresowane do osób pełnoletnich, które legitymują się wykształceniem co najmniej podstawowym, cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia i władają językiem polskim w stopniu bardzo dobrym. Obcokrajowcy chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są zobowiązani do przedłożenia zapewnienia podpisanego przez tłumacza przysięgłego.

Oferta kierowana jest do osób, które myślą o przebranżowieniu się lub zwiększeniu swoich szans na rynku pracy. Kurs operatora i konserwatora wywrotnic i wyładowarek wagonów z pewnością pomoże w budowaniu ścieżki zawodowej daje możliwość zdobycia nowego doświadczenia zawodowego. Człowiek pracujący na stanowisku operatora zajmuje się wyładunkiem materiałów, steruje pracą urządzeń i dba o dobry stan techniczny maszyn wykorzystywanych w miejscu pracy.

Jak wygląda kurs obsługi i konserwacji wywrotnic?

Szkolenie składa się z wykładów i zajęć praktycznych, dzięki którym słuchacze zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia pracy z wykorzystanie wywrotnic, a także wyładowarek wagonów.

Czego można się nauczyć podczas kursu?

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy posiadają bogatą wiedzę merytoryczną, jak i doświadczenie zawodowe związane z obsługą i konserwacją wywrotnic. Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • budowę oraz eksploatację wywrotnic i wyładowarek,
 • typy wyładowarek i wywrotnic,
 • zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne,
 • konserwację urządzeń,
 • przepisy Dozoru Technicznego oraz zasady bhp i ppoż.

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia na obsługę i konserwację wywrotnic oraz wyładowarek wagonów?

Słuchacze, którzy ukończą szkolenie i otrzymają pozytywny wynik z egzaminu zdawanego przed komisją TDT, zdobywają zaświadczenie kwalifikacyjne ważne na okres 10 lat. By przedłużyć ważność uprawnień należy złożyć wniosek o przedłużenie kwalifikacji nie później niż 3 miesiące przed upływem daty ważności. Ponadto osoba ubiegająca się o przedłużenie zaświadczenia musi złożyć oświadczenie, w którym deklaruje, że w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej przez 3 lata pracowała na stanowisku związanym z obsługą i konserwacją wywrotnic i wyładowarek wagonów.

Jakie pytania mogą się pojawić na egzaminie z obsługi wywrotnic i wyładowarek wagonów?

Pytania pojawiające się podczas egzaminu teoretycznego dotyczą zagadnień omawianych podczas kursu. Oto kilka przykładowych pytań:

1. Opisz mechanizm pracy wyładowarki.

2. W jaki sposób działa wywrotnica?

3. W którym miejscu należy sprawdzić stan olejów i smarów?

4. Jakie badania wykonuje Transportowy Dozór Techniczny?

5. W jaki sposób jest zasilana wyładowarka do wagonów?

Ile kosztuje kurs na wywrotnice i wyładowarki wagonów? Cena szkolenia jest uzależniona od liczby słuchaczy. Im większa grupa osób zadeklaruje chęć odbycia kursu w wyznaczonym terminie, tym cena jest niższa.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.