Kurs hakowego.

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 5 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień hakowego – obsługa haka urządzeń dźwigowych.

Celem kursu hakowego jest zapoznanie pracowników z wymogami obowiązujących przepisów transportu wewnątrzzakładowego, przy pracach montażowych, remontowych, budowlanych, transportu i przemieszczania ładunków w magazynach, na placach składowych z użyciem urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak.

 

Kurs hakowego prowadzony jest na podstawie programu 12 godz./1 dzień i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu hakowego zgodnie ze wzorem MEN.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:
– ogólne wiadomości o dźwignicach,
– przepisy dozoru technicznego,
– rodzaje zawiesi i sprzętu pomocniczego oraz sposoby wykonywania zawiesi,
– eksploatacja zawiesi oraz haków,
– obowiązki hakowego,
– BHP w transporcie wewnątrzzakładowym,
– zajęcia praktyczne;

Kurs hakowego dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych hakowego. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe.