Skip to content

Kurs hakowego - sygnalisty

Kurs hakowego i sygnalisty.

Prowadzimy szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień na hakowego – sygnalistę tzw. pod dźwigowego.

Kurs hakowego - opis przebiegu szkolenia.

Czas trwania kursu

Kurs hakowego – sygnalisty trwa 8 godz. dydaktycznych i jest zakończony egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs pod dźwigowego należy mieć ukończone 18 lat, a chcąc zajmować takie stanowisku pracy należy posiadać brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Tematyka szkolenia

Szkolenie na hakowego – sygnalistę prowadzone jest w formie wykładów oraz późniejszych zajęć praktycznych, polegających na właściwym podwieszaniu ładunków na haku.

Rodzaj uzyskanych uprawnień i ich ważność

Każda osoba kończąca kurs otrzyma Certyfikat uprawniający do zajmowania stanowiska hakowego – sygnalisty. Kurs ważny jest bezterminowo.

Program szkolenia hakowy – sygnalista:

  • ogólne wiadomości o dźwignicach
  • rodzaje zawiesi i sprzętu pomocniczego oraz sposoby wykonywania zawiesi
  • tabliczki znamionowe zawiesi
  • właściwa eksploatacja zawiesi
  • DOR zawiesi
  • obowiązki hakowego – sygnalisty
  • zajęcia praktyczne

Hakowy to osoba, która wykonuje czynności związane z właściwym zawieszaniem i odczepianiem ładunków. Ładunki są podczepiane do haka urządzenia dźwigowego za pomocą odpowiednich zawiesi. To na hakowym spoczywa obowiązek doboru właściwego zawiesia, do transportowanego ładunku. Hakowy również zajmuje się codzienną kontrolą stanu technicznego zawiesi.

Sygnalista – to osoba, która wydaje odpowiednie sygnały do operatora urządzenia dźwigowego. Odpowiednie komendy może wydaje operatorowi za pomocą łączności radiowej lub specjalnych sygnałów w formie gestów. Operator urządzenia dźwigowego, nie może podnieść ładunku, jeśli nie otrzyma pozwolenia od sygnalisty.

Operator żurawia, suwnicy, wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem lub innego Urządzenia Transportu Bliskiego, jest zobowiązany bezpośrednio współpracować z hakowym – sygnalistą. Operator powinien również znać sygnały czyli gesty, jakimi sygnalista porozumiewa się na odległość z nim.

Kursy hakowego - sygnalisty prowadzimy na terenie miast Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Sieradz, Radomsko, Opole, Łódź, Poznań, Ostrów Wielkopolski oraz Wrocław.

kurs hakowy, sygnalista
uprawnienia pod dźwigowego, hakowego
szkolenia hakowych
kurs hakowego, sygnalisty

To do obowiązków hakowego należy codzienna weryfikacja stanu technicznego zawiesia używanego do prac przeładunkowych. Nie powinno się używać zawiesi uszkodzonych, nadmiernie wyeksploatowanych oraz z nieczytelną tabliczka znamionową. Zawiesi nie powinno się również naprawiać, a przeglądy okresowe zawiesi powinny być wykonywane zgodnie z okresami wskazanymi w instrukcji eksploatacji producenta zawiesia.

Rozróżniamy zawiesia pasowe, linowe oraz łańcuchowe jedno, dwu lub czterocięgnowe. Nie powinno się również zakładać zawiesia na hak z nie sprawną zapadką, gdyż mogłoby to spowodować wypadnięcia zawiesia z gardzieli haka. Hakowy zwany również pod dźwigowym, jest zobowiązany codziennie sprawdzać stan techniczny haka, czy nie jest nadmiernie skorodowany, popękany, rozgięty i wytarty. Wszelkie nieprawidłowości powinien on niezwłocznie zgłosić przełożonemu.

Na budowie gdzie występują żurawie wieżowe, powinien oprócz operatora być zatrudniony do prac przeładunkowych hakowy oraz sygnalista. Osoby te bezpośrednio ze sobą powinny ściśle współpracować. Hakowy również ocenia wzrokowo stan techniczny ładunku oraz powinien również znać masę podnoszonego ładunku, tak aby urządzenie dźwigowe nie zostało przeciążone.

Hakowy – sygnalista może występować dla takich urządzeń dźwigowych jak;

żurawie wieżowe

– żurawie samojezdne oraz żurawie przenośne HDS

suwnice sterowane z poziomu roboczego lub kabiny

wciągniki i wciągarki

– żurawie dekarskie i ciesielskie

– wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe

Hakowy powinien również prawidłowo mierzyć kąty alfa i beta w zawiesiach wielocięgnowych. Maksymalny kąt alfa, czyli kąt wierzchołkowy, w zawiesiach wielocięgnowych powinien wynosić nie więcej niż 120 stopni. Zaś kąt beta, czyli kąt od cięgna zawiesia do pionu, nie powinien być większy niż 60 stopni.

Back To Top