Kurs hakowego – sygnalisty.

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 5 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień hakowego sygnalisty – obsługa haka urządzeń dźwigowych.

Celem kursu hakowego jest zapoznanie pracowników z wymogami obowiązujących przepisów transportu wewnątrzzakładowego, przy pracach montażowych, remontowych, budowlanych, transportu i przemieszczania ładunków w magazynach, na placach składowych z użyciem urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak.

  Kurs hakowego prowadzony jest na podstawie programu 12 godz./1 dzień i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu hakowego zgodnie ze wzorem MEN.

 
 
Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.
[/vc_row]

Kurs hakowego dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak. Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych hakowego. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe.

 

 

Zapraszamy również na kursy obsługi urządzeń dozorowych wyposażonych w hak:

kurs obsługi wciągników i wciagarek

kurs operatora żurawi wieżowych

kurs obsługi suwnic

kurs operatora żurawi samojezdnych

kurs operatora żurawi HDS

 

Kto może wziąć udział w kursie hakowego?

 

W kursie hakowego mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia i bardzo dobrze władają językiem polskim. W przypadku obcokrajowców wymagane jest zapewnienie tłumacza przysięgłego. Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy są odpowiedzialni za obsługę i konserwację haków urządzeń dźwignicowych. Mogą w nim uczestniczyć również osoby, które chciałyby podjąć pracę na takim stanowisku.

 

Czy przed przystąpieniem do kursu należy wykonać badania lekarskie?

 

Uczestnicy szkolenia nie są zobowiązani do przedłożenia żadnego zaświadczenia dotyczącego ich stanu zdrowia. Nie muszą również przechodzić badań psychotechnicznych.

 

Czy udział w kursie hakowego jest niezbędny do podjęcia pracy na tym stanowisku?

 

Obsługa samego haka nie wymaga ukończenia specjalnego kursu, jednakże odbycie szkolenia jest zalecane wszystkim osobom. Dzięki zdobytej wiedzy hakowi mogą efektywniej wykonywać swoją pracę i są bardziej świadomi czyhających na nich zagrożeń. Ponadto dzięki kursowi mogą lepiej zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników.

 

Czego można się nauczyć podczas kursu hakowego?

 

Osoby biorące udział w szkoleniu zdobywają ogólną wiedzę związaną z dźwignicami, poznają rodzaje zawiesi i sprzętu pomocniczego oraz sposoby wykonywania zawiesi. Ponadto, szkoleniowiec przedstawia informacje związane z eksploatacją zawiesi i haków oraz obowiązki hakowego. Dodatkowo przyszli hakowi zapoznają się z przepisami dozoru technicznego, jak i BHP obowiązujące w transporcie wewnątrzzakładowym. Program obejmuje również zajęcia praktyczne.

 

Ile trwa kurs hakowego?

 

Kurs hakowego trwa jeden dzień szkoleniowy, ok. 12 h. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, po których odbywa się egzamin wewnętrzny. Pozytywny wynik gwarantuje uzyskanie specjalistycznego zaświadczenia na druku MEN potwierdzającego zdobycie uprawnień hakowego.

 

Ile kosztuje kurs hakowego?

 

Cena kursu hakowego, podobnie jak wielu innych szkoleń zawodowych, jest uzależniona od liczby uczestników. Im więcej osób zgłosi chęć uczestnictwa, tym cena jest niższa.

 

Jak długo są ważne uprawnienia hakowego?

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu, zdobywają bezterminowe uprawnienia.

 

Do czego przydają się uprawnienia hakowego?

 

Uprawnienia uzyskane podczas szkolenia są wymagane w trakcie wykonywania m.in. specjalistycznych prac budowlanych, montażowych czy remontowych, jak i w halach magazynowych podczas transportu ciężkich ładunków za pomocą dźwignic wyposażonych w haki. Ponadto obsługa niektórych maszyn wymaga od pracowników udokumentowanych kwalifikacji. Należą do nich m.in.:

 

  • wciągarki,
  • suwnice,
  • żurawie przeładunkowe,
  • żurawie samojezdne,
  • żurawie wieżowe,
  • żurawie słupowe,
  • wciągniki.

 

Co należy do obowiązków hakowego? Pracownik zawiesza i odczepia ładunek, a także jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie samego ładunku. Ściśle współpracuje z operatorem dźwignicy. Co więcej, dobiera rodzaj zawiesia i linki kierunkowe stosownie do ładunku, ustala plan pracy i organizuje miejsce rozładunku.

 

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

 

napełnianie i opróżnianie cystern (adr/rid) przyłącza gazowe gdańsk kurs elektryki kurs zakładania klimatyzacji uprawnienia dzwig kurs na hakowego uprawnienia gazowe rzeszów operator podnośnika koszowego kurs uprawnienia do podłączenia kuchenki gazowej cena tdt kl. 3

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]