Kurs obsługi i konserwacji zwałowarki, zwałowarko – ładowarki

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora zwałowarek i zwałowarko – ładowarek.

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji zwałowarek oraz zwałowarko – ładowarek składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na zwałowarki i zwałowarko – ładowarki w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi i konserwacji. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora zwałowarek lub zwałowarko – ładowarek. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji zwałowarko – ładowarek poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa zwałowarek, zwałowarko – ładowarek

– eksploatacja zwałowarek, zwałowarko – ładowarek

– podział na typy, rodzaje i wielkości znamionowe

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne, konserwacja

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi i konserwacji zwałowarek i zwałowarko – ładowarek dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urządzeń.