Kurs obsługi i konserwacji zwałowarki, zwałowarko – ładowarki

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora zwałowarek i zwałowarko – ładowarek.

 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji zwałowarek oraz zwałowarko – ładowarek składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na zwałowarki i zwałowarko – ładowarki w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi i konserwacji. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora zwałowarek lub zwałowarko – ładowarek. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji zwałowarko – ładowarek poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa zwałowarek, zwałowarko – ładowarek

– eksploatacja zwałowarek, zwałowarko – ładowarek

– podział na typy, rodzaje i wielkości znamionowe

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne, konserwacja

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi i konserwacji zwałowarek i zwałowarko – ładowarek dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urządzeń.

Zwałowarka to maszyna przeznaczona do zwałowania, pracuje w trybie ciągłym. Zwałowanie, czyli przemieszczanie i składowanie materiału, odbywa się nadpoziomowo lub podpoziomowo. Urządzenie wykorzystywane jest na szeroką skalę w górnictwie odkrywkowym.

Ładowarki to urządzenia samojezdne, wyposażone w elementy załadowcze, które ułatwiają przeładunek materiałów sypkich ze składowiska na środek transportu z wykorzystaniem przenośnika.

Kto może wziąć udział w szkoleniu zawodowym na operatora i konserwatora zwałowarki?

Kurs zawodowy jest adresowany do osób dorosłych, które zdobyły wykształcenie minimum podstawowe, cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia i znają język polski w stopniu bardzo dobrym. Obcokrajowcy chętni do podjęcia nauki na terenie naszego kraju są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego, które potwierdza stosowne kompetencje językowe.

Jak wygląda kurs na operatora i konserwatora zwałowarko-ładowarki?

Program szkolenia obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne. Kurs prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna, która chętnie służy pomocą, a także podpowiada w jaki sposób najlepiej wykonywać obowiązki służbowe, by praca stała się przyjemna oraz bardziej efektywna. Całość kończy się egzaminem przed komisją TDT.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia z obsługi i konserwacji zwałowarki?

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • przepisy TDT,
  • budowa zwałowarek i zwałowarko-ładowarek,
  • eksploatacja zwałowarek i zwałowarko-ładowarek,
  • podział na typy, rodzaje i wielkości znamionowe,
  • zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne, konserwacja,
  • przepisy bhp i p.poż..

Po zakończeniu wykładów, kursanci uczestniczą w warsztatach.

Czy uprawnienia na obsługę i konserwację zwałowarek tracą ważność?

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymują świadectwo kwalifikacyjne ważne przez 10 lat. Gdy zaistnieje taka konieczność, uprawnienia można przedłużyć, składając stosowny wniosek. Ponadto wymagane jest oświadczenie, w którym trzeba zadeklarować, że w ciągu ostatnich 5 lat, przynajmniej przez 3 lata wykonywano obowiązki na stanowisku operatora i konserwatora zwałowarko-ładowarek. Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną lub za pomocą poczty najpóźniej 3 miesiące przed upływem daty ważności.

Ile kosztują uprawnienia dla operatora i konserwatora zwałowarek?

Cena szkolenia na operatora zawłowarko-ładowarek jest uzależniona od ilości kursantów. Najdroższe są szkolenia indywidualne i dwuoosobowe.

Gdzie można odbyć szkolenie na zwałowarki?

Kurs może odbyć się na terenie całego kraju, jeśli w zajęciach będzie uczestniczyć co najmniej 6 osób.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

nalewaki adr warszawa montaż klimatyzacji rzeszów kurs montażu klimatyzacji cena konserwacja suwnic rzeszów kurs operatora żurawia wieżowego rzeszów uprawnienia fgazowe żuraw samojezdny kurs kurs klimatyzacji palacz co licencja elektryka