Skip to content

kurs obsługi zwałowarek zwałowarko - ładowarek, uprawnienia na zwałowarki, szkolenia na zwałowarko - ładowarki

Kurs obsługi i konserwacji zwałowarki, zwałowarko – ładowarki

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora zwałowarek i zwałowarko – ładowarek.

 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji zwałowarek oraz zwałowarko – ładowarek składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na zwałowarki i zwałowarko – ładowarki w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi i konserwacji. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora zwałowarek lub zwałowarko – ładowarek. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji zwałowarko – ładowarek poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa zwałowarek, zwałowarko – ładowarek

– eksploatacja zwałowarek, zwałowarko – ładowarek

– podział na typy, rodzaje i wielkości znamionowe

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne, konserwacja

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi i konserwacji zwałowarek i zwałowarko – ładowarek dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urządzeń.

Zwałowarka to maszyna przeznaczona do zwałowania, pracuje w trybie ciągłym. Zwałowanie, czyli przemieszczanie i składowanie materiału, odbywa się nadpoziomowo lub podpoziomowo. Urządzenie wykorzystywane jest na szeroką skalę w górnictwie odkrywkowym.

Ładowarki to urządzenia samojezdne, wyposażone w elementy załadowcze, które ułatwiają przeładunek materiałów sypkich ze składowiska na środek transportu z wykorzystaniem przenośnika.

Kto może wziąć udział w szkoleniu zawodowym na operatora i konserwatora zwałowarki?

Kurs zawodowy jest adresowany do osób dorosłych, które zdobyły wykształcenie minimum podstawowe, cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia i znają język polski w stopniu bardzo dobrym. Obcokrajowcy chętni do podjęcia nauki na terenie naszego kraju są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego, które potwierdza stosowne kompetencje językowe.

Jak wygląda kurs na operatora i konserwatora zwałowarko-ładowarki?

Program szkolenia obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne. Kurs prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna, która chętnie służy pomocą, a także podpowiada w jaki sposób najlepiej wykonywać obowiązki służbowe, by praca stała się przyjemna oraz bardziej efektywna. Całość kończy się egzaminem przed komisją TDT.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia z obsługi i konserwacji zwałowarki?

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • przepisy TDT,
  • budowa zwałowarek i zwałowarko-ładowarek,
  • eksploatacja zwałowarek i zwałowarko-ładowarek,
  • podział na typy, rodzaje i wielkości znamionowe,
  • zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne, konserwacja,
  • przepisy bhp i p.poż..

Po zakończeniu wykładów, kursanci uczestniczą w warsztatach.

Czy uprawnienia na obsługę i konserwację zwałowarek tracą ważność?

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymują świadectwo kwalifikacyjne ważne przez 10 lat. Gdy zaistnieje taka konieczność, uprawnienia można przedłużyć, składając stosowny wniosek. Ponadto wymagane jest oświadczenie, w którym trzeba zadeklarować, że w ciągu ostatnich 5 lat, przynajmniej przez 3 lata wykonywano obowiązki na stanowisku operatora i konserwatora zwałowarko-ładowarek. Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną lub za pomocą poczty najpóźniej 3 miesiące przed upływem daty ważności.

Ile kosztują uprawnienia dla operatora i konserwatora zwałowarek?

Cena szkolenia na operatora zawłowarko-ładowarek jest uzależniona od ilości kursantów. Najdroższe są szkolenia indywidualne i dwuoosobowe.

Gdzie można odbyć szkolenie na zwałowarki?

Kurs może odbyć się na terenie całego kraju, jeśli w zajęciach będzie uczestniczyć co najmniej 6 osób.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

nalewaki adr warszawa montaż klimatyzacji rzeszów kurs montażu klimatyzacji cena konserwacja suwnic rzeszów kurs operatora żurawia wieżowego rzeszów uprawnienia fgazowe żuraw samojezdny kurs kurs klimatyzacji palacz co licencja elektryka

Back To Top