Skip to content

Odnowienie uprawnień elektrycznych, gazowych i cieplnych – świadectw kwalifikacji.

(szkolenie jak i egzamin są prowadzone w formie on-line)

 Świadectwa kwalifikacyjne wydane dotychczas na okres bezterminowy

zachowują ważność do dnia 3 maja 2010 r.

 Chcesz szybko ponowić uprawnienia elektryczne tzw. świadectwa kwalifikacji przyjdź do nas, a zrobisz to w ciągu jednego dnia w formie on-line. Organizujemy egzaminy w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych. Ponowione uprawnienia w formie świadectwa kwalifikacyjnego będą ważne przez okres kolejnych 5 lat.

Odnowienie uprawnień prowadzimy w następujących miastach: Częstochowa, Bełchatów, Gliwice, Wrocław, Łódź, Opole, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Toruń, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Zielona Góra, Rzeszów, Lublin, Kielce   sprawdź aktualne terminy szkoleń w tych miastach

Odnowienie uprawnień dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu końcowego. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych.

[/vc_column][/vc_row]

Czym jest świadectwo kwalifikacji
zawodowej?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej to dokument wydawany po ukończeniu kursu zawodowego i osiągnięciu pozytywnego wyniku z egzaminu przez kursanta. Dzięki niemu można zwiększyć swoje szanse zawodowe na rynku pracy i rozpocząć wymarzoną pracę. W przypadku niektórych zawodów to jedyna możliwość, by móc legalnie wykonywać obowiązki służbowe. Brak stosownych zezwoleń wiąże się z poważnymi sankcjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Niestety nie wszystkie zezwolenia są wydawane
bezterminowo. Część z nich wymaga odnowienia co 5 lub 10 lat. W wielu
przypadkach procedura nie jest skomplikowana. Na przykład kwalifikacje zawodowe
UDT można odnowić, składając wniosek i oświadczenie do instytucji, która wydała
świadectwo. Jedynym warunkiem odnowienia uprawnień jest wniesienie opłaty i
dostarczenie wymaganej dokumentacji najpóźniej 3 miesiące przed upływem terminu
ważności. Co więcej, osoba ubiegająca się o odnowienie pozwolenia na pracę w
wybranym zawodzie powinna przynajmniej przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat
pracować na stanowisku, na którym wymagane są uprawnienia.

Świadectwo
kwalifikacji kierowcy
jakie
warunki trzeba spełnić?

Świadectwo kwalifikacji kierowcy mogą uzyskać osoby pełnoletnie. Kursy kwalifikacji wstępnej mogą rozpocząć już 18-latkowie, natomiast kierowcą autobusu można zostać w wieku 21 lat. Do momentu ukończenia 21. roku chętni mogą skorzystać z kursu przyspieszonego, by kierować pojazdami należącymi do kategorii C1, C1+E lub D1, D1+E. W tym przypadku możliwy jest jedynie transport rzeczy. Z kolei przewóz osób jest zarezerwowany dla kierowców, którzy ukończyli 23. rok życia. W niektórych ośrodkach do kursu nadającego uprawnienia do przewozu rzeczy i ludzi są dopuszczane osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Miłośnicy czterech kółek, którzy marzą o tym, by
podjąć pracę zawodową w transporcie, są zobowiązani do tego, by ukończyć kurs
przed przystąpieniem do egzaminu. Wyróżnia się następujące rodzaje szkoleń:

  • kurs w ramach kwalifikacji wstępnej;
  • kurs w ramach kwalifikacji przyśpieszonej;
  • kurs w ramach kwalifikacji uzupełniającej;
  • kurs w ramach kwalifikacji uzupełniającej
    przyśpieszonej.

Każdy z nich daje możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji, które daje przepustkę do podjęcia nowych obowiązków służbowych. Szkolenia różnią się między sobą terminem uzyskania prawa jazdy kategorii C i D.

Kierowcy,
którzy nie przeszli szkolenia związanego z przewozem rzeczy lub osób, są
zobligowani do tego, by uzupełnić swoje kwalifikacje przed rozpoczęciem pracy.
Z kolei absolwenci szkoleń muszą rozpocząć naukę w ramach szkoleń okresowych,
dzięki którym będą mogli przedłużyć swoje uprawnienia.

Obowiązkowe szkolenia okresowe dla
kierowców, którym kończą się uprawnienia

Każdy zawodowy kierowcy jest zobowiązany do tego, by
co 5 lat odbyć kurs, nie później niż dwa miesiące przed upływem daty ważności
zdobytych uprawnień. Przed rozpoczęciem
nauki należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku
przeciwwskazań do podjęcia pracy na stanowisku zawodowego kierowcy.
Podczas
szkolenia osoby pracujące w transporcie drogowym lub osobowym utrwalają wiedzę
teoretyczną i doskonalą umiejętności praktyczne. Dzięki temu mogą poprawić
swoje bezpieczeństwo oraz komfort pracy. Po ukończeniu szkolenia kursanci
otrzymują nowe prawo jazdy, które przedłuża zdobyte kwalifikacje zawodowe na
kolejne 5 lat. Kurs okresowy nie kończy się egzaminem państwowym.

Świadectwo kwalifikacji w tym przypadkujest wydawane przez ośrodek szkoleniowy, który został do tego upoważniony. Z kolei prawo jazdy zdobyte po ukończeniu dowolnego kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu państwowego wydaje wojewoda. Każdorazowo potwierdzenie otrzymania nowych kwalifikacji zawodowych kierowcy zostaje oznaczone na dokumencie prawa jazdy. Na odwrocie, w kolumnie nr 12 wpisuje się datę ważności oraz kod 95. Dokument wydawany jest w ciągu 7 dni od dnia, w którym zorganizowano egzamin.

szkolenia gazowe
autoklaw ciśnieniowy
gaz kurs
kurs elektryczny
ile kosztuje podłączenie kuchenki gazowej
kurs palacza online
kurs hydraulika kraków
montaż klimatyzacji szkolenie
uprawnienia zwyżka
kursy na konserwatora wózków widłowych zielona gora

Back To Top