Kurs operatora żurawi HDS

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 3 osób)

Proponujemy szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora żurawi przenośnych typu HDS oraz przewoźnych z egz. przed UDT.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończony 18 rok życia,
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs operatora żurawi HDS składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie HDS w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 10 lat i uprawniają do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych i przewoźnych. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesiący przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora żurawi przenośnych i przewoźnych. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Podczas kursu poruszane są następujące tematy:
– wiadomości o dozorze technicznym,

– ogólne wiadomości o żurawiach,

– podział na typy: przeładunkowe, przewoźne, leśne,

– budowa żurawi,

– obowiązki operatorów żurawi,

– bezpieczeństwo i higiena pracy,

– zajęcia praktyczne na żurawiu;

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kurs operatora żurawi samochodowych HDS dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski. Żurawie przenośne typu HDS należą do grupy urządzeń transporty bliskiego UTB i są montowane przeważnie na podwoziu samochodowym praz służą do przemieszczania ładunków za pomocą haka lub chwytnika w przypadku żurawi leśnych. Żurawie zasilane są pompą hydrauliczną. Cechą charakterystyczna żurawie przenośnych typu HDS jest przede wszystkim ich udźwig oraz długość ramienia wysięgu. Im większy udźwig tym żuraw może podać dalej cięższy ładunek licząc od osi obrotu kolumny.

W żurawiu zamontowanych jest szereg zabezpieczeń mechanicznych, hydraulicznych oraz elektrycznych, które chronią operatora ale i również sam żuraw przed utrata stateczności czy uszkodzeniem.

 

[/vc_column][/vc_row]

Co to jest HDS?

Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS) umożliwia transport kontenerów, materiałów budowlanych czy też maszyn, które z powodu znacznych rozmiarów nie mieszczą się na przyczepie samochodu. Przenośny żuraw ułatwia przewóz i załadunek bez konieczności korzystania z innych urządzeń. W skrócie jest to samochód ciężarowy, w którym zamontowano żurawia przeładunkowego. Żuraw jest napędzany pompą hydrauliczną zasilaną bezpośrednio przez silnik pojazdu.

Jakie warunki musi spełnić kandydat, który chce wziąć udział w kursie HDS?

Osoba, która chciałaby wziąć udział w szkoleniu HDS musi mieć ukończony 18. rok życia, bardzo dobrze znać język polski, posiadać wykształcenie minimum podstawowe i przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora HDS. W przypadku obcokrajowców wymagane jest poświadczenie tłumacza przysięgłego. Ponadto dobrze jest, gdy kandydat posiada prawo jazdy kategorii C.

Jakie warunki musi spełnić operator żurawia HDS?

Warunkiem koniecznym do tego, by obsługiwać dźwig HDS jest ukończenie kursu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu zdawanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Jak wygląda szkolenie HDS?

Kurs HDS składa się z części teoretycznej i praktycznej. Program szkolenia obejmuje obsługę żurawia, jego budowę, zagadnienia związane z eksploatacją dźwigu HDS oraz obowiązkami operatora żurawia. Ponadto kursanci uczestniczą w zajęciach BHP i uczą się w jaki sposób postąpić w podczas awarii sprzętu, jak i w trakcie wypadku. Przyszli operatorzy HDS uczą się również obsługi żurawia w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Ile kosztuje kurs na HDS?

Cena szkolenia jest ściśle związana z liczbą uczestników kursu HDS. Zajęcia indywidualne są droższe od grupowych. Koszt uprawnień HDS zależny jest również od miejscowości, w której się odbywa oraz od oferty ośrodka szkoleniowego.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia HDS?

Każda osoba egzaminowana otrzymuje 3 pytania z ogólnej bazy zadań. Jedno z nich dotyczy wiedzy ogólnej, z kolei 2 pozostałe związane z obsługą techniczną.

Kiedy uprawnienia HDS tracą ważność?

Pozytywny wynik egzaminu wiąże się ze zdobyciem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego kategorii UDT-IIŻ. Wydawane uprawnienia są zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 18. lipca 2001r. (Dz. U. nr 79, poz 849). Dzięki temu operatorzy mogą obsługiwać wszystkie typy żurawi przenośnych. Dokument potwierdzający zdobyte uprawnienia należy mieć przy sobie podczas wykonywania pracy z użyciem żurawia HDS.

Czy kierowca podnośnika HDS musi posiadać uprawnienia?

Ustawodawca nie nakłada na kierowcę obowiązku posiadania uprawnień HDS, jednak ukończenie kursu i zdanie egzaminu czasem okazuje się konieczne do tego, by móc bezpiecznie wypełnić służbowe obowiązki. Kierowca żurawia HDS, który nie posiada specjalistycznych uprawnień nie może samodzielnie przeładować ładunku podczas transportu czy też zmienić jego rozmieszczenia. Tego rodzaju zadania mogą zostać wykonane tylko i wyłącznie przez osobę z uprawnieniami HDS. Ponadto kierowca pojazdu HDS bez uprawnień nie może odłączyć ani zabezpieczyć dźwigu HDS podczas awarii.

Posiadanie stosownego zaświadczenia wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego pozwala skrócić czas pracy i zaoszczędzić pieniądze. Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii C z uprawnieniami na HDS ma większą szansę na zdobycie lepszej pracy niż osoba bez pozwolenia na obsługę podnośnika HDS.

Czy uprawnienia zdobyte w Polsce są akceptowane w krajach Unii Europejskiej?

Zgodnie z obowiązującym prawem większość pracodawców poza granicami naszego kraju akceptuje uprawnienia zdobyte w Polsce. Należy jednak podkreślić, że ostateczna decyzja zawsze należy do potencjalnego pracodawcy. Co więcej, każde państwo posiada swoje wewnętrzne procedury związane z uznawaniem uprawnień zawodowych.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Olesno, Kluczbork, Kłobuck, Praszka, Pajęczno, Działoszyn, Kępno, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

kurs zakładania klimatyzacji kurs dźwigowego cena uprawnienia gazowe kraków konserwacja suwnic rzeszów uprawnienia gazowe poznań wykwalifikowany palacz szkolenia na operatora żurawia kurs elektryczny szkolenie z montażu klimatyzacji szkolenia gazowe warszawa