Kurs operatora żurawi HDS

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 3 osób)

Proponujemy szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora żurawi przenośnych typu HDS oraz przewoźnych z egz. przed UDT.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończony 18 rok życia,
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs operatora żurawi HDS składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie HDS w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 10 lat i uprawniają do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych i przewoźnych. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesiący przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora żurawi przenośnych i przewoźnych. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Podczas kursu poruszane są następujące tematy:
– wiadomości o dozorze technicznym,

– ogólne wiadomości o żurawiach,

– podział na typy: przeładunkowe, przewoźne, leśne,

– budowa żurawi,

– obowiązki operatorów żurawi,

– bezpieczeństwo i higiena pracy,

  • zajęcia praktyczne na żurawiu.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kurs operatora żurawi samochodowych HDS dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji żurawi przenośnych HDS.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów żurawi HDS. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.