Skip to content

Organizujemy kursy operatorów żurawi przenośnych samochodowych HDS.

Kurs na operatora żurawi przenośnych na samochodach - typu HDS.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na operatora żurawi – dźwigów HDS oraz leśnych.

Opis przebiegu kursu obsługi żurawi przenośnych HDS.

Czas trwania kursu

Kurs na żurawie HDS składa się z zajęć teoretyczno – praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie on-line (dostęp 24h do platformy szkoleniowej słuchacz uzyskuje na 2 tyg. przed egzaminem). Zajęcia praktyczne prowadzone są na żurawiu przenośnym HDS marki Maxilift 110.S2

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo UDT

Aby zostać przyjętym na kurs należy dostarczyć w formie skanu na 3 tyg. przed szkoleniem Pełnomocnictwo. Dokument upoważnia ośrodek szkoleniowy do reprezentowania słuchacza przed komisją UDT. Pełnomocnictwo może być dostarczone na nasz adres e-mail.

Egzamin UDT i ważność uprawnień

Szkolenie jest zakończone egzaminem przed UDT teoretyczno – praktycznym i po jego pozytywnym wyniku słuchacz otrzymuje uprawnienia na żurawie przenośne HDS, przewoźne leśne oraz stacjonarne i są one ważne przez okres 10 lat.

Przebieg egzaminu UDT.

Egzamin końcowy przez komisją kwalifikacyjną egzaminacyjną UDT składa się z 3 części: pisemnej, ustnej oraz praktycznej. Egzamin pisemny teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu zawierającego 15 pytań i należy prawidłowo zaznaczyć przynajmniej 11 odpowiedzi. Po pozytywnym napisaniu testu, słuchacz jest dopuszczany do części praktycznej gdzie musi odpowiedzieć prawidłowo na jedno pytanie z obsługi codziennej przy żurawiu HDS. Po zaliczeniu części ustnej, słuchacz jest dopuszczany do części praktycznej, polegającej na prawidłowym przetransportowaniu ładunku pobranego z podłoża i odłożonego na przyczepę żurawia przez pachołki z tyczkami.

Rodzaj uzyskanych uprawnień UDT.

Po pozytywnym wyniku egzaminu przez komisją UDT słuchacz otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające go do obsługi żurawi przenośnych HDS, przewoźnych leśnych oraz żurawi stacjonarnych. Uprawnienia na żurawie są ważne przez okres 10 lat i wydawane są bez tonażowego ograniczenia.

Program szkolenia na żurawie samochodowe HDS:

  • wiadomości o Dozorze Technicznym
  • rodzaje i typy żurawie przenośnych HDS, przewoźnych oraz stacjonarnych
  • budowa i zasada działania żurawi przenośnych
  • mechanizmy – rodzaje i zasady działania
  • zabezpieczenia hydrauliczne, mechaniczne i elektryczne stosowane w żurawiach
  • diagram pracy żurawi HDS
  • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy na żurawiu
  • zajęcia praktyczne
  • bhp przy obsłudze żurawi

Zajęcia praktyczne prowadzone są na naszym żurawiu przenośnym HDS na przyczepie marki Maxilift model 110.S2. Posiadamy również utwardzony plac nauki jazdy zgodnie z wytycznymi UDT. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie on-line (wystarczy zwykły laptop, tablet lub smartfon). Dostęp do platformy szkoleniowej słuchacz otrzymuje na 2 tyg. przed planowanym egzaminem UDT. Platforma zawiera omówienie wszystkich pytań egzaminacyjnych przez lektora, filmy instruktażowe, zdjęcia z omówieniem przez lektora budowy i mechanizmów działania żurawi.

Kursy na żurawie HDS prowadzimy na terenie miast Wieluń, Wieruszów, Kępno, Sieradz, Olesno, Praszka, Kluczbork, Pajęczno, Bełchatów, Łask, Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Łódź, Wrocław, Opole oraz Częstochowa.

uprawnienia na hds
kursy na żurawie hds
kurs operatora żurawi hds
kurs na żurawie leśne

Co to jest HDS?

Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS) umożliwia transport ładunków spaletyzowanych, kontenerów, materiałów budowlanych czy też maszyn. Przenośny żuraw ułatwia przewóz i załadunek bez konieczności korzystania z innych urządzeń. W skrócie jest to samochód ciężarowy, osobowy lub przyczepa, na  której zamontowano żurawia przeładunkowego. Żuraw jest napędzany pompą hydrauliczną zasilaną bezpośrednio przez silnik pojazdu lub akumulator albo sieć 230V. Rozróżniamy wiele typów żurawi stosowanych w branży budowlanej. W przemyśle leśnym spotyka się często żurawie przewoźne, zwane potocznie leśnymi czyli Harwester i Forwarder.

Jakie warunki musi spełnić kandydat, który chce wziąć udział w kursie HDS?

Osoba, która chciałaby wziąć udział w szkoleniu HDS musi mieć ukończony 18. rok życia, bardzo dobrze znać język polski, posiadać wykształcenie minimum podstawowe. W przypadku obcokrajowców nie mówiących płynnie w języku polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Prawo jazdy kat. C, nie jest wymagane do odbycie kursu na żurawie HDS.

Jakie warunki musi spełnić operator żurawia HDS?

Warunkiem koniecznym do tego, by obsługiwać dźwig HDS jest ukończenie kursu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu zdawanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Jak wygląda szkolenie HDS?

Kurs HDS składa się z części teoretycznej i praktycznej. Program szkolenia obejmuje obsługę żurawia, jego budowę, zagadnienia związane z eksploatacją dźwigu HDS oraz obowiązkami operatora żurawia. Ponadto kursanci uczestniczą w zajęciach BHP i uczą się w jaki sposób postąpić w podczas awarii sprzętu, jak i w trakcie wypadku. Przyszli operatorzy HDS uczą się również obsługi żurawia w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Ile kosztuje kurs na HDS?

Cena szkolenia jest ściśle związana z liczbą uczestników kursu HDS. Zajęcia indywidualne są droższe od grupowych. Koszt uprawnień HDS zależny jest również od miejscowości, w której się odbywa oraz od oferty ośrodka szkoleniowego.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia HDS?

Każda osoba egzaminowana otrzymuje test egzaminacyjny zawierający 15 pytań, na 11 z nich powinno się odpowiedzieć prawidłowo. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej słuchacz przystępuje do egzaminu z części praktycznej.

Kiedy uprawnienia HDS tracą ważność?

Pozytywny wynik egzaminu wiąże się ze zdobyciem terminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych ważnego przez okres 10 lat.

Czy kierowca podnośnika HDS musi posiadać uprawnienia?

Ustawodawca nie nakłada na kierowcę obowiązku posiadania uprawnień HDS, jednak ukończenie kursu i zdanie egzaminu czasem okazuje się konieczne do tego, by móc bezpiecznie wypełnić służbowe obowiązki. Kierowca żurawia HDS, który nie posiada specjalistycznych uprawnień nie może samodzielnie przeładować ładunku podczas transportu czy też zmienić
jego rozmieszczenia. Tego rodzaju zadania mogą zostać wykonane tylko i wyłącznie przez osobę z uprawnieniami HDS. Ponadto kierowca pojazdu HDS bez uprawnień nie może odłączyć ani zabezpieczyć dźwigu HDS podczas awarii. Oprócz uprawnionego operatora powinna być jeszcze osoba, która dokonuje przeglądów, napraw i serwisów tzw. konserwator żurawi HDS.

Posiadanie stosownego zaświadczenia wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego pozwala skrócić czas pracy i zaoszczędzić pieniądze. Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii C z uprawnieniami na do obsługi żurawi ma większą szansę na zdobycie lepszej pracy niż osoba bez pozwolenia na obsługę podnośnika HDS.

Czy uprawnienia zdobyte w Polsce są akceptowane w krajach Unii Europejskiej?

Zgodnie z obowiązującym prawem większość pracodawców poza granicami naszego kraju akceptuje uprawnienia zdobyte w Polsce. Należy jednak podkreślić, że ostateczna decyzja zawsze należy do potencjalnego pracodawcy. Co więcej, każde państwo posiada swoje wewnętrzne procedury związane z uznawaniem uprawnień zawodowych.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Wieruszów, Kępno, Sieradz, Olesno, Praszka, Kluczbork, Pajęczno, Bełchatów, Łódź, Wrocław, Opole oraz Częstochowa.

Back To Top