Szkolenia BHP

Okresowe szkolenia BHP są ustawowym wymogiem nakładanym na pracodawcę, którego skrupulatne przestrzeganie nie tylko minimalizuje ryzyko wypadków przy pracy, ale także zabezpiecza obie strony: pracownika i pracodawcę. Terminowe i przede wszystkim profesjonalne ich przeprowadzenie również służy obu stronom. Należy pamiętać, że każdy nowo zatrudniony pracownik musi odbyć szkolenie BHP. Szkolenia okresowe – zgodnie z rozporządzeniem – powtarzane są co 3, 5 lub 6 lat.

 

Poniżej znajdą Państwo listę aktualnie organizowanych szkoleń.


– szkolenie okresowe bhp robotnicy

 

– szkolenie okresowe bhp pracownicy biurowi

– szkolenie okresowe bhp pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Prowadzimy szkolenia bhp okresowe dla osób prywatnych i firm z miast Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Olesno, Łódź, Opole, Pajęczno, Kępno, Kluczbork, Złoczew, Bełchatów, Częstochowa, Działoszyn oraz Praszka.
Szkolenia BHP są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeprowadzamy również kurs pierwszej pomocy + szkolenie ppoż oraz świadczymy usługi w zakresie opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz opracowujemy plany ewakuacji.

Kurs BHP to jedno z najważniejszych szkoleń w ścieżce zawodowej. Jest ono niezbędne, by rozpocząć pracę na nowym stanowisku lub w nowej firmie. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują pracodawcę do tego, by każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie zapoznała się z obowiązującymi regułami i potrafiła odpowiednio się zachować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Ile trwa wstępne szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP skierowane jest do nowoprzyjętych pracowników oraz studentów i uczniów szkół zawodowych, którzy odbywają praktykę w firmie. Składa się ono z instruktażu ogólnego i szkolenia stanowiskowego bhp. Podczas zajęć, uczestnik kursu poznaje zagrożenia, które czyhają na niego w miejscu pracy. Instruktor podpowiada w jaki sposób zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz w jak należy się zachować w sytuacji kryzysowej. Uczestnicy kursu zapoznają się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa, a także z regulaminem zakładu. Dzięki uzyskanej wiedzy sami mogą ocenić ryzyko zawodowe. Program szkolenia obejmuje również zasady udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania szkolenia wstępnego BHP jest uzależniony od stanowiska. Część ogólna trwa minimum 3h lekcyjne, a instruktaż stanowiskowy przynajmniej 8h lekcyjnych. W przepadku pracowników administracyjno-biurowych, szkolenie stanowiskowe może zostać skrócone do 2h lekcyjnych.

Uczestnictwo w kursie jest obowiązkowe. Udział zostaje odnotowany w teczce każdego pracownika. Szkolenie odbywa się w godzinach pracy, a koszty z nim związane pokrywa pracodawca.

Jak często odbywa się okresowe szkolenie BHP?

Częstotliwość szkoleń okresowych jest uzależniona od stanowiska pracy. Osoby znajdujące się w grupie wysokiego ryzyka uczestniczą w nim raz w roku. Pracownicy administracyjno-biurowi biorą udział w szkoleniu raz na 6 lat, a osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata. Przedsiębiorcy oraz kadra kierownicza, w tym kierownicy, mistrzowie i brygadziści, uczestniczą w szkoleniu minimum raz na 5 lat. Podobnie sprawa ma się w przypadku osób odpowiedzialnych za produkcję, technologów, projektantów maszyn i konstruktorów urządzeń technicznych.

Ile trwa szkolenie okresowe BHP?

Podobnie jak z częstotliwością kursu bhp, długość szkolenia okresowego również zależy od obejmowanego stanowiska. Standardowo trwa ono 8h lekcyjnych i składa się z wykładu i instruktażu. Pracodawcy, kadra zarządzająca i pracownicy inżynieryjno-techniczni biorą udział w szkoleniu trwającym 16 h lekcyjnych. Z kolei szkolenie dla pracowników służb bhp to 32h lekcyjne podzielone na kurs i seminarium. Ponadto są oni zobowiązani do spędzenia 4h lekcyjnych na ćwiczeniach.

Ile kosztuje kurs BHP?

Ceny szkoleń BHP są zróżnicowane. Ich wysokość zależy m.in. od ilości osób biorących udział w kursie, jak również od samego programu. Jeśli program obejmuje dodatkowe zagadnienia, wtedy koszt jest wyższy. Z kolei większa ilość uczestników może się przyczynić do obniżenia wydatków.

Dlaczego szkolenie BHP jest takie ważne?

Kurs BHP pozwala usystematyzować wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, która okazuje się bardzo przydatna w wielu sytuacjach. Umiejętność wykonania sztucznego oddychania czy prawidłowego wykonania opatrunku pozwala zachować zimną krew i sprawia, że trudniej jest się poddać masowej panice. Dzięki temu można uratować czyjeś zdrowie lub życie.

Kolejną zaletą szkolenia BHP jest bezpieczne wykonywanie obowiązków służbowych. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz instruktaż stanowiskowy mogą sprawić, że ocena ryzyka zawodowego będzie niższa, a sam pracownik stanie się bardziej wydajny. Dodajmy, że efektywność pozytywnie wpływa na satysfakcję z pracy.

Zakres usług BHP

Nasza firma proponuje szeroką ofertę związaną z BHP:

– szkolenia wstępne i okresowe bhp dla robotników,

– szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników biurowych,

-szkolenia bhp dla pracodawców,

-szkolenia okresowe dla osób obejmujących stanowiska kierownicze,

szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Prowadzimy szkolenia bhp okresowe dla osób prywatnych i firm z miast Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Olesno, Łódź, Opole, Pajęczno, Kępno, Kluczbork, Złoczew, Bełchatów, Częstochowa, Działoszyn oraz Praszka.

Każde szkolenie BHP jest przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy również kurs pierwszej pomocy + szkolenie ppoż. Ponadto świadczymy usługi w zakresie opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz opracowujemy plany ewakuacji.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

autoklaw ciśnieniowy uprawnienia gazowe cena kurs podesty ruchome uprawnienia sep cena kurs monter wentylacji kurs na operatora żurawia kurs na nalewaki warszawa dźwig samojezdny kurs not bydgoszcz szkolenia uprawnienia na zwyżki