Kurs tankowania gazu LPG CNG na stacjach paliw.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym lub sprężonym LPG – CNG.

Warunki przyjęcia na kurs:

– przynajmniej podstawowe wykształcenie

– ukończony 18 rok życia

– poprawne wypełnienie pełnomocnictwa i dostarczenie w oryginale do ośrodka;

Kurs tankowania gazu LPG – CNG na stacjach paliw trwa 2 dni i kończy się egzaminem państwowym przed komisja kwalifikacyjną TDT. Wydawane uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem lpg – cng w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat i uprawniają do obsługi stacji paliw LPG lub CNG – stacji auto gazu w zakresie napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG lub sprężonym CNG.

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

– ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,
– gazy stosowane do napędu pojazdów,
– instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG, CNG,
– budowa zbiorników LPG, CNG
– oznakowanie zbiorników LPG, CNG
– warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem,
– napełnianie zbiorników gazem skroplonym LPG i sprężonym CNG
– czynności robocze i kontrolne,
– podstawowe wiadomości o dozorze technicznym,
– przepisy bhp i ppoż.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Na kurs trzeba zapisywać się co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Aby zapisać się na kurs trzeba dostarczyć pełnomocnictwo zgodnie z naszym wzorem na dwa tygodnie przed szkoleniem. Do pobrania: pełnomocnictwo dla OKZ w Wieluniu.

Kurs tankowania gazu LPG lub CNG dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na stacjach paliw. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji stacji paliw LPG.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych na tankowanie gazu LPG – CNG. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych TDT wraz z odpowiedziami.