Kurs tankowania gazu LPG na stacjach paliw.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.

Warunki przyjęcia na kurs:

– przynajmniej podstawowe wykształcenie

– ukończony 18 rok życia

– poprawne wypełnienie wniosku na egzamin i dostarczenie go, do ośrodka (wniosek do pobrania na dole   strony www)

Kurs tankowania gazu LPG na stacjach paliw trwa 2 dni i kończy się egzaminem państwowym przed komisja kwalifikacyjną TDT. Wydawane uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem lpg w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi stacji paliw LPG – stacji auto gazu w zakresie napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

– ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,
– gazy stosowane do napędu pojazdów,
– instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG,
– budowa zbiorników LPG,
– oznakowanie zbiorników LPG,
– warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem,
– napełnianie zbiorników gazem skroplonym LPG,
– czynności robocze i kontrolne,
– podstawowe wiadomości o dozorze technicznym,
– przepisy bhp i ppoż.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Na kurs trzeba zapisywać się co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Aby zapisać się na kurs trzeba dostarczyć pełnomocnictwo zgodnie z naszym wzorem na dwa tygodnie przed szkoleniem. Do pobrania: pełnomocnictwo dla OKZ w Wieluniu.

Kurs tankowania gazu LPG dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na stacjach paliw. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji stacji paliw LPG.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych na tankowanie gazu LPG. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych TDT wraz z odpowiedziami.