Kurs tankowania gazu LPG CNG na stacjach paliw.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym lub sprężonym LPG – CNG.

Warunki przyjęcia na kurs:

– przynajmniej podstawowe wykształcenie

– ukończony 18 rok życia

– poprawne wypełnienie pełnomocnictwa i dostarczenie w oryginale do ośrodka;

Kurs tankowania gazu LPG – CNG na stacjach paliw trwa 2 dni i kończy się egzaminem państwowym przed komisja kwalifikacyjną TDT. Wydawane uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem lpg – cng w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat i uprawniają do obsługi stacji paliw LPG lub CNG – stacji auto gazu w zakresie napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG lub sprężonym CNG.

 

 

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

 

– ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,
– gazy stosowane do napędu pojazdów,
– instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG, CNG,
– budowa zbiorników LPG, CNG
– oznakowanie zbiorników LPG, CNG
– warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem,
– napełnianie zbiorników gazem skroplonym LPG i sprężonym CNG
– czynności robocze i kontrolne,
– podstawowe wiadomości o dozorze technicznym,
– przepisy bhp i ppoż.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Na kurs trzeba zapisywać się co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Aby zapisać się na kurs trzeba dostarczyć pełnomocnictwo zgodnie z naszym wzorem na dwa tygodnie przed szkoleniem. Do pobrania: pełnomocnictwo dla OKZ w Wieluniu.

Kurs tankowania gazu LPG lub CNG dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na stacjach paliw. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji stacji paliw LPG.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych na tankowanie gazu LPG – CNG. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych TDT wraz z odpowiedziami.

Gaz LPG to skroplony gaz płynny wykorzystywany na szeroką skalę w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle czy usługach. Dodatkowo używa się go jako alternatywę do benzyny. Mieszanina propanu i butanu stanowi uniwersalne źródło energii.

Napęd na gaz LPG niesie ze sobą wymierne korzyści. Obniża koszt eksploatacji pojazdów, wydłuża żywotność silnika i poprawia komfort jazdy. Co więcej, paliwo nie zanieczyszcza środowiska, daje poczucie bezpieczeństwa dzięki atestowanym zbiornikom, a także może być na zmianę używane z benzyną w jednym pojeździe.

Kto może wziąć udział w kursie tankowania gazu LPG CNG na stacjach paliw?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób dorosłych, które zdobyły wykształcenie minimum podstawowe i znają język polski w stopniu bardzo dobrym. W przypadku obcokrajowców, którzy pragną zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe, wymagane jest poświadczenie podpisane przez tłumacza przysięgłego. Brak tego dokumentu uniemożliwia uczestnictwo w kursie.

Jak wygląda kurs tankowania gazu LPG CNG?

Szkolenie trwa 2 dni i kończy się egzaminem państwowym przed komisją Transportu Dozoru Technicznego (TDT). Uczestnicy, którzy zdobędą pozytywny wynik uzyskują zaświadczenie poświadczające zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Czy uprawnienia na tankowanie gazu LPG CNG na stacjach benzynowych tracą ważność?

Uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem LPG lub CNG w zakresie napełniania zbiorników samochodowych są wydawane na 10 lat. Aby przedłużyć zdobyte kwalifikacje, należy złożyć stosowany wniosek najpóźniej 3 miesiące przed upływem ważności, oświadczając że w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej przez 3 lata wykonywano pracę związaną z tankowaniem LPG. Dokumentację można złożyć elektronicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej do urzędu, który wydał uprawnienia.

Czego można się nauczyć w trakcie kursu?

Zajęcia są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą duże doświadczenie zawodowe. Instruktorami są praktycy, którzy starają się przygotować kursantów do bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych. W tym celu nie tylko realizują program, ale przekazują również wiele praktycznych wskazówek, które ułatwiają pracę na stacji paliw.

Podczas wykładów omawiane są ogólne wiadomości dotyczące fizycznych i chemicznych właściwości gazów oraz rodzaje gazów wykorzystywanych do napędów. Kursanci zdobywają wiedzę związaną z instalacjami zasilania pojazdów samochodowych i osprzętem zbiorników LPG, CNG. Słuchacze poznają także budowę i oznakowanie zbiorników LPG i CNG. Ponadto zaznajamiają się z wytycznymi dla pojazdów napędzanych autogazem. W programie kursu zawarto również informacje na temat napełniania zbiorników gazem skroplonym LPG i sprężonym CNG oraz czynności roboczo-kontrolnych. Dodatkowo uczestnicy kursu uczą się podstawowych wiadomości o dozorze technicznym oraz przepisów bhp i ppoż.

Ile kosztuje szkolenie tankowania LPG CNG na stacjach paliw?

Cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe i koszt egzaminu. Całość jest uzależniona od ilości osób, które zapiszą się na szkolenie. Im więcej słuchaczy, tym cena jest niższa.

Gdzie można odbyć kurs tankowania LPG CNG  na stacjach paliw?

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wieluniu przeprowadza szkolenia na terenie całego kraju. Zajęcia mogą się odbyć bezpośrednio u pracodawcy lub na wybranej przez Państwa stacji Paliw.

Praca na stacji paliw: wymagania dotyczące tankowania LPG CNG

Pracownicy stacji paliw odpowiedzialni za obsługę i konserwację urządzeń technicznych takich jak m.in. zbiorniki czy dystrybutory gazu muszą posiadać uprawnienia potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez TDT. Dokument ten poświadcza umiejętność posługiwania się i konserwacji urządzeń oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie tankowania LPG CNG.

Jak tankować LPG? Tankowanie LPG wymaga zachowania ostrożności, by uniknąć eksplozji. Silnik pojazdu powinien być wyłączony, a hamulec ręczny zaciągnięty. Dużą uwagę należy przywiązać do prawidłowego trzymania pistoletu. Podczas tankowania pistolet musi być zablokowany i zabezpieczony.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

uprawnienia dzwig kurs monter wentylacji kurs gazownika uprawnienia gazownika cena kurs na dźwig cena kurs podesty ruchome kurs montażu klimatyzacji cena dźwigi budowlane żurawie samojezdne kursy na żurawie wieżowe