Kurs pierwszej pomocy + szkolenie przeciwpożarowe.

 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy + zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników (Szkolenie spełnia wymogi Nowelizacji Ustawy Kodeks Pracy – 7 maja 2009 r.)

Zgodnie z najnowszą Nowelizacją Kodeksu Pracy wymóg zatrudniania inspektorów ochrony przeciwpożarowej został zniesiony. Pozostaje jednak zapis, iż każdy pracodawca będzie zobowiązany wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności w zakresie „zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Każda osoba kończąca kurs pierwszej pomocy – szkolenie przeciwpożarowe
otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu w dziedzinie:
– zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
– udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej

Kursy pierwszej pomocy – szkolenia przeciwpożarowe prowadzone są przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych (analiza zdarzeń, prezentacje multimedialne) oraz w formie zajęć praktycznych (aktywne gaszenie pożaru z użyciem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy: fantom medyczny, maseczki do sztucznego oddychania, apteczka pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzone jest przez instruktora pierwszej pomocy oraz inspektora ochrony przeciwpożarowej.

 

Świadczymy również usługi  w zakresie opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz opracowujemy plany ewakuacji.