Szkolenie na uprawnienia operatora suwnic

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 4 os.)

Szkolenie pozwala na uzyskanie uprawnień operatora suwnic ogólnego lub specjalnego przeznaczenia.

Suwnice są skomplikowanymi konstrukcjami, których użycie przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy mogłoby spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób postronnych. W związku z tym, ich obsługa wymaga uprawnień.

Kursy na suwnice pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu obsługi maszyn, które służą do przemieszczania ładunków w pionie i poziomie. Są one wykorzystywane głównie w przemyśle stoczniowym, w halach produkcyjnych, magazynach oraz przy załadunku pojazdów transportowych.

Składają się z dźwignicy utworzonej z przejezdnego pomostu, oraz bramy lub mostu. Wzdłuż nich porusza się wózek z wciągarką. Dzięki niej można podnosić i przemieszczać ładunek. Wózek jest napędzany elektrycznie lub ręcznie.

Uprawnienia UDT na suwnice

Mogą być wydane w dwóch następujących kategoriach:

– suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia,

– suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia,

Zapisz się na kurs na suwnice  dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Zagadnienia omawiane podczas zajeć
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o urządzeniach,
 • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
 • obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy,
 • obowiązki operatora w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń IIS lub IS.
Warunki przyjęcia na kurs
 • ukończone 18 lat,
 • przynajmniej wykształcenie podstawowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora.
Kurs na suwnice kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora suwnic w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat w przypadku suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia i 5 lat w przypadku suwnic, wciągników i wciągarek specjalnego przeznaczenia.

Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora suwnicy. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

Co możemy dla ciebie zrobić?

Nasze zajęcia są adresowane dla zorganizowanych grup i odbywają się we wskazanym przez klienta miejscu na terenie całej Polski. Zarówno szkolenia, jak i późniejszy egzamin odbywają się w obiektach należących do pracodawcy lub na placach budowy. Jesteśmy elastyczni także jeśli chodzi o terminy spotkań. Terminy poszczególnych zajęć są ustalane po konsultacji z klientem i mogą przypadać w weekend.

Zatrudniamy doświadczonych i w pełni wykwalifikowanych dydaktyków. Każdy z nich prowadzi ciekawe oraz bogate merytorycznie zajęcia. Wszyscy posiadają uprawnienia operatorów i konserwatorów UTD oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze suwnic, zarówno jeśli chodzi o modele przewodowe, jak i sterowane z kabiny.

Nasi pracownicy zajmują się również dopełnieniem wszelkich formalności związanych z podejściem do egzaminu przez Urząd Dozoru Technicznego. Większe, zorganizowane grupy mają możliwość negocjowania ceny kursu. Podczas zajęć zapewniamy materiały szkoleniowe i zbiory kontrolnych pytań egzaminacyjnych, wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi

Na jakie dodatkowe rodzaje dzielimy suwnice?

Wśród podstawowych konstrukcji wyróżniamy suwnice pomostowe, bramowe, natorowe, podwieszane oraz wspornikowe.

W jakich miasta prowadzony jest kurs?

Kurs na uprawnienia obsługi suwnic prowadzimy w naszym ośrodku w Wieluniu oraz w wybranych jednostkach w woj. łódzkim. Na życzenie klienta, w przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym Polskim mieście. W przeszłości organizowaliśmy już szkolenia w takich miastach jak Częstochowa, Rzeszów, Bielsko-Biała, Lublin, Kielce, Opole, Gdańsk, Warszawa i wiele innych.

Czy warto zrobić kurs na suwnice?

Tak, warto zrobić kurs na operatora suwnic ponieważ otwiera on przed nami możliwość zatrudnienia w wielu branżach. Suwnice są powszechnie wykorzystywane w produkcji oraz na różnego rodzaju składach zewnętrznych – węglowych, kolejowych, kontenerowych, przeładunkowych, składowiskach surowców i materiałów.

Konstrukcja suwnic pozwala również na stosowanie ich wewnątrz budynków, dlatego są chętnie używane do przemieszczania ciężkich elementów na niewielkie odległości bądź przytrzymywania czegoś w miejscu przez dłuższy czas – np. silnika samochodu w fabryce samochodów. Oprócz operatora suwnicy bardzo ważna osoba jest konserwator suwnic, który dba również o bezpieczna eksploatację suwnic, wciągników i wciągarek.

Kursy na suwnice zapewniają specjalistyczną wiedzę, umożliwiającą pracę na tego typu urządzeniach. Pozytywne ukończenie kursu otwiera szerokie możliwości rozwoju kariery i pozwala znaleźć pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jak długo trwa kurs?

Na długość trwania kursu wpływa wiele czynników, w tym kategoria suwnic oraz terminy prowadzenia zajęć.  Po wszystkim odbywa się egzamin przed komisją UDT.

Ile kosztuje kurs na operatora suwnic?

Cena kursu obsługi suwnic uzależniona jest od kilku czynników: kategorii urządzeń na jakie robiony jest kurs, oraz liczby osób z którymi wybierasz się na kurs. W przypadku dużych grup zorganizowanych możemy zorganizować szkolenie już za 410zł, podczas gdy osoby wybierające się na zajęcia w pojedynkę zapłacą 550zł. Aktualną cenę możesz sprawdzić w tym miejscu, bądź dzwoniąc do naszego ośrodka pod numer 504 556 709.

Czy nauczycie mnie wszystkiego co potrzebne do pracy suwnicowego?

Nasze szkolenie skierowane jest do nowicjuszy oraz osób z niewielkim doświadczeniem w pracy z urządzeniami dźwignicowymi. Przeszkoliliśmy tysiące osób pracujących na suwnicach w całej Polsce, dlatego możesz być pewnym, że wyposażymy cię w kompletną wiedzę, którą następnie będziesz mógł wykorzystać podczas codziennych obowiązków operatorskich.

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny załadunek, wyładunek, przeładunek i transport towarów przy użyciu urządzeń dźwigowych – suwnic magazynowych i suwnic zewnętrznych.

Nasze szkolenie łączy to co najlepsze w zajęciach w sali lekcyjnej, z tym co najbardziej pożądane w zajęciach praktycznych. Nasi instruktorzy przekazują zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną na temat zadań wykonywanych na stanowisku operatora urządzeń suwnicowych. Co więcej, możemy również zapewnić szkolenie z obsługi haka urządzeń dźwignicowych.

Czy nie jestem za stary na ten kurs?

Zdecydowanie nie! Nasi uczniowie to osoby dorosłe, które od wielu lat budują swoja karierę w określonym kierunku. Kurs na suwnice pomaga im w rozwoju osobistym oraz byciem na bieżąco z aktualnymi przepisami i technologiami.

Jeżeli w Twoim miejscu pracy codziennie korzysta się z ciężkiego sprzętu dźwigowego, kluczowym jest zapewnienie bezpieczeństwa przez cały czas. Kurs na suwnice pomaga nie tylko zapobiegać uszkodzeniom przenoszonych towarów i materiałów, ale także gwarantuje bezpieczeństwo pracownikom.

Zapisz się na kurs na suwnice IS lub IIS dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Czym są suwnice?

Suwnice to rodzaj dźwignic wykorzystywanych na szeroką skalę w budownictwie, a także w przemyśle w ruchu przerywanym. Składają się z mostu, który porusza się po torach jezdnych i
wciągnika lub wciągarki, które przemieszają się po moście suwnicy. Dzięki nim można sprawnie transportować ładunki zarówno w pionie, jak i w poziomie. Suwnice wykorzystuje się do prac montażowych, przeładunkowych, magazynowych i transportowych.

 Jakie warunki trzeba spełnić, by  wziąć udział w kursie na suwnice?

Kurs na suwnice jest skierowany do osób powyżej 18. roku życia, które legitymują się wykształceniem minimum podstawowym i cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia potwierdzonym badaniami lekarskimi. Ponadto od uczestników wymaga się bardzo dobrej znajomości języka polskiego, a obcokrajowcy muszą przedłożyć zapewnienie tłumacza przysięgłego.

Czego można się nauczyć podczas kursu na operatora suwnicy?

Program szkolenia zawodowego obejmuje:

 • wiadomości
  o dozorze technicznym,
 • ogólne
  wiadomości o urządzeniach,
 • maszynoznawstwo
  specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
 • obowiązki
  operatora przed rozpoczęciem pracy,
 • obowiązki operatora
  w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
 • bezpieczeństwo
  i higiena pracy,
 • zajęcia
  praktyczne z obsługi urządzeń IIS lub IS.

Co oznaczają kategorie urządzeń?

Wyróżniamy dwie kategorie urządzeń.  Suwnice specjalne  obejmuje suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny operatora oraz wyposażone w inny osprzęt roboczy niż hak, a także  suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, żurawie
stacjonarne warsztatowe. Z kolei suwnice ogólnego przeznaczenia dotyczą suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia, które
są sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo o oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia na suwnice?

Kurs na suwnice kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Uzyskanie pozytywnego wyniku zostaje poświadczone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

Jak długo są ważne uprawnienia na operatora suwnic?

Kwalifikacje na operatora suwnic, wciągarek i wciągników ogólnego przeznaczenia są ważne przez 10 lat, natomiast w przypadku specjalistycznych urządzeń uprawnienia są nadawane na 5 lat.

By przedłużyć ważność zaświadczenia, należy najpóźniej 3 miesiące przed upływem terminu złożyć wniosek o przedłużenie ważności zdobytych kwalifikacji oraz złożyć oświadczenie,
że ciągu ostatnich 5 lat przez 3 lata dana osoba pracowała jako operator suwnicy. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w jednostce UDT, która wydała zaświadczenie.

Ile kosztuje kurs na suwnice?

Cena szkolenia na operatora suwnic jest ustalana indywidualnie. Na jej wysokość ma wpływ m.in. liczba kandydatów i miejsce. W cenę kursu wliczone są materiały dydaktyczne oraz przeprowadzenie egzaminu.

Gdzie można odbyć kurs na operatora suwnic?

Kurs na uprawnienia obsługi suwnic  odbywa się  w naszym ośrodku w Wieluniu, a także  w wybranych jednostkach w woj. łódzkim. Na życzenie klienta, w przypadku grup zorganizowanych, możemy przeprowadzić szkolenia w dowolnym mieście na terenie całego kraju.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Wieruszów, Kępno, Sieradz, Olesno, Kluczbork, Pajęczno, Bełchatów, Częstochowa, Łódź, Opole, Wrocław, Poznań, Warszawa, Kraków.