Szkolenie – uprawnienia na operatora suwnic

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 4 osób)

Szkolenie pozwala na uzyskanie uprawnień operatora suwnic sterowanych z poziomu roboczego – IIS, w tym bezprzewodowych lub sterowanych z kabiny – IS lub specjalistycznych. Suwnice są skomplikowanymi konstrukcjami, których użycie przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy mogłoby spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób postronnych. W związku z tym, ich obsługa wymaga uprawnień.

Kursy na suwnice pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu obsługi maszyn, które służą do przemieszczania ładunków w pionie i poziomie. Są one wykorzystywane głównie w przemyśle stoczniowym, w halach produkcyjnych, magazynach oraz przy załadunku pojazdów transportowych.

Składają się z dźwignicy utworzonej z przejezdnego pomostu, oraz bramy lub mostu. Wzdłuż nich porusza się wózek z wciągarką. Dzięki niej można podnosić i przemieszczać ładunek. Wózek jest napędzany elektrycznie lub ręcznie.

Warunki przyjęcia na kurs:
– ukończone 18 lat,
– przynajmniej wykształcenie podstawowe,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora,

Kurs na suwnice kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi urządzeń danego typu.

Dzielimy je na:

– pomostowe,
– bramowe,
– natorowe,
– podwieszane,
– wspornikowe.

Podczas kursu na operatora omawiane są następujące zagadnienia:

– wiadomości o dozorze technicznym,
– ogólne wiadomości o urządzeniach,
– maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
– obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy,
– obowiązki operatora w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń IIS lub IS.

Kursy na suwnice zapewniają specjalistyczną wiedzę, umożliwiającą pracę na tego typu urządzeniach. Pozytywne ukończenie kursu otwiera szerokie możliwości rozwoju kariery i pozwala znaleźć pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kursy na suwnice nasze zajęcia są adresowane dla zorganizowanych grup i odbywają się we wskazanym przez klienta miejscu na terenie całej Polski. Zarówno szkolenia, jak i późniejszy egzamin odbywają się w obiektach należących do pracodawcy lub na placach budowy. Jesteśmy elastyczni także jeśli chodzi o terminy spotkań. Terminy poszczególnych zajęć są ustalane po konsultacji z klientem i mogą przypadać w weekend.

Zatrudniamy doświadczonych i w pełni wykwalifikowanych dydaktyków. Każdy z nich prowadzi ciekawe oraz bogate merytorycznie zajęcia. Wszyscy posiadają uprawnienia operatorów i konserwatorów UTD oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze suwnic, zarówno jeśli chodzi o modele przewodowe, jak i sterowane z kabiny.

Nasi pracownicy zajmują się również dopełnieniem wszelkich formalności związanych z podejściem do egzaminu przez Urząd Dozoru Technicznego. Większe, zorganizowane grupy mają możliwość negocjowania ceny kursu. Podczas zajęć zapewniamy materiały szkoleniowe i zbiory kontrolnych pytań egzaminacyjnych, wraz z odpowiedziami.