Skip to content

Organizujemy kursy na ładowarki teleskopowe tzw. manitou.

Kurs na ładowarki teleskopowe - wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na operatora ładowarek teleskopowych tzw. manitou.

Opis przebiegu kursu na ładowarki teleskopowe (wózki widłowe specjalne).

Czas trwania kursu

Kurs na ładowarki teleskopowe składa się z zajęć teoretyczno – praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie on-line (dostęp 24h do platformy szkoleniowej słuchacz uzyskuje na 2 tyg. przed egzaminem). Zajęcia praktyczne prowadzone są na wózku Manitou ULM 412H.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo UDT

Aby zostać przyjętym na kurs należy dostarczyć w formie skanu na 3 tyg. przed szkoleniem Pełnomocnictwo. Dokument upoważnia ośrodek szkoleniowy do reprezentowania słuchacza przed komisją UDT. Pełnomocnictwo może być dostarczone na nasz adres e-mail.

Egzamin UDT i ważność uprawnień

Szkolenie jest zakończone egzaminem przed UDT teoretyczno – praktycznym i po jego pozytywnym wyniku słuchacz otrzymuje uprawnienia na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem oraz  z operatorem podnoszonym do góry i są ważne przez okres 5 lat.

Przebieg egzaminu UDT.

Egzamin końcowy przez komisją kwalifikacyjną egzaminacyjną UDT składa się z 3 części: pisemnej, ustnej oraz praktycznej. Egzamin pisemny teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu zawierającego 15 pytań i należy prawidłowo zaznaczyć przynajmniej 11 odpowiedzi. Po pozytywnym napisaniu testu, słuchacz jest dopuszczany do części praktycznej gdzie musi odpowiedzieć prawidłowo na jedno pytanie z obsługi codziennej przy wózku. Po zaliczeniu części ustnej słuchacz kursu jest dopuszczany do części praktycznej, polegającej na prawidłowym pokonaniu placu zajęć praktycznych (wyjazd z garażu, pobranie ładunku, slalom między pachołkami, prawidłowe odłożenie ładunku, parkowanie wózkiem tyłem w garażu).

Rodzaj uzyskanych uprawnień UDT.

Po pozytywnym wyniku egzaminu przez komisją UDT słuchacz otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające go do obsługi zwykłych wózków jezdniowych podnośnikowych oraz wózków ze zmiennym wysięgiem czyli ładowarek teleskopowych + wózki w których operator podnoszony jest do góry wraz z ładunkiem.

Program szkolenia na ładowarki teleskopowe:

 • wiadomości o Dozorze Technicznym
 • rodzaje i typy wózków jezdniowych
 • budowa i zasada działania ładowarek teleskopowych
 • mechanizmy – rodzaje i zasady działania
 • zabezpieczenia hydrauliczne, mechaniczne i elektryczne
 • diagram udźwigu wózków specjalnych
 • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy
 • zajęcia praktyczne
 • bhp przy obsłudze ładowarek

Zajęcia praktyczne prowadzone są na wózku jezdniowych podnośnikowym ze zmiennym wysięgiem marki Manitou model ULM 412H. Posiadamy również utwardzony plac nauki jazdy zgodnie z wytycznymi UDT. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie on-line (wystarczy zwykły laptop, tablet lub smartfon). Dostęp do platformy szkoleniowej słuchacz otrzymuje na 2 tyg. przed planowanym egzaminem UDT. Platforma zawiera omówienie wszystkich pytań egzaminacyjnych przez lektora, filmy instruktażowe, zdjęcia z omówieniem przez lektora budowy i mechanizmów działania wózka.

Kursy na wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem - ładowarki teleskopowe manitou prowadzimy na terenie miast Wieluń, Wieruszów, Kępno, Olesno, Kluczbork, Pajęczno, Działoszyn, Częstochowa, Bełchatów, Łask, Zduńska Wola oraz Sieradz.

szkolenia na wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem
kursy na wózki specjalne
kursy na ładowarki teleskopowe
urpawnienia na ładowarki teleskopowe

Czym są ładowarki teleskopowe?

Ładowarka teleskopowa to maszyna wykorzystywana na szeroką skalę w budownictwie, przemyśle i rolnictwie. Służy ona do montażu sprzętu roboczego, rozładunku materiałów za pomocą wideł paletowych, transportowania materiałów z wykorzystaniem szufli, jaki i wysięgnikowi wyposażonemu w platformę roboczą dla ludzi. Maszyna idealnie sprawdza się podczas przewozu m.in.: ziemi, elementów betonowych, materiałów sypkich itp. Jest niezwykle pomocna przy załadunku i rozładunku palet. Dzięki platformom roboczym można je w prosty sposób przekształcić w podnośnik koszowy, ułatwiający prace na wysokości. Ponadto do wózków teleskopowych można przyczepić osprzęt służący do prac rolniczych, ogrodniczych czy komunalnych. W ten sposób ładowarka pełni dodatkowe funkcje. Najczęściej wybiera się:

 • chwytaki,
 • łyżki,
 • kosiarki,
 • platformy robocze,
 • pługi,
 • widły.

W ten sposób pojazd zostaje wykorzystywane np. do przewozu bel siana, konstrukcji metalowych czy palet. Poza tym zimą pełni rolę pługu śnieżnego, a latem odgrywa rolę kosiarki.

Wózki specjalizowane podnośnikowe posiadają zmienny wysięg, który umożliwia podnoszenie ciężkiego ładunku nawet do 22 ton na wysokość od 2 do ok. 30 m. Ponadto posiadają one m.in. napęd na 4 koła i napęd hydrostatyczny, które ułatwiają prowadzenie robót na wyboistych i trudnych terenach.

Jakie wyróżnia się rodzaje wózków teleskopowych?

Istnieją dwa typy ładowarek teleskopowych. Ładowarki czołowe cechują się dużym udźwigiem. Kabina operatora jest nieruchoma, a wysięg znajduje się po prawej stronie. Z kolei ładowarki obrotowe posiadają głowicę obrotową, która umożliwia obrót kabiny o 360 stopni. Dzięki nim można bardzo wysoko podnieść materiały. Ładowarki teleskopowe ze zmiennym wysięgiem i możliwością obrotu o 360 stopni, często posiadają możliwość zamontowania na karetce dodatkowej wciągarki z liną i hakiem. Wtedy taki wózek pracuje jak typowy żuraw budowlany.

Jakie uprawnienia obowiązują na ładowarki teleskopowe?

Wózki teleskopowe to specjalistyczny sprzęt, dlatego ich obsługa wymaga uprawnień UDT. To bardzo szeroka kategoria, która umożliwia fachową obsługę wszystkich wózków jezdniowych podnośnikowych.

Kto może wziąć udział w kursie na manitou?

W kursie na ładowarki teleskopowe może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat, posiada wykształcenie minimum podstawowe i nie wykazuje żadnych przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora ładowarek teleskopowych. Ostatnim wymogiem jest bardzo dobra znajomość języka polskiego. Obcokrajowcy podczas egzaminu powinni znać język polski w stopniu komunikatywnym, lub zapewnić na egzaminie obecność tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda kurs na ładowarki teleskopowe?

Szkolenie na wózki teleskopowe składa się z części teoretycznej w formie on-line oraz praktycznej. Całość kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Czego można się nauczyć podczas kursu na ładowarki teleskopowe?

Program kursu zawiera informacje związane z eksploatacją wózków teleskopowych i zasady BHP. W ramach szkolenia porusza się wiele zagadnień związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy. Słuchacze zdobywają wiedzę związaną m.in. z:

 • mechaniką i elektroniką wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem,
 • pracą w warunkach specjalnych,
 • czynnościami, które wykonuje operator wózków teleskopowych,
 • klasyfikacją wózków jezdniowych,
 • rodzajami uprawnień.

Kursanci uczestniczą również w zajęciach praktycznych.

Czy uprawnienia na manitou tracą ważność?

Osoby, które ukończą kurs na operatora ładowarek teleskopowych otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT, które nadaje uprawnienia na 5 lat do obsługi wózków teleskopowych. Najpóźniej 3 miesiące przed upływem terminu należy złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień oraz zaświadczyć, że w ciągu ostatnich 3 lat osoba ubiegająca się o odnowienie uprawnień wykonywała prace na wózkach teleskopowych. Dokumenty można złożyć drogą mailową lub pocztą tradycyjną do UDT, który wydał stosowne zaświadczenie.

Ile kosztuje kurs na ładowarki teleskopowe?

Cena kursu na wózki manitou jest uzależniona od ilości słuchaczy. Im więcej kursantów deklaruje udział w szkoleniu, tym cena jest niższa.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Olesno, Kluczbork, Kłobuck, Praszka, Pajęczno, Działoszyn, Kępno, Bełchatów oraz Częstochowa.

Back To Top