Kurs obsługi i konserwacji przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora przeciągarek wagonów po torach

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na przeciągarki wagonów po torach kolejowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi przeciągarek i 5 lat w przypadku uprawnień na konserwację przeciągarek. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji przeciągarek wagonów poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach

– eksploatacja przeciągarek

– typy przeciągarek

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urządzeń.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów przeciągarek wagonów po torach. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych TDT wraz z odpowiedziami.