Skip to content

kurs obsługi przeciągarki wagonów po torach, uprawnienia na przeciągrki wagonów kolejowych,szkolenia na przeciągarki wagonów

Kurs obsługi i konserwacji przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora przeciągarek wagonów po torach

 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na przeciągarki wagonów po torach kolejowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi przeciągarek i 5 lat w przypadku uprawnień na konserwację przeciągarek. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji przeciągarek wagonów poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach

– eksploatacja przeciągarek

– typy przeciągarek

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urządzeń.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów przeciągarek wagonów po torach. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych TDT wraz z odpowiedziami.

Przeciągarki torowe wagonów umożliwiają przemieszczanie wagonów kolejowych bez wykorzystania lokomotywy. Urządzenia do przetaczania wagonów są projektowane w oparciu o wymogi TDT, który dopuszcza je do użytku.

Wózki przetokowe są wykorzystywane wraz innymi maszynami i urządzeniami, by zapewnić sprawny transport ładunków. Często współpracują z systemami przeładunkowymi, wywrotnicami wagonowymi czy wagami kolejowymi. Pozytywnie wpływają na efektywność prac wykonywanych na bocznicach zakładów przemysłowych. W zależności od potrzeb przeciągarki mogą m.in. podawać i odbierać wagony znajdujące się na wywrotnicy wagonowej. Instaluje się je w osi toru lub pomiędzy torami w taki sposób, by umożliwić obsługę dwóch torów.

Osoby odpowiadające za rozładunek i załadunek często muszą przemieścić lub pozycjonować pojedyncze wagony czy też cały skład. W manewrowaniu pomocne okazują się przeciągarki wagonowe, które pomagają skrócić czas wykonywania poszczególnych czynności.

Przeciągarki wagonowe mogą być wykorzystane wzdłuż całego torowiska znajdującego się przy magazynie. Dzięki temu wagony nie zakłócają ruchu innych pojazdów. Warunkiem niezbędnym do wykorzystania urządzeń do przetaczania wagonów jest długość torowiska, która musi być identyczna po obu stronach rampy.

Zalety przeciągarek wagonowych – przesuwnic wagonów.

Urządzenia zapewniają ciągłą dostępność środków transportu. Ładunek i rozładunek zostają zautomatyzowane, co wpływa na komfort pracy. Przeciągarki nie emitują spalin, są proste w obsłudze i odznaczają się niskim stopniem awaryjności. Dzięki wózkom przetokowym można dokładnie pozycjonować wagony oraz składy. Urządzenia pracują cicho i nie generują wysokich kosztów eksploatacji. Maszyny są przyjazne dla środowiska naturalnego.

Kto może wziąć udział w kursie obsługi i przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach?

Szkolenie jest skierowane do osób, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie co najmniej podstawowe, cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia i znają język polski w mowie, a także w piśmie w stopniu bardzo dobrym. W przypadku obcokrajowców wymagane jest dostarczenie poświadczenia dokumentujące kompetencje językowe podpisane przez tłumacza przysięgłego.

W kursie mogą wziąć dorośli, którzy chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy i uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

Jak wygląda kurs na przeciągarki torowe wagonów?

Szkolenie składa się z wykładów i warsztatów. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, do której należą osoby o dużym doświadczeniu zawodowym w zakresie obsługi urządzeń do przetaczania wagonów. Całość kończy się egzaminem przed komisją TDT.

Czego można się nauczyć podczas kursu?

Program szkolenia obejmuje przepisy dozoru technicznego, zasady bhp i ppoż. Ponadto instruktorzy omawiają budowę przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach i zasady ich eksploatacji. Kursanci poznają różne rodzaje urządzeń tego typu, jak i zabezpieczenia mechaniczne oraz elektryczne. Po zakończeniu części teoretycznej, słuchacze biorą czynny udział w zajęciach praktycznych, które pomagają im uzyskać pierwszy zawodowy szlif.

Czy uprawnienia wydawane przez TDT są bezterminowe?

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne ważne przez 10 lat. By przedłużyć zdobyte uprawnienia, należy najpóźniej 3 miesiące przed upływem terminu złożyć wniosek i oświadczyć, że w ciągu ostatnich 5 lat przez minimum 3 lata wykonywano obowiązki związane z obsługą przeciągarek. Dokumenty można złożyć elektronicznie lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Ile kosztuje kurs na przeciągarki torowe wagonów?

Cena kursu jest uzależniona od ilości słuchaczy. Najdroższe są szkolenia indywidualne i w parach. Koszt szkolenia zmniejsza się w przypadku większej liczby osób.

Gdzie można odbyć kurs na urządzenia do przetaczania wagonów?

Szkolenie z grupie zorganizowanej odbywają się na terenie całego kraju. Osób indywidualne zainteresowane szkoleniem mogą zdobyć nowe kwalifikacje na terenie naszej placówki.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

nalewaki no tdt uprawnienia do klimatyzacji kurs na montera klimatyzacji uprawnienia elektryczne e monter wentylacji kurs cena kurs na podesty ruchome kurs instalatora klimatyzacji enbio steamjet instrukcja dźwig samochodowy szkolenie na nalewaki no tdt

Back To Top