Kurs obsługi żurawi samojezdnych – dźwigów samochodowych.

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 5 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora żurawi samojezdnych – dźwigów samochodowych z egzaminem przed UDT.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

– ukończony 18 rok życia,
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs operatora żurawi samojezdnych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na dźwigi samochodowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 5 lat i uprawniają do obsługi żurawi samojezdnych montowanych na podwoziu samochodowym, przenośnych, przewoźnych oraz stacjonarnych. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wózka widłowego. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Podczas kursu poruszane są tematy:

– wiadomości o dozorze technicznym,

– ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych,

– budowa dźwigów samojezdnych,

– obowiązki operatorów żurawi,

– bezpieczeństwo i higiena pracy,

– zajęcia praktyczne na żurawiu samojezdnym,

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kurs operatora żurawi samojezdnych dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji żurawi samojezdnych.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów dźwigów samochodowych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.

Czym jest żuraw samojezdny?

Dźwig, zwany też żurawiem samojezdnym to maszyna zamontowana na podwoziu samochodu ciężarowego lub znajdująca się na wzmocnionym podwoziu samojezdnym służy do przeładunku i montażu. Urządzenie jest napędzane przez jeden lub dwa silniki. Jeden z nich odpowiedzialny jest jedynie za prawidłową jazdę.

W skład budowy dźwignicy wchodzi wysięgnik wychylny umiejscowiony na obrotowym pomoście oraz wyciągarki. Taka konstrukcja umożliwia transport, podnoszenie i opuszczanie ładunku. Wyróżnia się dwa tryby pracy: dźwigowy i transportowy. Praca w charakterze dźwigowym została całkowicie zautomatyzowana. Wysięgnik o teleskopowej budowie ułatwia proces rozkładania ładunku.

Ze względu na napęd dźwignice tego typu dzielą się na spalinowo-hydrauliczne, spalinowo-elektryczne i spalinowo-mechaniczne. Maszyny o napędzie elektrycznym są używane:

  • w pomieszczeniach zamkniętych,
  • w miejscach, których istnieje duże ryzyko wystąpienia wybuchu,
  • w strefach wymagających zachowania szczególnych warunków sanitarnych.

Biorąc pod uwagę podwozie, dźwigi samochodowe dzielą się na gąsienicowe, samochodowe, terenowe kołowe i jezdniowo-terenowe.

Żurawie samojezdne są wykorzystywane do montażu obiektów przemysłowych, przewozu i przeładunku.

Na jakie parametry dźwigów samojezdnych warto zwrócić uwagę?

Jednym z najważniejszych kryteriów występujących w danych technicznych tego typu maszyn jest udźwig, który określa maksymalne obciążenie. Na jego wartość wpływa wiele elementów konstrukcyjnych. Jest to parametr, którego należy bezwzględnie przestrzegać, by zapewnić bezawaryjną pracę dźwigu.

Kolejną istotną informacją z punktu widzenia operatora jest moment udźwigu. Wskazuje on na masę zawieszonego ładunku na odpowiednim wysięgu.

Ważnym aspektem jest także wysokość podnoszenia, kąt obrotu oraz głębokość opuszczania ładunku.

Innymi parametrami, z którymi warto się zapoznać jest prędkość wykonywanych manewrów, teleskopowanie oraz obrót wysięgnika. Zaleca się również sprawdzić maksymalne nachylenie podłoża, by nie korzystać z maszyny na obszarze, które nie jest do niej dostosowane. W innym przypadku żuraw nie będzie w stanie pokonać wymaganego dystansu i prace zostaną opóźnione.

Od czego zależy udźwig?

Przyjęto, że w danych technicznych pojazdu określa się maksymalny udźwig dla najmniejszej długości wysięgu czy też wysięgnika. Aby poprawnie obliczyć wartość, bierze się pod uwagę:

  • rodzaj olinowania,
  • długość wysięgu i wysięgnika,
  • kąt pochylenia wysięgnika,
  • sposób podparcia żurawia.

Kto może wziąć udział w kursie na dźwigi samojezdne?

Kurs na dźwigi samochodowy jest skierowany do osób pełnoletnich, które legitymują się wykształceniem minimum podstawowym i cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia. Ponadto słuchacze muszą bardzo dobrze znać język polski. Obcokrajowcy, którzy chcieliby uczestniczyć w kursie na żurawie samojezdne są zobowiązani do tego, by przedstawić poświadczenie podpisane przez tłumacza przysięgłego. Dokument ten potwierdza znajomość polszczyzny w stopniu zaawansowanym.

Czego można nauczyć się podczas szkolenia?

Wykwalifikowana kadra szkoleniowa porusza zagadnienia związane z dozorem technicznym oraz zaznajamia słuchaczy z zasadami BHP obowiązującymi w trakcie wykonywania pracy na stanowisku operatora żurawia samojezdnego. Ponadto kursanci zdobywają wiedzę związaną z żurawiami samojezdnymi i budową dźwigów. Po części teoretycznej następuje część praktyczna, w której uczestnicy kursu uczą się bezpiecznego wykonywania manewrów niezbędnych w przyszłej pracy. Całość kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Kiedy uprawnienia na dźwig tracą ważność?

Osoba, która ukończyła egzamin z wynikiem pozytywnym zdobywa uprawnienia na okres 5 lat. Aby je przedłużyć, należy złożyć wniosek do UDT, który wydał zaświadczenie kwalifikacyjne i oświadczyć, że w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej przez 3 lata obsługiwano dźwigi samojezdne. Dokumenty można złożyć drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

szkolenie hakowy uprawnienia hakowego szkolenia palaczy co kurs na operatora żurawia wieżowego wrocław uprawnienia na dzwigi palacz praca jakie uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych kurs na zurawie wiezowe cena uprawnienia na podesty ruchome podest ruchomy przejezdny