Kurs i egzamin na uprawnienia gazowe E i D.

(szkolenie jak i egzamin są prowadzone w formie on-line)

Szkolenia gazownicze w zakresie uzyskania uprawnień na eksploatację lub dozór urządzeń, instalacji i sieci gazowych – Gr. 3 np. na podłączanie kuchenek gazowych, odbiorników paliw gazowych, pieców gazowych, itp.

Warunki przyjęcia na kurs gazowy:

 • wykształcenie min. podstawowe
 • ukończony 18 rok życia

Kurs na uprawnienia gazowe składa się z części teoretycznej w formie wykładów przez internet i kończy się egzaminem również w formie on-line przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia gazowe w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać. Całość szkolenia wraz z egzaminem prowadzimy w poniedziałki, środy lub piątki do wyboru w godz. 16 – 20.

Podczas szkolenia gazowników poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,

– obowiązki osób na stanowisku E – eksploatacji urządzeń, instalacji i   sieci gazowych,

– obowiązki osób na stanowisku D – dozoru urządzeń, instalacji i   sieci gazowych

– organizacja pracy przy urządzeniach gazowych z Gr III,

– BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych,

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Zapraszamy również na: kurs na uprawnienia cieplne oraz kurs na uprawnienia elektryczne.

Uprawnienia gazowe E i D (GR. 3) skierowane są do następujących grup zawodowych:

 • instalatorów;
 • monterów;
 • konserwatorów wózków widłowych z napędem gazowym,
 • osób podłączających piece, kuchenki gazowe i odbiorniki;
 • palaczy kotłowych;
 • pracowników stacji benzynowych.

Kto może się zapisać na kurs?

Naukę podczas
kursu mogą podjąć osoby dorosłe, które chciałyby zwiększyć swoje szanse na
rynku prace i podnieść kwalifikacje zawodowe. Przyszli słuchacze powinni
cieszyć się ogólnym dobrym stanem zdrowia i bardzo dobrze znać język polski.
Wymagane jest również legitymowanie się wykształceniem co najmniej podstawowym.
W przypadku obcokrajowców należy przedłożyć zaświadczenie sygnowane przez tłumacza
przysięgłego.

Jak wygląda szkolenie na uprawnienia
gazowe?

Kurs na
uprawnienia gazowe składa się z części praktycznej poprzedzonej wykładami.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ma bogatą wiedzę
merytoryczną oraz duże doświadczenie zawodowe. Instruktorzy chętnie dzielą się
swoimi spostrzeżeniami i udzielają cennych wskazówek, by jak najlepiej
przygotować kursantów do egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną.
Słuchacze, którzy zdobędą pozytywny wynik, otrzymują stosowne uprawnienia
zawodowe.

Czego można nauczyć się podczas szkolenia
na uprawnienia gazowe?

Instruktorzy omawiają podczas
kursu następujące szkolenia:

 • przepisy ogólne i wybrane zagadnienia związane z
  eksploatacją i dozorem urządzeń, sieci i 
  instalacji gazowych;
 • obowiązki osób na stanowisku eksploatacji (E)
  urządzeń, instalacji i sieci gazowych;
 • obowiązki osób na stanowisku dozoru (D);
 • organizacja pracy przy urządzeniach gazowych Gr.
  3;
 • zasady bhp i p.poż. przy urządzeniach,
  instalacjach i sieciach gazowych.

Ile kosztuje kurs na uprawnienia gazowe?

Koszt szkolenia na uprawnienia GR.
3 jest uzależniony od ilości słuchaczy. Im więcej słuchaczy zadeklaruje chęć
zapisu na zajęcia w wybranym terminie, tym cena jest niższa.

Jak długo ważne są uprawnienia gazowe?

Uprawnienia gazowe są ważne przez
5 lat. Po upływie tego terminu należy ponownie odbyć szkolenie i zdać egzamin.

Do eksploatacji jakiego sprzętu
wymagane są uprawnienia gazowe?

Uprawnienia gazowe są niezbędne do podjęcia pracy przy następujących urządzeniach
i sieciach:

 • sprzęt do produkcji paliw gazowych;
 • maszyny do przetwarzania i uzdatniani paliw
  gazowych;
 • rozkładnie paliw, urządzenia do przeróbki gazu
  ziemnego, oczyszczalnie gazu;
 • rozlewnie gazu;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu do 0,5 MPa i
  przesyłowe o ciśnieniu większym niż 0,5 MPa;
 • urządzenia i instalacje o ciśnieniu wyższym niż
  5kPa;
 • urządzenia i instalacje o ciśnieniu do 5kPa;
 • turbiny gazowe.

Czy uprawnienia gazowe zdobyte na
terenie Polski zostaną uznane w krajach UE?

Wszystkie kwalifikacje zawodowe zdobyte na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać uznane w krajach Unii Europejskiej,
państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, jak i na
terenie Szwajcarii. Niestety każdy z tych krajów posiada oddzielną procedurę
certyfikacyjną. Na dodatek każdy pracodawca może podjąć inną decyzję. Pomimo
tych rozbieżności większość przedsiębiorców akceptuje uprawnienia zdobyte w
innych państwach. Czasami wymagane jest jednak uzupełnienie wiedzy z niektórych
obszarów, które nie były poruszane podczas kursu w Polsce.

Szczegółowe informacje związane z przepisami
obowiązującymi w poszczególnych krajach można uzyskać w ośrodkach wsparciach.
Takie miejsca są wyznaczane na poziomie krajowym, a pracujący tam urzędnicy
służą fachowym doradztwem w zakresie przysługujących praw.

Ponadto, w niektórych przypadkach wymagane jest przedłożenie zaświadczenia w związku ze zdobytym doświadczeniem zawodowym. Taki dokument jest wydawany przez marszałka województwa lub Wojewódzki Urząd Pracy. Przed wyjazdem do innego kraju najlepiej jest się upewnić jakie warunki należy spełnić, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Kursy i szkolenia na uprawnienia gazowe prowadzimy w następujących miastach Wieluń, Sieradz, Kępno, Bełchatów, Olesno, Kluczbork, Częstochowa, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Kraków, Warszawa.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]