Kurs na wózki widłowe – szkolenie na uprawnienia operatora wózka widłowego

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 4 os.)

Kurs na kierowce – operatora wózków widłowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG z egz. przed UDT.

Warunki przyjęcia na kurs:
– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wydawane uprawnienia na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem i 5 lat w przypadku wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osoba obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wózka widłowego. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

 

Prowadzimy również kursy na ładowarki teleskopowe – tzw. wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem

 

 

Prowadzimy również kursy na wózki widłowe, w których operator wózka jest podnoszony do góry wraz z ładunkiem.

Kurs operatora wózków widłowych dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji wózków widłowych wszystkich typów.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla pastwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów wózków widłowych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.

Imienne zezwolenie do prowadzenia wózka widłowego wydawane przez pracodawcę