Kurs na żurawie wieżowe – uprawnienia na operatora.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora budowlanych maszyn tego typu w kat. IŻ – UDT wszystkich typów.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

– ukończone 18 rok życia,
– przynajmniej wykształcenie podstawowe
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator(ośrodek współpracuje z odpowiednim lekarzem profilaktykiem);

Kurs operatora żurawi wieżowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi maszyn tego typu w kat. IŻ.

Zapisz się dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć poruszane są zagadnienia:

– wiadomości o dozorze technicznym,
– wiadomości ogólne,
– budowa maszyn tego typu,
– typy maszyn: stacjonarne, szybko montujące, sterowane bezprzewodowo,
– zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne,
– obowiązki operatorów,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– zajęcia praktyczne.

Kurs na żurawie wieżowe kat. IŻ dla grup zorganizowanych. Zajęcia prowadzone są na terenie całej polski, bezpośrednio u pracodawcy lub na placu budowy. Terminy szkoleń są zależne od potrzeb naszych klientów. Instruktorzy dojeżdżają we wskazane miejsce. Każdy z członków naszej kadry posiada stosowne kwalifikacje, wiedzę teoretyczną, a także duże doświadczenie praktyczne. Nasi instruktorzy posiadają uprawnienia operatorów i konserwatorów, nadane przez Urząd Dozoru technicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem zajęć otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe. Znajdują się w nich wszystkie niezbędne informacje oraz zbiór pytań egzaminacyjnych UTD z dołączonymi odpowiedziami.

Kurs operatora żurawi wieżowych składa się z zajęć praktycznych i teoretycznych. Zarówno szkolenie, jak i późniejszy egzamin przeprowadzane są w terminie dostosowanym do potrzeb klientów. Mogą się odbywać również w weekendy. W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny. Nasz ośrodek podejmuje się również wszelkich formalności, które wiążą się z organizacją egzaminu przed UDT.