Skip to content

Organizujemy kursy obsługi agregatów prądotwórczych.

Kurs obsługi agregatów prądotwórczych.

Szkolenie i egzamin on-line w zakresie uzyskania uprawnień na obsługę agregatów prądotwórczych.

Opis przebiegu kursu na agregaty prądotwórcze.

Czas trwania kursu

Kurs obsługi agregatów prądotwórczych wraz z egzaminem jest prowadzony w formie on-line. Egzamin jest realizowany w terminie 14 dni od daty zapisania się na szkolenie. Wcześniej słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe do samokształcenia.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Rodzaj uzyskanych uprawnień

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie z wynikiem pozytywnym, osoba kończąca kurs otrzymuje uprawnienia na agregaty prądotwórcze wszystkich typów i bez ograniczenia mocy.

Ważność uprawnień

Uprawnienia w formie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji zespołów prądotwórczych i jest ważne przez okres 5 lat oraz należy je odnawiać.

Przebieg szkolenia oraz egzaminu

Szkolenie oraz cały egzamin prowadzony jest w formie on-line i wystarczy zwykły laptop z kamerą i mikrofonem lub tablet, a nawet smartfon. Wcześniej osoba chcąca brać udział w szkoleniu otrzymuje na e-maila obszerne materiały szkoleniowe. Szkolenie jest 1-dniowe, natomiast egzamin końcowy nadający określone kwalifikacje realizowany jest w ciągu 14 dni od daty zapisania się na szkolenie z obsługi agregatów prądotwórczych.

Program szkolenia z obsługi agregatów prądotwórczych:

 • rodzaje i typy agregatów prądotwórczych
 • wielkości znamionowe agregatów
 • bezpieczna eksploatacji zespołów prądotwórczych
 • instrukcja obsługi agregatów
 • bhp

Uzyskując kwalifikacje w zakresie obsługi agregatów prądotwórczych z automatu uzyskuje się uprawnienia elektryczne do 1 kV tzw. uprawnienia SEP. Posiadanie uprawnień na agregaty prądotwórcze jest honorowane na terenie całej Polski oraz pozwala zdobyć dodatkowe punkty dla osób, które aplikują do PSP. Kolejnymi kursami punktowanymi w PSP są również kurs napełniania butli, kurs pilarza, operator żurawia HDS oraz uprawnienia na podnośniki koszowe.

Kursy na uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych prowadzimy na terenie miast Wieluń, Częstochowa, Bełchatów, Gliwice, Wrocław, Łódź, Opole, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Toruń, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Zielona Góra, Rzeszów, Lublin, Kielce

szkolenia na agregaty prądotwórcze
kurs obsługi agregatów prądotwórczych
świadectwo kwalifikacji na zespoły prądotwórcze
uprawnienia na agregaty prądotwórcze

Czym jest agregat prądotwórczy?

Agregat prądotwórczy to urządzenie, którego zadaniem jest wytwarzanie prądu. Zbudowany jest z prądnicy synchronicznej napędzanej silnikiem spalinowym. Umożliwia korzystanie z urządzeń elektrycznych podczas awarii prądu. Może być również wykorzystany w miejscach pozbawionych instalacji elektrycznych. W takiej sytuacji stanowi jedyne źródło prądu. Wyróżnia się agregaty przenośne i stacjonarne. Pierwsze z nich napędzane są silnikiem benzynowym, najczęściej o mocy do 8kVA, wykorzystuje się wewnątrz pomieszczeń. Z kolei drugie, o mocy od 3 do kilkuset kVA, ustawia się na zewnątrz.

Paliwo w agregacie prądotwórczym należy uzupełnić przy wyłączonym silniku, odkręcając korek wlewu paliwa. Zaleca się korzystanie z lejka podczas dolewania płynu. Następnie trzeba zakręcić korek i przetrzeć szmatką ewentualne pozostałości paliwa.

Przed pierwszym użyciem generatora prądotwórczego warto zapoznać się z instrukcją obsługi agregatu prądotwórczego. Dzięki temu korzystanie z urządzenia będzie w pełni bezpieczne. Małe agregaty prądotwórcze mogą być wykorzystywane przez osoby nieposiadające specjalistycznych uprawnień.

Ważne, by agregat montowany w instalacji odbiorczej został zgłoszony do przedsiębiorstwa elektrycznego, które jest odpowiedzialne za dystrybucję energii do instalacji.

Z czego jest zbudowany generator prądotwórczy?

Konstrukcja agregatu prądotwórczego składa się z następujących elementów:

 • silnika spalinowego,
 • prądownicy synchronicznej,
 • układu rozruchu,
 • układu wzbudzenia generatora,
 • urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • regulatora prędkości obrotowej,
 • rozdzielnicy elektrycznej,
 • regulatora napięcia generatora.

Parametry agregatów prądotwórczych.

Typ generatora prądotwórczego jest uzależniony od indywidualnych potrzeb. Wybierając odpowiednie urządzenie, należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

 • moc — wyróżnia się trzy rodzaje mocy: trwała (COP), szczytowa (PRP) i ograniczona czasowo (LTP);
 • typ silnika — w zależności od modelu dzielimy je na napędzane olejem napędowym lub benzyną bezołowiową;
 • wyposażenie dodatkowe — zalicza się do niego np. dodatkowe gniazda odbioru mocy, rozdzielnice, kable czy zestawy do kontrolowania pracy agregatu prądotwórczego za pomocą komputera;
 • uruchamianie — generatory stacjonarne uruchamia się ręcznie lub automatycznie, natomiast agregaty przenośne za pomocą linki lub kluczyka;
 • waga — ciężar zależy od mocy generatora, agregaty stacjonarne ważą od kilkuset kilogramów do kilkudziesięciu ton, z kolei stacjonarne od 10 kg do kilkudziesięciu;
 • pojemność zbiornika paliwa — wskazuje na długość pracy urządzenia pod obciążeniem.

Kto może zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń prądotwórczych?

Szkolenie z obsługi agregatów prądotwórczych jest skierowane do osób dorosłych, które zdobyły wykształcenie co najmniej podstawowe, cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia i bardzo dobrze znają język polski. W przypadku obcokrajowców wymagane jest poświadczenie podpisane przez tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda kurs poświęcony obsłudze zespołów prądotwórczych?

Kurs z obsługi agregatów składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Całość kończy się egzaminem. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Instruktorzy mają bogate doświadczenie zawodowe i chętnie udzielają fachowych wskazówek, pomocnych w pełnieniu obowiązków służbowych na stanowisku związanym z obsługą zespołów prądotwórczych.

Czego można nauczyć się podczas kursu?

Program szkolenia z obsługi agregatów prądotwórczych obejmuje następujące zagadnienia:

 • budowa i funkcjonowanie agregatów;
 • najważniejsze parametry urządzeń;
 • sposoby regulacji agregatów;
 • czynności związane z obsługą zespołów prądotwórczych;
 • przepisy z zakresu bhp, ppoż., ratownictwa medycznego i ochrony środowiska.

Czy uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych są bezterminowe?

Kursanci, którzy zdobędą pozytywny wynik na egzaminie przed komisją kwalifikacyjną, otrzymują zaświadczenie nadające uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych na 5 lat. Po upływie terminu ważności można je przedłużyć.

Back To Top