Poniżej znajdą Państwo aktualnie przygotowywane i przeprowadzane kursy oraz szkolenia.

Nazwa kursu
Data rozpoczęcia
Kurs operatora żurawi wieżowych – uprawnienia UDT na obsługę żurawi wieżowych budowlanych stacjonarnych, szybkomontujących oraz szynowych z egzaminem przed UDT.
zamykamy nabór w dniu 23.12 na kurs i egzamin w dniach 23.01 – 27.01
Kurs napełniania i opróżniania cystern szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na obsługę urządzeń 'NO’ służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) materiałami niebezpiecznymi typy: paliwa ciekłe zapalne – kl. 3, gazy – kl. 2, różne przedmioty – kl. 9.
zamykamy nabór w dniu 25.11 na szkolenie i egzamin w dniach 13.12 – 14.12
Kurs na wózki widłowe – uprawnienia na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych LPG
09.12 – godz. 15°°
Kurs na ładowarki teleskopowe – uprawnienia na ładowarki teleskopowe tzw. wózki widłowe specjalne ze zmiennym wysięgiem oraz wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Uprawnienia wydaje Urząd Dozoru Technicznego.
09.12 – godz. 15°°
Kurs operatora podestów ruchomych – podnośników koszowych – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnienia UDT na operatora podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych, samojezdnych oraz przewoźnych.
14.12 – godz. 9°°
Kurs operatora żurawi HDS – uprawnienia UDT w kat. IIŻ na operatora żurawi samochodowych przenośnych tzw. HDS oraz przewoźnych leśnych.
19.12 – godz. 9°°
Kurs operatora suwnic – uprawnienia UDT na operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia lub suwnic specjalnego przeznaczenia z egz. przed UDT.
15.12 – godz. 9°°
Uprawnienia energetyczne – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień energetycznych Grupa I, II i III na stanowisku E – eksploatacji i D – dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. UWAGA!!! Szkolenie wraz z egzaminem prowadzone jest w formie ON-LINE!!! (wymagamy laptop, tablet lub smartfon z kamerą)  >> sprawdź aktualny terminarz szkoleń energetycznych <<
Kurs na pomiary elektryczne – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na wykonywanie prac kontrolno – pomiarowych do 1 kV i powyżej 1 kV na stanowisku E i D. UWAGA!!! Szkolenie wraz z egzaminem prowadzone jest w formie ON-LINE!!! (wymagamy laptop, tablet lub smartfon z kamerą)  >> sprawdź aktualny terminarz szkoleń energetycznych <<