Skip to content

Kurs – uprawnienia na dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

(szkolenie jak i egzamin są prowadzone w formie on-line tylko do końca roku!!!)

Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Prowadzimy kursy na dozór elektryczny w następujących miastach: Częstochowa, Bełchatów, Gliwice, Wrocław, Łódź, Opole, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Toruń, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Zielona Góra, Rzeszów, Lublin, Kielce   sprawdź aktualne terminy szkoleń na dozór w tych miastach

Kurs na dozór składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia dozorowe w formie świadectwa kwalifikacyjnego są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Podczas szkolenia na dozór poruszane są następujące zagadnienia:

– organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
– obowiązki elektryka na stanowisku dozoru,
– gospodarka energią bierną,
– programowanie pracy sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
– przepisy w zakresie eksploatacji,
– prowadzenia dokumentacji technicznej,
– przepisy o budowie urządzeń, instalacji i sieci,
– znajomość norm o budowie, przepisy w zakresie BHP, P.POŻ, ratownictwa medycznego, ochrony środowiska,
– zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ,
– zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
– zasady wykonywania prac kontrolno – pomiarowych, protokół z pomiarów.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Uprawnienia dozorowe elektryczne dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu końcowego. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych na dozór elektryczny.

 

Zapraszamy również na: kurs na uprawnienia gazowe oraz kurs na uprawnienia cieplne.

Uprawnienia na dozór i eksploatację urządzeń energetycznych są obowiązkowe dla osób zajmujących się obsługą, konserwacją, remontami i montażem urządzeń, instalacji i sieci. Dozór i eksploatacja różnią się między sobą zakresem jedynie zakresem wykonywanych czynności. Osoby, które zdobyły uprawnienia w ramach dozoru mogą objąć stanowiska kierownicze.

Dla kogo przeznaczony jest kurs dozoru urządzeń energetycznych?

Kurs jest przeznaczony dla osób dorosłych, które pragną poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć szanse na awans. Warunkiem koniecznym do odbycia szkolenia jest ogólny dobry stan zdrowia, wykształcenie minimum podstawowe oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego. W przypadku obcokrajowców wymaga się przedłożenia zaświadczenia podpisanego przez tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda kurs na uprawnienia dozoru urządzeń energetycznych?

Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na koniec szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu przed specjalnie powołaną komisją. Uzyskanie pozytywnego wyniku z obu części skutkuje wydaniem stosownych uprawnień.

Czego można się nauczyć podczas kursu na uprawnienia dozoru urządzeń energetycznych?

Słuchacze uczą się poprawnej organizacji prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. Poznają obowiązki elektryka na stanowisku dozoru, zapoznają się gospodarką energii biernej oraz programowaniem sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Ponadto instruktorzy przedstawiają przepisy dotyczące eksploatacji. Kursanci zdobywają wiedzę o przepisach związanych z budową urządzeń, instalacji i sieci. Uczestnicy kursu zaznajamiają się także z przepisami bhp, p.poż., ratownictwa medycznego czy ochrony środowiska. Kadra dydaktyczna przekazuje informacje na temat postępowania w przypadku awarii i zagrożeń bezpieczeństwa, dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Dzięki temu przyszli dozory potrafią sporządzić w prawidłowy sposób protokół pomiarów, jak i prowadzić dokumentację techniczną.

Ile kosztuje kurs na uprawnienia dozoru urządzeń energetycznych?

Cena szkolenia na uprawnienia dozoru urządzeń energetycznych jest uzależniona od ilości kursantów. Im więcej osób uczestniczy w kursie, tym koszt jest niższy.

Czy uprawnienia dozoru urządzeń energetycznych są wydawane bezterminowo?

Uprawnienia na dozór urządzeń energetycznych są wydawane na okres 5 lat z możliwością przedłużenia zezwolenia.

Czy uprawnienia dozoru urządzeń energetycznych są uznawane poza granicami kraju?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwalifikacje zawodowe zdobyte na terenie naszego kraju powinny być uznane w krajach Unii Europejskiej, w Szwajcarii, a także w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Niektórzy pracodawcy mogą jednak podjąć inną decyzję lub wymagać uzupełnienia wiedzy i umiejętności z wybranych przez siebie obszarów, które uznają za niezbędne do podjęcia zatrudnienia w ich zakładzie pracy.

Część państw wymaga złożenia zaświadczenia związanego ze zdobyciem doświadczenia zawodowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Taki dokument, w zależności od województwa, można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy lub bezpośrednio u marszałka województwa.

Każda osoba zainteresowana podjęciem pracy związanej z dozorem urządzeń energetycznych poza granicami Polski może skorzystać z porady w ośrodku wsparcia. Takie miejsca są wyznaczone na poziomie krajowym. Urzędnicy chętnie służą pomocą i udzielają informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnych państwach. Można tu również skorzystać z doradztwa związanego z przysługującymi prawami.

Należy pamiętać, że każde państwo sporządziło swoją listę zawodów regulowanych, a poszczególne procedury różnią się między sobą. Aby się upewnić czy dana profesja podlega odrębnym przepisom, można skorzystać z Bazy zawodów regulowanych, która została udostępniona przez Komisję Europejską.

kurs na operatora dzwigu autoklaw woson instrukcja obsługi żurawie samochodowe uprawnienia na dźwig cena podłączenie kuchenki gazowej cena uprawnienia tdt cena kurs gotowania częstochowa kurs elektryka częstochowa szkolenia elektryk kurs na operatora żurawia wieżowego wrocław

Back To Top