Skip to content

Kursy na kosy - wykaszarki.

Kurs obsługi kos spalinowych oraz wykaszarek.

Szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień na operatora kos mechanicznych spalinowych i elektrycznych tzw. wykaszarek.

Kurs obsługi kos spalinowych - opis przebiegu szkolenia.

Czas trwania kursu

Kurs obsługi kos – wykaszarek trwa 4 godz. dydaktyczne i jest zakończony egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na szkolenie należy mieć ukończone 18 lat oraz wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka szkolenia

Szkolenie na operatora kos spalinowych – wykaszarek prowadzone jest w formie wykładów oraz późniejszych zajęć praktycznych, polegających na praktycznej obsłudze kos mechanicznych i wykaszarek.

Rodzaj uzyskanych uprawnień i ich ważność

Każda osoba kończąca kurs otrzyma Certyfikat uprawniający do obsługi kos mechanicznych – wykaszarek: spalinowych oraz elektrycznych.

Program szkolenia operatorów kos i wykaszarek:

  • użytkowanie i obsługa kos i wykaszarek
  • rodzaje, budowa i typy kos
  • podziała na spalinowe i elektryczne
  • konserwacja kos oraz wykaszarek
  • bhp przy obsłudze kos i wykaszarek

Kosy mechaniczne tzw. wykaszarki są niezbędnymi narzędziami pracy służącymi do wykaszania terenów mocno zarośniętych i zachwaszczonych. Ich zaletą jest możliwość wykonywania prac pielęgnacyjnych wszędzie tam, gdzie inne sprzęty ogrodnicze nie mają dostępu, np. na stromych i nierównych skarpach oraz zboczach. Posiadają kompaktowe wymiary oraz niską masę własną, co umożliwia swobodne manewrowanie podczas wykonywania nimi prac ogrodniczych czy leśnych. Kosy mechaniczne mogą być wyposażone w urządzenie tnące w postaci żyłki bądź noża tnącego. Organizujemy również kursy na pilarki w zakresie uzyskania uprawnień na pilarza – drwala zawodowego do pracy w Lasach Państwowych.

Kursy obsługi kos spalinowych - wykaszarek prowadzimy na terenie miast Wieluń, Wieruszów, Pajęczno, Praszka, Olesno, Kluczbork, Kępno, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Sieradz, Radomsko, Łódź, Opole oraz Wrocław.

Szkolenia na operatora kos spalinowych.
Uprawnienia na kosy spalinowe.
Kursy na wykaszarki.
Kurs obsługi kos spalinowych.

Środki ochrony osobistej bhp wymagane na stanowisku operatora kos mechanicznych – wykaszarek, to przede wszystkim:

  • odzież i obuwie robocze
  • kask ochronny
  • osłona twarzy
  • nauszniki
  • rękawice robocze

Przed rozpoczęciem pracy kosą spalinową czy tez elektryczną, należy zapoznać się z instrukcja eksploatacji producenta wykaszarki. Kosy mechaniczne zwane również podkaszarkami świetnie poradzą sobie w trudno dostępnych miejscach, aż po wycinanie twardych zarośli, a nawet po zastosowaniu noża tnącego cienkich gałęzi drzew czy krzewów. Kosą można również kosić trawnik i wtedy zastępuje ona popularną kosiarkę do trawy.

Back To Top