Uprawnienia cieplne Gr II E + D

Szkolenie ciepłownicze w zakresie uzyskania uprawnień na eksploatację lub dozór urządzeń, instalacji i sieci cieplnych – Gr. 2.

Prowadzimy kursy na uprawnienia cieplne w następujących miastach: Częstochowa, Bełchatów, Gliwice, Wrocław, Łódź, Opole, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Toruń, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Zielona Góra, Rzeszów, Lublin, Kielce   sprawdź aktualne terminy szkoleń uprawnień cieplnych w tych miastach

Kurs na uprawnienia cieplne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia ciepłownicze w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:
– przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,
– obowiązki osób na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci cieplnych
– organizacja pracy przy urządzeniach ciepłowniczych Gr2,
– BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych, ochrona p.poż;