Skip to content

Uprawnienia cieplne Gr II E + D

Szkolenie ciepłownicze w zakresie uzyskania uprawnień na eksploatację lub dozór urządzeń, instalacji i sieci cieplnych – Gr. 2.

Prowadzimy kursy na uprawnienia cieplne w następujących miastach: Częstochowa, Bełchatów, Gliwice, Wrocław, Łódź, Opole, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Toruń, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Zielona Góra, Rzeszów, Lublin, Kielce   sprawdź aktualne terminy szkoleń uprawnień cieplnych w tych miastach

Kurs na uprawnienia cieplne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia ciepłownicze w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:
– przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,
– obowiązki osób na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci cieplnych
– organizacja pracy przy urządzeniach ciepłowniczych Gr2,
– BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych, ochrona p.poż;

Szkolenia na uprawnienia cieplne (gr. 2) to propozycja dla osób starających się o zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, które dadzą im szansę na znalezienie nowej pracy oraz tych, które pragną przedłużyć zezwolenie na pracę w wykonywanym zawodzie. Kursanci po ukończeniu nauki mogą zajmować się obsługą, konserwacją, remontem i montażem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych. Zdobyte zezwolenia dotyczą wszystkich urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Kto może zapisać się na kurs na uprawnienia cieplne?

Szkolenie jest przeznaczone do osób pełnoletnich, które nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i posługują się językiem polskim w stopniu bardzo dobrym. Ponadto warunkiem niezbędnym do podjęcia nauki jest wykształcenie minimum podstawowe. Obcokrajowcy, którzy chcieliby zostać słuchaczami, są zobligowani do przedłożenia zaświadczenia podpisanego przez tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda szkolenie na uprawnienia cieplne?

Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy udzielają cennych wskazówek na podstawie własnego doświadczenia zawodowego. Dzięki temu nasi kursanci są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nowej pracy, a ich wiedza wykracza poza sztywne ramy programowe. Całość kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną.

Czego można się nauczyć podczas kursu na uprawnienia cieplne?

W ramach zajęć omawia się przepisy ogólne i wybrane zagadnienia dotyczące ciepłownictwa. Słuchacze poznają obowiązki związane z eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Ponadto wykładowcy przedstawiają zasady organizacji pracy przy urządzeniach ciepłowniczych Gr.2. Podczas kursu uczestnicy uczą się przepisów bhp przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych oraz ochrony p.poż..

Ile kosztuje kurs na uprawnienia cieplne?

Cena szkolenia jest uzależniona od ilości osób deklarujących udział. Koszt nauki spada wraz ze wzrostem liczby słuchaczy.

Kiedy należy odnowić uprawnienia cieplne?

Uprawnienia cieplne należy odnawiać co 5 lat. W tym celu należy ponownie zapisać się na kurs i zdać egzamin.

Do czego mogą się przydać uprawnienia cieplne?

Uprawnienia cieplne są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych związanych z pracą z następującymi urządzeniami:

  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia do automatycznej regulacji sprzętu i instalacji;
  • kotły parowe i wodne napędzane paliwem płynnym, gazowym i stałym o mocy większej niż 50 kW;
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
  • pompy, wentylatory i ssawy o mocy nie mniejszej niż 50 kW;
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary oraz gorącej wody o mocy większej niż 50 kW;
  • sieci, a także instalacje cieplne z osprzętem o mocy większej niż 50 kW;
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o masie ponad 100 Mg;
  • instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych o mocy powyżej 50 kW;
  • turbiny parowe oraz wodne z osprzętem o mocy nie mniejszej niż 50 kW.

Czy uprawnienia cieplne są uznawane poza granicami Polski?

Na mocy obowiązujących przepisów osoby, które zdobyły kwalifikacje zawodowe na terenie naszego kraju mogą starać się uznanie certyfikacji w krajach Unii Europejskiej, w Szwajcarii, jak i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Większość zagranicznych przedsiębiorców uznaje polskie uprawnienia zawodowe. Aby zdobyć szczegółowe informacje odnośnie prawodawstwa i regulacji zawodów, zaleca się skorzystanie z doradztwa ośrodka wsparcia, który został wyznaczony na poziomie krajowym.

Niektóre kraje wymagają przedstawienia dokumentacji poświadczającej zdobyte doświadczenie zawodowe. Uzyskanie takiego dokumentu jest możliwe w Wojewódzkim Urzędzie Pracy lub u marszałka województwa. Miejsce wydawania zaświadczeń różni się w zależności od województwa.

palacz co monter wentylacji kurs cena szkolenia operatorów żurawi wieżowych kurs operatora dźwigu uprawnienia na dźwigi kurs na żurawie kursy gazowe łódź klimatyzacja szkolenia agregaty przenośne łódź montaż klimatyzacji szkolenia
Back To Top