Prowadzimy kursy na uprawnienia elektryczne w następujących miastach: Częstochowa, Bełchatów, Gliwice, Wrocław, Łódź, Opole, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Toruń, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Zielona Góra, Rzeszów, Lublin, Kielce sprawdź aktualne terminy szkoleń elektryków w tych miastach
[/vc_column][/vc_row]

Warunki przyjęcia na kurs elektryczny:

– przynajmniej podstawowe wykształcenie
– ukończony 18 rok życia

Kurs elektryka prowadzony jest w formie wykładów i kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

 

Podczas szkolenia elektryków poruszane są tematy:
– przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,
– obowiązki osób na stanowisku elektryka E,
– organizacja pracy przy urządzeniach   elektroenergetycznych G1,
– ochrona od porażeń w do 1 kV i powyżej 1 kV,
– układy sepciowe,
– ochrona odgromowa i przepięciowa,
– sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka,
– BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach   elektroenergetycznych, ochrona p.poż,
– zasady dysponowania mocą urządzeń   przyłączonych do sieci;

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kurs na uprawnienia elektryczne dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu końcowego przed komisją Energetyczną. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych na uprawnienia elektryczne.

[/vc_column][/vc_row]

Kto może wziąć udział
w kursie SEP?

Uprawnienia SEP może zdobyć osoba, która ukończyła 18. rok
życia i posiada wykształcenie minimum podstawowe. Dodatkowo wymagana jest
bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Jakie rodzaje uprawnień
energetycznych wyróżniamy?

Uprawnienia energetyczne można podzielić na 3 grupy:

 • uprawnienia
  G1
  to uprawnienia elektryczne, które upoważniają do obsługi urządzeń,
  instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają,
  przesyłają i zużywają energię elektryczną;
 • uprawnienia
  G2
  to uprawnienia cieplne, które zezwalają na obsługę urządzeń
  wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło, dotyczą one również
  urządzeń energetycznych;
 • uprawnienia
  G3
  to uprawnienia gazowe, dzięki nim można obsługiwać urządzenia i
  instalacje oraz sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,
  magazynujące, a także zużywające paliwo gazowe.

Na co jeszcze
wskazują uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia SEP określają również
stanowisko pracy. Wyróżniamy dwa typy uprawnień:

 • eksploatacja (E) – przeznaczona dla osób
  obejmujących stanowiska związane z obsługą, konserwacją, remontem, montażem,
  kontrolą i pomiarami.
 • dozór (D) – dedykowane osobom obejmującym
  stanowiska kierownicze, przełożonych ludzi odpowiedzialnych za eksploatację
  oraz sprawujących nadzór nad eksploatacją.

Czym różni się
eksploatacja od dozoru?

Uprawnienia dozoru są wymagane
nie tylko w przypadku osób zajmujących się nadzorem pracowników niższego
szczebla, ale również są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych
związanych z oględzinami urządzeń, instalacji i sieci. Ta kategoria uprawnień
jest także obowiązkowa dla osób sporządzających ekspertyzy, protokoły,
dokumentacje i wydających orzeczenia. Wszyscy, którzy chcieliby realizować wyżej
wymienione zadania muszą wykazać się znajomością uregulowań prawnych.

Co jeszcze określają
uprawnienia?

Uprawnienia energetyczne wskazują także na zakres czynności.
Rozróżniamy:

 • obsługę,
 • konserwację,
 • remont,
 • montaż,
 • prace kontrolno-pomiarowe.

Czy uprawnienia energetyczne tracą ważność?

Zgodnie z obowiązującym prawem
Komisja może wydać uprawnienia bezterminowe lub terminowe. Niektóre uprawnienia
energetyczne są ważne przez 5 lat. Po tym okresie należy je odnowić.
Bezterminowe świadectwo kwalifikacyjne wydaje się w przypadku, kiedy dokumenty
i zaświadczenia przedstawione przez osobą ubiegającą się o zdobycie uprawnień
dają pewność, że będzie ona należycie wykonywała swoją pracę.

Kiedy należy odnowić uprawnienia?

Zgodnie z Prawem energetycznym do
ponownego egzaminu muszą przystąpić:

 • osoby, u których stwierdzono nieprawidłową
  eksploatację urządzeń, sieci i instalacji,
 • osoba w ciągu ostatnich 5 lat nie pracowała na
  stanowisku związanym z posiadanymi uprawnieniami,
 • pracodawcy, którzy dokonali modernizacji lub zmiany
  parametrów urządzeń,
 • osoby świadczące usługi na rzecz konsumentów.

Czym są uprawnienia elektryczne G1?

Uprawnienia G1 to najważniejsza
legitymacja w zawodzie elektryka. By ją uzyskać, należy zdobyć odpowiednie
kwalifikacja oraz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu SEP.

Ile kosztuje kurs SEP?

Cena kursu na elektryka, jak i
koszt pozostałych szkoleń jest ściśle związany z ilością osób uczestniczących w
kursie SEP oraz od miejscowości.

Czego można się nauczyć podczas kursu?

Kurs SEP pomaga przygotować się
do egzaminu, stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w pracy elektryka. Podczas
zajęć kursanci uczą się jak prawidłowo eksploatować, urządzenia, instalacje i
sieci elektroenergetyczne do 1 kV. Zaznajamiają się również z zasadami
konserwacji, obsługi, montażu i remontu sieci oraz maszyn powyżej 1 kV.
Szkolenie energetyczne dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
Całość kończy się egzaminem SEP składanym przed Energetyczną Komisją
Kwalifikacyjną.

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia SEP?

Aby zdobyć uprawnienia SEP należy
odbyć kurs i zdać egzamin SEP. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymują
specjalną książeczkę, w której odnotowuje się rodzaj i zakres uprawnień
energetycznych.

Kto wydaje uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia energetyczne wydają
zasadniczo trzy instytucje: SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, SIMP
(Stowarzyszenie Instalatorów Monterów Polskich) i SPE (Stowarzyszenie Polskich
Energetyków).

Wydawanie uprawnień jest ściśle
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dn. 28 kwietnia 2003 r.. Dotyczy ono szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z
31 maja 22003 r. poz. 828; zm.: Dz. U. z 2003 r. nr 129, poz.   1184; z
2005 r. nr 141, poz. 1189).

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

kursy wieluń żurawie samojezdne uprawnienia ile trwa kurs na operatora żurawia wieżowego jakie uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych montaż klimatyzacji białystok uprawnienia gazownika cena kurs na montera klimatyzacji klimatyzacja domowa białystok dźwigi samojezdne uprawnienia do podłączania kuchni gazowych