Kurs operatora wciągników i wciągarek

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 4 os.)

 Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT  do obsługi wciągników i wciągarek tzw. elektrowciągi.

 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończone 18 lat,
znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

 

Kurs obsługi wciągników i wciągarek składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat w przypadku wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia i 5 lat w przypadku wciągników i wciągarek specjalnego przeznaczenia. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesiący przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wciągników i wciągarek. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wciągników i wciągarek może być wydane na:

– wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

 – wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

 

 

Podczas szkolenia na operatora wciągników i wciągarek omawiane są następujące zagadnienia:

– wiadomości o dozorze technicznym,

 

– ogólne wiadomości o wciągnikach – wciągarkach,

– maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,

– obowiązki operatora wciągarek przed rozpoczęciem pracy,

– obowiązki operatora w trakcie pracy i po jej zakończeniu,

– bezpieczeństwo i higiena pracy,

– zajęcia praktyczne na danym typie wciągników lub wciągarek;

Kurs obsługi wciągarek i wciągników dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji wciągników i wciągarek.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów wciągników i wciągarek. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.

Czym jest wciągnik?

Wciągnikto rodzaj dźwignicy, która służy do przenoszenia ładunku w pionie z wykorzystaniem liny lub łańcucha i haka. Jego obudowa stanowi konstrukcję nośną. Najczęściej porusza się po nieruchomym torze lub umożliwia przeprowadzenie prac w jednym miejscu.

Ze względu na typ napędu wyróżniamy:

  • wyciągniki elektryczne,
  • wyciągniki pneumatyczne,
  • wyciągniki ręczne.

Z kolei rodzaj cięgna determinuje podział na:

  • wyciągniki linowe,
  • wyciągniki łańcuchowe.

Co to jest wciągarka?

Wciągarka jest dźwignicą ułatwiającą przenoszenie ładunku w pionie z wykorzystaniem łańcucha lub liny i haka. Cały mechanizm jest skonstruowany na osobnej konstrukcji nośnej. Może być ona przybrać postać ramy przejezdnej, przesuwnej lub stałej. Potocznie nazywa się ją elektrowciągiem.

Czym różnią się od siebie różne typy wciągarek?

Wciągarki liniowe obsługiwane ręcznie często są używane przez majsterkowiczów i rolników. Umożliwiają one podniesienie ładunku o masie do 2t. Konstrukcja urządzenia zawiera najczęściej dwa tryby pracy z blokadą. Czynność może być wykonana na wysokości ok. 3m. Jednym z największych atutów tego typu wyciągarki jest bardzo niskie ryzyko związane z awarią sprzętu.

Wciągarki łańcuchowe są bardzo popularne w warsztatach samochodowych. Ułatwiają one prace związane operacjami wykonywanymi przy silniku. W tym wypadku można wybrać wyciągarkę ręczną lub automatyczną. Udźwig w tym wypadku również wynosi 2t.

Wciągarki elektryczne to odpowiednik wciągarek ręcznych, służą do podnoszenia i opuszczania ładunków o dużej masie. Niektóre modele umożliwiają przenoszenie ładunków w poziomie.

Wciągarki budowlane idealnie sprawdzają się podczas prac prowadzonych na budowie, w hali magazynowej czy w wysokim magazynie.

Czy każda wciągarka wymaga uprawnień UDT?

Wszystkie wciągarki i wciągniki o udźwigu powyżej 250 kg, poza tymi, które służą do podnoszenia ludzi są objęte dozorem technicznym w UDT. Jednak w przypadku niektórych maszyn stosuje się dozór uproszczony. Podlegają mu np. wciągarki i wciągniki z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu nie większym niż 1t oraz wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2t. Urządzenia o zasilaniu nie przekraczającym 230V i maksymalnym udźwigu 2t nie wymagają specjalistycznych uprawnień. Obsługa pozostałych maszyn jest obostrzona przepisami UDT.

Kto może wziąć udział w kursie na operatora wciągników i wciągarek?

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia, posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe i władają językiem polskim w stopniu bardzo dobrym. W przypadku obcokrajowców wymagane jest poświadczenie znajomości języka polskiego przez tłumacza przysięgłego.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia?

Program składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną kadrę dydaktyczną złożoną z osób posiadających bogate doświadczenie zawodowe. Nasi wykładowcy każdego dnia wykorzystują w swojej pracy fachowy sprzęt, m.in. wciągniki i wciągarki. Całość kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Podczas wykładów słuchacze zdobywają wiedzę związaną z:

  • dozorem technicznym,
  • wciągnikami i wciągarkami,
  • maszynoznawstwem specjalistycznym: budową i eksploatacją,
  • obowiązkami operatora wciągników i wciągarek,
  • bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zajęcia praktyczne odbywają się na wybranych modelach.

Czy uprawnienia tracą ważność?

UDT wydaje uprawnienia na okres 10 lat osobom, które zdobyły pozytywny wynik z egzaminu na wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia. Z kolei kursanci, którzy zdali egzamin na wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalistycznego przeznaczenia otrzymują uprawnienia na 5 lat.

Czy można przedłużyć ważność uprawnień?

Aby przedłużyć ważność zdobytych kwalifikacji, należy złożyć wniosek drogą mailową lub za pomocą poczty tradycyjnej do UDT, który wydał zaświadczenie. Ponadto wymagane jest oświadczenie mówiące o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat pracowali Państwo minimum 3 lata na stanowisku operatora wciągarek i wciągników. Ważne, by dokumenty złożyć najpóźniej 3 miesiące przed upływem terminu ważności zdobytych uprawnień.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

kurs na gazownika podesty teleskopowe uprawnienia do podłączenia gazu kurs elektryki monter wentylacji kurs cena uprawnienia gazowe rzeszów kurs gazowy g3 wynajem agregatów prądotwórczych kraków kurs tankowania cystern operator podnośnika koszowego kurs