Kurs operatora wciągników i wciągarek

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 4 os.)

 Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT  do obsługi wciągników i wciągarek tzw. elektrowciągi.

Warunki przyjęcia na kurs:
– ukończone 18 lat,
znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi wciągników i wciągarek składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat w przypadku wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia i 5 lat w przypadku wciągników i wciągarek specjalnego przeznaczenia. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesiący przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wciągników i wciągarek. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wciągników i wciągarek może być wydane na:

– wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

 – wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas szkolenia na operatora wciągników i wciągarek omawiane są następujące zagadnienia:
– wiadomości o dozorze technicznym,

– ogólne wiadomości o wciągnikach – wciągarkach,

– maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,

– obowiązki operatora wciągarek przed rozpoczęciem pracy,

– obowiązki operatora w trakcie pracy i po jej zakończeniu,

– bezpieczeństwo i higiena pracy,

– zajęcia praktyczne na danym typie wciągników lub wciągarek;

Kurs obsługi wciągarek i wciągników dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji wciągników i wciągarek.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów wciągników i wciągarek. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.