Kurs obsługi żurawi stacjonarnych.

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 4 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę żurawików stacjonarnych tzw. warsztatowych przyściennych lub wolnostojących.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończony 18 rok życia,
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs na żurawie stacjonarne składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych warsztatowych i przyściennych w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat.

Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wózka widłowego. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Podczas zajęć na kursie obsługi żurawi stacjonarnych omawiane są następujące zagadnienia:

– typy żurawi stacjonarnych: osprzęt roboczy

– budowa żurawików stacjonarnych

– czynności operatora żurawi przed, w trakcie i po pracy

– BHP podczas obsługi żurawików

– wiadomości o UDT

– zajęcia praktyczne

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kurs operatora żurawi stacjonarnych dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji żurawi stacjonarnych.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów żurawi stacjonarnych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.

[/vc_column][/vc_row]

Czym są żurawiki
warsztatowe?

Żurawiki warsztatowe nazywa się
inaczej żurawiami przejezdnymi. Wykorzystuje się je do obsługi maszyn,
rozładunku niewielkich pojazdów samochodowych, podnoszenia ciężkich przedmiotów
oraz wyciągania silników samochodowych.

Żurawie warsztatowe stanowią
odmianę urządzeń dźwignicowych. Wykorzystuje się je bardzo często w zakładach
przemysłowych. Stanowią alternatywę dla tradycyjnych suwnic, wciągarek czy
wózków widłowych. Są funkcjonalne i korzystnie wpływają na bezpieczeństwo pracy
oraz pozwalają zwiększyć wydajność.

Z czego jest zbudowany żuraw stacjonarny?

Żuraw stacjonarny jest zbudowany
z wysięgnika, który wykonuje ruch obrotowy, a także z wciągnika unoszącego
ładunek. Ze względu na miejsce, do którego przymocowany jest wysięgnik,
wyróżniamy:

  • żurawia
    słupowego
    (wysięgnik zamontowany to słupie przytwierdzonym do podłoża),
  • żurawia
    przyściennego
    (wysięgnik montowany bezpośrednio do maszyny lub ściany).

Żurawie stacjonarne stanowią element
wyposażenia stanowiska pracy, są zaliczane do środków transportu bliskiego.
Podnoszenie ładunków może odbywać się w dwojaki sposób. W zależności od
konstrukcji żurawiki dzielimy na napędzane elektrycznie i ręcznie. Do
najważniejszych parametrów zaliczamy: wysokość mocowania, długość wysięgnika i
sposób montażu wysięgnika.

Żurawie warsztatowe przyścienne

Żurawie warsztatowe przyścienne
to dźwignice wykorzystywane wewnątrz zakładów. Charakteryzują się dużym
udźwigiem. Można je przymocować do istniejącej konstrukcji budowlanej, dzięki
czemu nie wymagają modernizacji hali. Doskonale pełnią swoją funkcję, pomagając
w obsłudze maszyn. W zależności od rozmiaru, mogą usprawnić prace wykonywane na
dużym obszarze.

Czym jest żuraw warsztatowy obrotowy?

Żuraw warsztatowy obrotowy
pozwala na obrót ramienia hakowego z ładunkiem o 180 stopni wokół osi słupka.
To jedyny typ żurawia warsztatowego, który gwarantuje podniesienie i obrócenie
ładunku bez podjeżdżania.

Kto może wziąć udział w kursie na żurawia?

W szkoleniu mogą wziąć
udział słuchacze, którzy ukończyli 18 rok życia, zdobyli wykształcenie co
najmniej podstawowe, cieszą się ogólnym dobrem stanem zdrowia oraz posługują
się językiem polskim w stopniu bardzo dobrym. Kursanci pochodzący z zagranicy,
muszą przedłożyć poświadczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego. Jest to
warunek konieczny do podjęcia nauki.

Jak wygląda szkolenie z
obsługi żurawia warsztatowego przyściennego?

Kurs składa się z dwóch
części: teoretycznej i praktycznej, a całość kończy się egzaminem przed komisją
Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Czego można się nauczyć podczas kursu obsługi żurawi?

Podczas wykładów słuchacze
poznają rodzaje żurawi stacjonarnych i niezbędny osprzęt. Zdobywają również
wiedzę związaną z budową żurawików stacjonarnych. Ponadto instruktorzy omawiają
zagadnienia związane z czynnościami wykonywanymi przez operatora żurawi. W
ramach zajęć teoretycznych porusza się również zasady BHP, których należy
przestrzegać podczas obsługi żurawików, jak i ogólne wiadomości związane z
Urzędem Dozoru Technicznego. Po zakończeniu wykładów kursanci uczestniczą w
praktycznych zajęciach, podczas których uczą się fachowej obsługi
specjalistycznego sprzętu.

Czy uprawnienia na obsługę żurawi warsztatowych tracą
ważność?

Osoby, które uzyskają
pozytywny wynik podczas egzaminu zdobywają uprawnienia na obsługę żurawi
warsztatowych. Dokument jest ważny przez 10 lat. By przedłużyć jego ważność,
należy złożyć wniosek do UDT, który wydał uprawnienia nie później niż 3
miesiące przed upływem terminu. Ponadto należy oświadczyć, że w ciągu ostatnich
5 lat przynajmniej przez 3 lata osoba ubiegająca się o przedłużenie uprawnień
wykonywała obowiązki na stanowisku operatora żurawi warsztatowych. Dokumentację
można złożyć elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Ile kosztuje kurs na obsługę żurawi warsztatowych
przyściennych?

Cena szkolenia nadającego uprawnienia do obsługi żurawi warsztatowych przyściennych jest uzależniona od ilości słuchaczy. Im więcej kursantów zadeklaruje chęć udziału w kursie, tym cena jest niższa. Najdroższe są szkolenia prowadzone indywidualnie i w parach. Oprócz uprawnionego operatora żurawia do bezpiecznej eksploatacji żurawi wymagany jest jeszcze konserwator żurawi.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

kurs na cysterny
uprawnienia typu e
uprawnienia gaz
wynajem agregatów prądotwórczych częstochowa
kurs sep łódź
palacz co uprawnienia
kursy na podnośniki koszowe
dźwig samojezdny kurs
kurs gotowania częstochowa
kurs operatora żurawia wieżowego rzeszów