Kurs obsługi żurawi stacjonarnych.

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 4 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę żurawików stacjonarnych tzw. warsztatowych przyściennych lub wolnostojących.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończony 18 rok życia,
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs na żurawie stacjonarne składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych warsztatowych i przyściennych w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat.

Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wózka widłowego. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Podczas zajęć na kursie obsługi żurawi stacjonarnych omawiane są następujące zagadnienia:

– typy żurawi stacjonarnych: osprzęt roboczy

– budowa żurawików stacjonarnych

– czynności operatora żurawi przed, w trakcie i po pracy

– BHP podczas obsługi żurawików

– wiadomości o UDT

– zajęcia praktyczne

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kurs operatora żurawi stacjonarnych dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji żurawi stacjonarnych.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów żurawi stacjonarnych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.