Kurs obsługi żurawi stacjonarnych.

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 4 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę żurawików stacjonarnych tzw. warsztatowych przyściennych lub wolnostojących.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończony 18 rok życia,
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs na żurawie stacjonarne składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych warsztatowych i przyściennych w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat.

Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wózka widłowego. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Podczas zajęć na kursie obsługi żurawi stacjonarnych omawiane są następujące zagadnienia:

– typy żurawi stacjonarnych: osprzęt roboczy

– budowa żurawików stacjonarnych

– czynności operatora żurawi przed, w trakcie i po pracy

– BHP podczas obsługi żurawików

– wiadomości o UDT

– zajęcia praktyczne

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kurs operatora żurawi stacjonarnych dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji żurawi stacjonarnych.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów żurawi stacjonarnych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.

Czym są żurawiki warsztatowe?

Żurawiki warsztatowe nazywa się inaczej żurawiami przejezdnymi. Wykorzystuje się je do obsługi maszyn, rozładunku niewielkich pojazdów samochodowych, podnoszenia ciężkich przedmiotów oraz wyciągania silników samochodowych.

Żurawie warsztatowe stanowią odmianę urządzeń dźwignicowych. Wykorzystuje się je bardzo często w zakładach przemysłowych. Stanowią alternatywę dla tradycyjnych suwnic, wciągarek czy wózków widłowych. Są funkcjonalne i korzystnie wpływają na bezpieczeństwo pracy oraz pozwalają zwiększyć wydajność.

Z czego jest zbudowany żuraw stacjonarny?

Żuraw stacjonarny jest zbudowany z wysięgnika, który wykonuje ruch obrotowy, a także z wciągnika unoszącego ładunek. Ze względu na miejsce, do którego przymocowany jest wysięgnik, wyróżniamy:

  • żurawia słupowego (wysięgnik zamontowany to słupie przytwierdzonym do podłoża),
  • żurawia przyściennego (wysięgnik montowany bezpośrednio do maszyny lub ściany).

Żurawie stacjonarne stanowią element wyposażenia stanowiska pracy, są zaliczane do środków transportu bliskiego. Podnoszenie ładunków może odbywać się w dwojaki sposób. W zależności od konstrukcji żurawiki dzielimy na napędzane elektrycznie i ręcznie. Do najważniejszych parametrów zaliczamy: wysokość mocowania, długość wysięgnika i sposób montażu wysięgnika.

Żurawie warsztatowe przyścienne

Żurawie warsztatowe przyścienne to dźwignice wykorzystywane wewnątrz zakładów. Charakteryzują się dużym udźwigiem. Można je przymocować do istniejącej konstrukcji budowlanej, dzięki czemu nie wymagają modernizacji hali. Doskonale pełnią swoją funkcję, pomagając w obsłudze maszyn. W zależności od rozmiaru, mogą usprawnić prace wykonywane na dużym obszarze.

Czym jest żuraw warsztatowy obrotowy?

Żuraw warsztatowy obrotowy pozwala na obrót ramienia hakowego z ładunkiem o 180 stopni wokół osi słupka. To jedyny typ żurawia warsztatowego, który gwarantuje podniesienie i obrócenie ładunku bez podjeżdżania.

Kto może wziąć udział w kursie na żurawia?

W szkoleniu mogą wziąć udział słuchacze, którzy ukończyli 18 rok życia, zdobyli wykształcenie co najmniej podstawowe, cieszą się ogólnym dobrem stanem zdrowia oraz posługują się językiem polskim w stopniu bardzo dobrym. Kursanci pochodzący z zagranicy, muszą przedłożyć poświadczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego. Jest to warunek konieczny do podjęcia nauki.

Jak wygląda szkolenie z obsługi żurawia warsztatowego przyściennego?

Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, a całość kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Czego można się nauczyć podczas kursu obsługi żurawi?

Podczas wykładów słuchacze poznają rodzaje żurawi stacjonarnych i niezbędny osprzęt. Zdobywają również wiedzę związaną z budową żurawików stacjonarnych. Ponadto instruktorzy omawiają zagadnienia związane z czynnościami wykonywanymi przez operatora żurawi. W ramach zajęć teoretycznych porusza się również zasady BHP, których należy przestrzegać podczas obsługi żurawików, jak i ogólne wiadomości związane z Urzędem Dozoru Technicznego. Po zakończeniu wykładów kursanci uczestniczą w praktycznych zajęciach, podczas których uczą się fachowej obsługi specjalistycznego sprzętu.

Czy uprawnienia na obsługę żurawi warsztatowych tracą ważność?

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik podczas egzaminu zdobywają uprawnienia na obsługę żurawi warsztatowych. Dokument jest ważny przez 10 lat. By przedłużyć jego ważność, należy złożyć wniosek do UDT, który wydał uprawnienia nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu. Ponadto należy oświadczyć, że w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej przez 3 lata osoba ubiegająca się o przedłużenie uprawnień wykonywała obowiązki na stanowisku operatora żurawi warsztatowych. Dokumentację można złożyć elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Ile kosztuje kurs na obsługę żurawi warsztatowych przyściennych?

Cena szkolenia nadającego uprawnienia do obsługi żurawi warsztatowych przyściennych jest uzależniona od ilości słuchaczy. Im więcej kursantów zadeklaruje chęć udziału w kursie, tym cena jest niższa. Najdroższe są szkolenia prowadzone indywidualnie i w parach.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

kurs na cysterny uprawnienia typu e uprawnienia gaz wynajem agregatów prądotwórczych częstochowa kurs sep łódź palacz co uprawnienia kursy na podnośniki koszowe dźwig samojezdny kurs kurs gotowania częstochowa kurs operatora żurawia wieżowego rzeszów