Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?

Kurs zawodowy na operatora wózków widłowych składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, które mają przygotować kursantów do egzaminu zdawanego przed komisją złożoną z pracowników Urzędu Dozoru Technicznego.  Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia powinny pomóc wszystkim osobom w…

Read More

Ile trwa kurs na pomiary elektryczne?

Kurs na pomiary elektryczne pozwala uczestnikom zaznajomić się z przepisami, a także aktami prawnymi, które ściśle określają wykonywanie prac związanych z eksploatacją, kontrolą i pomiarem urządzeń instalacji elektrycznych. Program szkolenia uwzględnia również poznanie metod oraz przyrządów pomiarów, które są niezbędne…

Read More

Czym są uprawnienia G1?

Uprawnienia G1 to jedne z najważniejszych i najczęściej uznawanych legitymacji w zawodzie elektryka. Można je zdobyć w oparciu o zdobyte kwalifikacje lub zdane egzaminy. Umożliwiają one wykonywanie obowiązków służbowych w ściśle określonych warunkach przy wykorzystaniu urządzeń pod napięciem. Rodzaj napięcia…

Read More
  • 1
  • 2