Skip to content
Jakie są wymagane uprawnienia na suwnice oraz czas ważności tych uprawnień?

Suwnice – jakie uprawnienia do obsługi, czas trwania kursu, okres ważności uprawnień?

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi suwnic?

Zgodnie z najnowszymi przepisami Dozoru Technicznego, a dokładnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, osoby obsługujące suwnice powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi suwnic, które wydaje jednostka Dozoru Technicznego: UDT, TDT lub WDT.

W jakich kategoriach UDT wydaje uprawnienia – zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi suwnic?

Uprawnienia do obsługi suwnic w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego, UDT wydaje w dwóch kategoriach:

suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia (zblocze zakończone hakiem)

suwnice specjalnego przeznaczenia (zblocze zakończone innym osprzętem roboczym niż hak, np: trawersa, chwytak, lejnicza)

Jakie jest czas ważności uprawnień UDT na suwnice?

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi suwnic wydanych przez UDT wynosi:

– 10 lat dla suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia

– 5 lat dla suwnic specjalnego przeznaczenia

Czy zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, uprawnia również do obsługi wciągników i wciągarek oraz żurawi stacjonarnych?

Tak, zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi suwnic, również daje uprawnienia operatora wciągników i wciągarek zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem z 2019 r. Zaświadczenie kwalifikacyjne, nie uprawnia jednak do obsługi żurawi stacjonarnych, jak było w poprzednich starszych przepisach.

Czy zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia, uprawnia do obsługi suwnic sterowanych z kabiny?

Tak, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia, uprawnia również do obsługi suwnic sterowanych z kabiny, pod warunkiem, iż jest to również suwnica hakowa, czyli zblocze zakończone jest hakiem, a nie innym osprzętem roboczym.

Jakie jest czas trwania kursu na suwnice?

Kurs na suwnice trwa 35 godzin dydaktycznych zgodnie z wymogami UDT. 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godz. zajęć praktycznych.

Czy uprawnienia wydane na suwnice wydane na okres bezterminowy tracą swoją ważność?

Tak, uprawnienia na suwnice wydane na okres bezterminowy tracą swoją ważność z dniem 31.12.2023 r. Można było je przedłużyć specjalnym wnioskiem w UDT, do dnia 30.09.2023 r. Jeśli jednak, osoba zainteresowana nie złożyła wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego, musi zdać ponowny egzamin przed UDT. Kategorie uprawnień IS oraz IIS określające rodzaj uprawnień na suwnice, już nie są stosowane zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem.

 

Back To Top