Skip to content
uprawnienia sep,kurs elektryka,szkolenia elektryków,kursy sep,szkolenia sep wieluń,sieradz,pajęczno,wieruszów,kępno,olesno,kluczbork,częstochowa,bełchatów,gliwice,wrocław,łódź,opole,katowice,warszawa,kraków,poznań,gdańsk,toruń,bielsko biała,bydgoszcz,olsztyn,białystok,szczecin,zielona góra,rzeszów,lublin,kielce

Czym są uprawnienia G1 – elektryczne SEP?

Uprawnienia G1 to jedne z najważniejszych i najczęściej uznawanych legitymacji w zawodzie elektryka. Można je zdobyć w oparciu o zdobyte kwalifikacje lub zdane egzaminy. Umożliwiają one wykonywanie obowiązków służbowych w ściśle określonych warunkach przy wykorzystaniu urządzeń pod napięciem. Rodzaj napięcia normują przepisy prawne.

Kto może uzyskać uprawnienia elektryczne G1?

Szkolenia energetyczne nadające uprawnienia elektryczne SEP G1 są skierowane do osób, które pragną zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie w branży energetycznej. Kurs proponuje się przede wszystkim osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, które są odpowiedzialne za obsługę, konserwację, remonty i prace montażowo-kontrolno-pomiarowe.

By zapisać się na kurs, wystarczy przedstawić dokumenty poświadczające zdobycie wykształcenia minimum na poziomie podstawowym. Dodatkowo trzeba mieć ukończony 18. rok życia.

W jaki sposób zdobywa się uprawnienia?

Uprawnienia elektryczne może uzyskać każdy, niezależnie od typu wykształcenia. Niezbędną wiedzę można zdobyć w trakcie szkolenia energetycznego, które pozwala usystematyzować wiadomości związane z instalacjami energetycznymi. W ten sposób możemy przygotować się nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do pracy w zawodzie elektryka. W ramach zajęć uczestnicy zaznajamiają się z eksploatacją urządzeń, sieci elektroenergetycznych do 1 kV oraz instalacji. Poznają także standardy konserwacji, obsługi, montażu czy remontu sieci i maszyn powyżej 1kV. W ramach szkolenia odbywają się zajęcia praktyczne i teoretyczne. Kurs kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Zdobyte uprawnienia trzeba odnawiać co 5 lat.

Ile kosztuje kurs?

Ceny szkoleń są zróżnicowane. Ich wysokość zależy przede wszystkim od ilości uczestników. Kursy indywidualne czy też prowadzone dla dwóch osób kosztują ok. 510 zł, natomiast szkolenia energetyczne dla większych grup (powyżej 12. ludzi) to wydatek ok. 410 zł.

Jakie urządzenia można obsługiwać po zdobyciu kwalifikacji?

Elektryk posiadający uprawnienia SEP G1 może pracować przy urządzeniach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną. Należą do nich m.in.:

  • zespoły prądotwórcze,
  • sieci trakcyjne,
  • oświetlenie uliczne,
  • urządzenia elektrochemiczne,
  • urządzenia przeznaczone do elektrolizy,
  • urządzenia oraz instalacje o napięciu do i powyżej 1kV,
  • urządzenia techniki wojskowej oraz uzbrojenia,
  • urządzenia elektrotermiczne.

Kurs G1 a charakter pracy

Obsługą urządzeń, instalacji oraz sieci zajmują się osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.  Wyróżniamy następujące rodzaje pracy oraz stanowisk:

  • dozór (D) – osoby sprawujący kontrolę nad ludźmi zajmującymi się eksploatacją urządzeń oraz pracownicy techniczni odpowiedzialni za nadzór nad eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń,
  • eksploatacja (E) – pracownicy zajmujący się obsługą, konserwacją, remontem, montażem, a także kontrolą i pomiarem.

Uprawnienia energetyczne to dobry wybór w projektowaniu ścieżki zawodowej. Elektryk to jeden z zawodów, które obecnie są poszukiwane na rynku pracy.

Back To Top