Skip to content
kurs hakowego, sygnalisty

Na czym polega kurs hakowego?

Rynek pracy ciągle ewoluuje, jedne zawody przechodzą w zapomnienie, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Istnieją również takie, które posiadają długą historią i towarzyszą ludzkości nieprzerwanie. Stojąc przed wyborem ścieżki zawodowej, trzeba myśleć przyszłościowo i przeanalizować sytuację gospodarczą. Jedną z branż, na którą zawsze będzie popyt jest budownictwo, dlatego warto wybrać profesję, która zapewni nam stabilną pracę za godziwe pieniądze. Pośród licznych zawodów związanych z tą gałęzią gospodarki warto zdecydować się na stanowisko hakowego. Zdobyte uprawnienia są bezterminowe co stanowi duży atut. Na czym zatem polega kurs hakowego?

Kurs hakowego kierowany jest do osób, które skończyły 18 lat i nie wykazują przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku. Odbycie tego szkolenia pozwala na sprawne i bezpieczne wykonywanie powierzonych obowiązków hakowego – sygnalisty tzw. pod dźwigowego.

 Na czym polega sam kurs?

Uczestnik bierze udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, a następnie zdaje egzamin wewnętrzny, uzyskując certyfikat MEN. Niekwestionowaną zaletą tego kursu jest czas trwania. Szkolenie to jedynie 12 godzin, dzięki czemu można je odbyć w jeden dzień, zdobywając uprawnienia na całe życie.

Ile kosztuje kurs na hakowego?

Szkolenie na hakowego to przemyślana inwestycja w siebie, która szybko się zwróci. Wydatek rzędu około 300 – 400 zł nie jest wysoki, biorąc uwagę korzyści płynące z uzyskania certyfikatu.

Dlaczego kurs hakowego jest przydatny?

Kurs hakowego pozwala zaznajomić się ze specyfiką zawiesi, dzięki czemu hakowy potrafi dokonać przeglądu sprzętu oraz używać go we właściwy sposób. Przyszły fachowiec poznaje również zasady BHP oraz różnego typu dokumentacje niezbędne do prawidłowego wykonania pracy. Umiejętne odczytywanie tabeli oraz instrukcji pozwala nie tylko poprawnie przygotować urządzenia, ale przede wszystkim minimalizuje ryzyko wypadku przy pracy.

Wiedza nabyta podczas kursu na hakowego staje się użyteczna podczas prac remontowych, budowlanych, montażowych czy transportowych. Dzięki zdobytym kwalifikacjom można podczepiać ładunki na taki sprzęt jak wciągniki, suwnice, wyciągarki oraz różnego rodzaju żurawie.

Na czym dokładnie polega praca hakowego – sygnalisty?

Fachowiec obejmujący tę posadę zawiesza i odczepia ładunki, rozpoczyna ruch dźwignicy oraz przekazuje sygnał do operatora dźwignicy. Ponadto precyzyjnie określa masę oraz położenie środka ciężkości ładunku, a także sposób uwolnienia; układa plan pracy; dobiera odpowiedni rodzaj zawiesi; przygotowuje linki kierunkowe oraz miejsce rozładunku. Koordynacja przemieszczania się ładunku wymaga precyzji, opanowania oraz umiejętności podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Hakowy – sygnalista musi odznaczać się strojem wśród innych pracowników. Często elementem wyróżniającym jest kask w innym kolorze, np. czerwonym. Hakowy przede wszystkim odpowiedzialny jest za dobór właściwego zawiesia do podnoszonego ładunku. Odpowiedzialny jest również za stan techniczny zawiesia. Rozróżniamy zawiesia łańcuchowe, pasowe oraz linowe jedno lub wielocięgnowe.

Hakowy powinien odczytać z tabliczki znamionowej zawiesia, jego parametry techniczne, tak aby ładunek nie był zbyt ciężki i nie przekroczył dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesia DOR. Sygnalista współpracuje wraz z operatorem urządzenia dźwigowego i wydaje mu polecania słowne poprzez łączność radiową lub wydaje mu polecenia poprzez ruchy rąk w formie gestów. Znaki sygnalisty powinien bezwzględnie znać operator urządzenia dźwigowego.

Dzięki kursowi można z powodzeniem znaleźć pracę w stoczni, w magazynie, na budowie oraz w pozostałych miejscach, w których niezbędne są urządzenia transportu bliskiego.

Back To Top