Skip to content

Ile kosztują uprawnienia na wózek widłowy?

Kurs na operatora wózka widłowego to obecnie jedno z najpopularniejszych szkoleń. Dynamiczny rozwój handlu wymusza powstawanie nowych hal magazynowych, centrów logistycznych czy też wielko powierzchniowych sklepów, które nie mogą sprawnie funkcjonować bez osób posiadających wymagane uprawnienia. Dzięki temu wydatki związane z kursem na wózek widłowy szybko się zwrócą, a egzamin zakończony pozytywnym wynikiem stanie się gwarancją stabilnej sytuacji zawodowej.

Najczęściej osoby pragnące zdobyć wymagane uprawnienia, uczestniczą w kursie na wózek widłowy, który kończy się stosownym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. W tym wypadku kursanci nie muszą troszczyć się o dodatkowe koszty.

Sama cena kursu na wózek widłowych jest niezwykle złożonym zagadnieniem i wiąże się z wieloma zagadnieniami. Pod uwagę należy wziąć następujące zmienne:

  1. usytuowanie ośrodka szkoleniowego
  2. wielkość konkurencji
  3. liczba kursantów
  4. ilość zajęć
  5. badania lekarskie, koszt przeprowadzenia psychotestu oraz koszt egzaminu
  6. certyfikat przetłumaczony na język obcy
  7. dodatkowe zajęcia instruktażowe

Kolejnym ważnym czynnikiem regulującym cenę kursu na wózek widłowy stanowi kategoria uprawnień. Jakie są zatem różnice pomiędzy poszczególnymi zakresami uprawnień?

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, w tym ze zmiennym wysięgiem oraz osobą podnoszoną wraz z ładunkiem

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem  wózków ze zmiennym wysięgiem oraz osobą podnoszoną wraz z ładunkiem

Ile zatem kosztują uprawnienia na wózek widłowy?

Średnio cena kursu na wózek widłowy waha się od 600 do 1000 zł. Wszystko zależy od wymienionych wyżej uwarunkowań. Najtańszą opcją jest najniższa kategoria, na którą trzeba przeznaczyć minimalnie ok. 600 zł. Najdroższą, ale w rezultacie najbardziej opłaconą wersją kursu jest opcja dająca najszersze uprawnienia. Tutaj należy przeznaczyć na kurs ok. 1000 zł.

Obecnie wiele ośrodków szkoleniowych wychodzi na przeciw rynkowym oczekiwaniom i organizuje kilkudniowe kursy połączone z pobytem w hotelu. W tym wypadku do ceny szkolenia należy doliczyć opłatę niezbędną do pokrycia kosztów związanych z noclegiem, a także z wyżywieniem.

Jaki jest koszt, gdy rezygnujemy z uczestnictwa w szkoleniu?

Jeśli posiadamy wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu wózka widłowego to możemy zrezygnować z udziału w samym szkoleniu. W tym wypadku, planując budżet, należy przewidzieć następujące opłaty:

  • opłata egzaminacyjna ok. 172 zł
  • badania psychotechniczne ok. 120 zł
  • badanie lekarskie w celu wydania zaświadczenia lekarskiego umożliwiającego podjęcie pracy ok. 110 zł

Pieniądze zainwestowane w kurs powinny szybko się zwrócić. Nowe możliwości na rynku pracy należy maksymalnie wykorzystać, by wynegocjować jak najlepsze warunki. Średnio wynagrodzenia operatora wózka widłowego wynosi ok. 3000 zł brutto.

Back To Top