Skip to content
uprawnienia na wózki widłowe,kursy na wózki widłowe,szkolenia na widlaki

Ile trwa kurs na wózek widłowy?

Kurs na wózki widłowe cieszy się niezmiennie od kilku lat dużą popularnością. To umiejętność niezwykle doceniana przez pracodawców na obecnym rynku pracy, która gwarantuje stabilne zatrudnienie. Skąd tak duże zainteresowanie właśnie takim zajęciem? Popyt na uprawnienia na wózki widłowe jest ściśle związany z dynamicznym rozwojem handlu. Import i eksport ogromnej ilości produktów warunkuje powstawanie nowych magazynów, sklepów wielko powierzchniowych, centrów logistycznych czy też hal produkcyjnych.

Jakie zatem warunki musi spełnić kandydat, by wziąć udział w kursie?

Warunki odbycia kursu na wózki nie są trudne do spełnienia, pomimo tego właściciele firm nieustannie poszukują wykwalifikowanych pracowników. By zdobyć uprawnienia na wózek widłowy należy mieć ukończone minimum 18 lat, ukończyć szkołę podstawową oraz otrzymać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku operatora wózka widłowego. Przeciwwskazaniami do takiej pracy są między innymi choroby psychiczne, poważne wady wzroku, cukrzyca czy padaczka.

Ile trwa kurs na wózki widłowe?

Zarówno długość kursu, jak i jego zakres standaryzuje Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z jego wytycznymi, program główny obejmuje 35 godzin lekcyjnych a program uzupełniający 4 godziny lekcyjne, łącznie 39 godzin lekcyjnych po 45 minut każda.

Kurs nadający uprawnienia na wózek widłowy powinien rozpocząć się testem, który pozwoli ocenić stan wiedzy uczestników szkolenia. Osoby, które zdobędą wynik niższy niż 60% są zobowiązane do udziału w module uzupełniającym, który pozwoli nadrobić zaległości z zakresu elektrotechniki i mechaniki. Z kolei program główny składa się z 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych. Dzięki temu osoby, które ukończyły szkolenie na operatora wózka widłowego poradzą sobie w każdej sytuacji.

Zatem w zależności od indywidualnego stanu wiedzy poszczególnych kursantów, kurs na wózek widłowy trwa 35 lub 39 godzin lekcyjnych.

Czy ukończenie kursu na wózki widłowe to jedyna droga, by zdobyć niezbędne uprawnienia?

Samo ukończenie kursu na wózki widłowe niestety nie gwarantuje jeszcze sukcesu na zawodowej ścieżce. Uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku operatora wózka widłowego zapewnia wyłącznie zdobycie pozytywnego wyniku z egzaminu zdawanego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

By spełnić ten warunek nie jest zatem konieczne, by uczestniczyć w kursie na wózek widłowy. Zdarza się tak, że niektóre osoby posiadające wiedzę i umiejętności z tego zakresu, nie są w stanie zapewnić sprzętu lub miejsca, w którym Komisja Urzędu Dozoru Technicznego mogłaby przeprowadzić egzamin. Nie mogąc spełnić tego warunku, zapisują się na kurs, by spełnić wszystkie warunki i zdobyć uprawnienia, które zapewnią im stabilną pozycję na rynku pracy.

Ile trwa załatwienie wszystkich formalności?

By przystąpić do egzaminu należy złożyć stosowny wniosek. Czasami termin wyznaczany jest nawet 3 tygodnie później. Do tego należy jeszcze przewidzieć okres na wydanie stosownego dokumentu. W rezultacie uzyskanie uprawnień niezbędnych do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego może wynieść około miesiąca.

Back To Top