Skip to content
kursy na pomiary elektryczne,uprawnienia na wykonywanie pomiarów wieluń,sieradz,bełchatów,częstochowa,łódź,opole,kraków,katowice,gdańsk,kraków,gliwice

Ile trwa kurs na pomiary elektryczne?

Kurs na pomiary elektryczne pozwala uczestnikom zaznajomić się z przepisami, a także aktami prawnymi, które ściśle określają wykonywanie prac związanych z eksploatacją, kontrolą i pomiarem urządzeń instalacji elektrycznych. Program szkolenia uwzględnia również poznanie metod oraz przyrządów pomiarów, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków. Umiejętność posługiwania się sprzętem pomiarowym oraz prawidłowa interpretacja uzyskanych wyników to klucz do odniesienia sukcesu na zawodowej ścieżce. Ile czasu należy poświęcić i czego można się nauczyć, by zdobyć uprawnienia?

Kurs na pomiary elektryczne może stanowić uzupełnienie szkolenia elektrycznego G1 dozór i eksploatacja (uprawnienia D i E). W ramach szkolenia kursanci uczą się wykonywać pomiary elektryczne, wykorzystując specjalistyczny sprzęt. Zdobywają umiejętności związane m.in. z:

 • pomiarem rezystancji uziemienia,
 • badaniem włączników różnicoprądowych,
 • pomiarem pętli zwarcia,
 • pomiarem rezystancji izolacji,
 • badaniem sprzętu dielektrycznego,
 • ciągłością połączeń ochronnych i wyrównawczych,
 • przygotowaniem protokołu.

Na rynku możemy znaleźć szkolenia z zakresu pomiarów elektrycznych trwające od 3 do 16 godzin.  Krótsza wersja składa się zazwyczaj wyłącznie z praktycznych zajęć warsztatowych. Z kolei dłużysz wariant do pełne dwa dni w ciągu których odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Jakie szkolenie wybrać?

Dwudniowe szkolenie umożliwia usystematyzowanie teoretycznej wiedzy związanej z:

 • przepisami prawnymi,
 • bhp,
 • kwalifikacjami osób zajmujących się przeprowadzeniem pomiarów,
 • czasookresami wykonywania szeroko rozumianej kontroli,
 • ochroną przeciwporażeniową,
 • pomiarami uziemień,
 • pomiarami ochrony uzupełniającej,
 • ochroną przed dotykiem bezpośrednim.

To także dobra okazja, by rozwiać wszelkie wątpliwości i uzyskać merytoryczną wiedzę od specjalistów z branży. W niektórych przypadkach nieznajomość teoretycznych zagadnień utrudnia pracę i przyczynia się do zmniejszenia efektywności pracowników. Co więcej, brak wiedzy w pewnych obszarach zwiększa ryzyko popełnienia błędu.

Czym uczestnicy szkolenia mogą się pochwalić na rynku pracy?

Uprawnienia zdobyte podczas kursu otwierają nowe możliwości zawodowe. Osoby, które ukończyły kurs potrafią wybrać odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia kontroli oraz się nim posługiwać. Rozpoznają oznakowanie i znają parametry przewodów w sieci, urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Umiejętnie dobierają mierniki oraz urządzenia, dzięki którym mogą należycie przeprowadzić pomiary kontrolne. Potrafią również zinterpretować uzyskane wyniki, biorąc pod uwagę ewentualne błędy pomiarowe. Przygotowują również dokumentację na podstawie, której sieć, instalacja lub maszyna mogą być dopuszczone do użytku.

Warto podkreślić, że przeprowadzanie pomiarów to praca charakteryzująca się bardzo wysokim stopniem odpowiedzialności. Dzięki osobom, które zdobyły uprawnienia zezwalające na przeprowadzanie pomiarów elektrycznych, możemy czuć się bezpiecznie w domu, na ulicy czy w pracy. Odpowiednio przeprowadzona kontrola techniczna chroni nasze zdrowie i życie.

Back To Top