Skip to content
uprawnienia UE honorowane w Polsce

Czy uprawnienia na wózki widłowe, żurawie, suwnice i podesty ruchome zdobyte w UE są ważne w Polsce?

Wiele osób pracujących za granicą w krajach UE tj. Niemcy, Belgia, Holandia, Szwecja, Francja, Holandia, itp. podczas swojej pracy zawodowej zdobywa kwalifikacje, czyli uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych tj. wózki widłowe, żurawie HDS, żurawie wieżowe, suwnice, podesty ruchome tzw. podnośniki koszowe – zwyżki oraz dźwigi i powracając po latach do Polski, chciałoby aby ich uprawnienia były honorowane na terenie RP przez tutejszych pracodawców. Aby uprawnienia zawodowe zdobyte w krajach Unii Europejskiej były honorowane w Polsce, należy przeprowadzić procedurę uznawania kwalifikacji, którą prowadzi Urząd Dozoru Technicznego UDT, a nie jest ona wcale taka tania!

Kto w Polsce wydaje kwalifikacje, czyli uprawnienia na wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome i inne urządzenia dźwigowe?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a dokładnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych jakimi są wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome oraz dźwigi, wydaje jednostka Dozoru Technicznego UDT, TDT bądź WDT.

Jak zdobyć w Polsce kwalifikacje czyli uprawnienia do obsługi wózków widłowych, żurawi, suwnic club podestów ruchomych?

Aby zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające nas do obsługi Urządzeń Transporty Bliskiego UTB, należy ukończyć kurs oraz złożyć egzamin przed komisją egzaminacyjną jednostki Dozoru Technicznego UDT, TDT lub WDT. Nie ma znaczenia przed jaką jednostką zdamy egzamin, gdyż istnieje zasada wzajemności honorowania uprawnień przez te jednostki. To znaczy uprawnienia zdobyte w Jednostce Wojskowej i wydane przez Wojskowy Dozór Techniczny, są honorowane poza Jednostkami Wojskowymi na terenie RP. I odwrotnie, uprawnienia zdobyte poza Jednostkami Wojskowymi i wydane przez UDT, są honorowane w Jednostkach Wojskowych.

Czy uprawnienia na wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome lub dźwigi zdobyte w UE są ważne w Polce?

Aby uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych zdobyte na terenie Unii Europejskiej były ważne w Polsce, trzeba przystąpić do procedury uznawania kwalifikacji zawodowych. Taką procedurę przeprowadza w Polce UDT.

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Postanowienia tej dyrektywy są wdrożone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. został upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, do których należy obsługa urządzeń dźwigowych tj. wózków widłowych, żurawi, suwnic, podnośników koszowych oraz dźwigów.

Jak rozpocząć procedurę uznania w Polsce moich kwalifikacji zawodowych zdobytych na terenie UE?

Aby rozpocząć taką procedurę, czyli uznania w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych w UE, należy złożyć w UDT wniosek w sprawie wszczęcia postępowania. Do wniosku dołącza się również ksero dowodu osobistego oraz ksero kopię posiadanych kwalifikacji zdobytych w UE wraz z tłumaczeniem. Procedura taka trwa do 3 miesięcy.

Czy procedura uznania w Polsce przez UDT, kwalifikacji zdobytych w UE jest płatna?

Tak, opłata za procedurę uznania w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych w UE jest płatna i kosztuje aktualnie 1484,70 zł. UDT może jednak nie uznać naszych kwalifikacji, a wtedy opłata nie jest zwracana. Prostszym sposobem jest ukończyć kursy UDT, które kosztują średnio 800 zł wraz z opłatą egzaminacyjną i praktycznie za połowę ww. ceny możemy zdobyć Polskie uprawnienia wydane przez UDT, uprawniające nas do obsługi urządzeń dźwigowych jakimi są wózki jezdniowe podnośnikowe, żurawie HDS, stacjonarne oraz wieżowe, podesty ruchome, suwnice, wciągniki i wciągarki czy dźwigi towarowo – osobowe.

 

 

Back To Top