Skip to content

Czy do obsługi wciągników i wciągarek są wymagane uprawnienia?

Wciągniki i wciągarki nazywane potocznie elektro – wciągami, to urządzenia dźwigowe transportu bliskiego, służące do transportu w pionie i poziomie ładunków w zakładach pracy. Rozróżniamy wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia oraz specjalistyczne, które zamiast haka na końcu liny lub łańcucha są wyposażone w stały osprzęt roboczy, np. chwytak pneumatyczny, czerpak, elektromagnes lub osprzęt do transportu metali ciekłych tzw. lejnicze . Wciągniki i wciągarki podlegają pod Dozór Techniczny, ale nie wszystkie.

Jakie wciągniki i wciągarki nie Podlegają pod Dozór Techniczny?

Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów o udźwigu do 2000 kg (2 tony) oraz z napędem elektrycznym o udźwigu do 1000 kg (1 tona), nie podlegają pod Dozór Techniczny – UDT. Co w praktyce oznacza, iż są objęte dozorem uproszczonym i nie wymaga się rejestracji wciągnika lub wciągarki w Dozorze Technicznym, a urządzenie nie przechodzi badań odbiorczych i okresowych technicznych, przeprowadzanych przez inspektora jednostki Dozoru technicznego.

Czy do obsługi wciągników i wciągarek są wymagane kwalifikacje?

Uprawnienia na obsługę wciągników i wciągarek w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, są wymagane dla elektrycznych wciągników i wciągarek z zasilaniem jednofazowym o udźwigu powyżej 1000 kg (1 tony) i z zasilaniem trójfazowym o udźwigu pow. 250 kg.

Do jakich wciągników i wciągarek nie są wymagane uprawnienia?

Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów oraz z zasilaniem jednofazowym o udźwigu do 1000 kg (1 tony), nie wymagają kwalifikacji UDT do ich obsługi.

Jakie jest czas ważności uprawnień na obsługę wciągników i wciągarek?

Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi wciągników i wciągarek są ważne przez okres 10 lat dla hakowych ogólnego przeznaczenia i 5 lat dla specjalistycznych wciągników i wciągarek.

Co jaki okres czasu wykonuje się przeglądy konserwacyjne we wciągnikach i wciągarkach?

Konserwator wykonuje przeglądy konserwacyjne wciągników i wciągarek zgodnie z okresami wskazanymi w instrukcji eksploatacji producenta wciągnika i wciągarki. Jeżeli producent nie wskazał takich okresów, to należy je wykonywać co 30 dni dla urządzeń z elektrycznym napędem i co 90 dni dla wciągników i wciągarek z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów.

Jak wygląda egzamin UDT na wciągniki i wciągarki?

Aby podejść do egzaminu przed komisją UDT w zakresie uzyskanie uprawnień operatora wciągników i wciągarek, należy ukończyć kurs obsługi wciągników i wciągarek oraz po jego ukończeniu, złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną UDT. Egzamin UDT składa się z trzech części: pisemnej (15 pytań), ustnej gdzie otrzymuje się jedno pytanie z obsługi codziennej przy urządzeniu oraz praktycznej polegającej na prawidłowym przetransportowaniu ładunku z pola A do pola B.

 

 

Back To Top