Skip to content

„Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć.”
Tony Stockwell

„Jest tylko jedna droga, która wiedzie człowieka do prawdziwej doskonałości: twarda szkoła życia.”
Albert Einstein

„Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.”
Burrhus Frederic Skinner

„Kluczem do powodzenia w nauce i karierze zawodowej jest poznanie własnego stylu nauki i pracy.”
Barbara Prashing

„Ludzie w dowolnym wieku mogą nauczyć się dosłownie wszystkiego, jeżeli pozwoli im się zastosować własny styl nauki i wykorzystać swoje mocne strony.”
Barbara Prashing

„Motywacja i wydajność błyskawicznie wzrastają, kiedy uczniowie osiągają wyznaczone cele.”
Bettie B. Youngs

„Podstawówka to za mało, żeby podbić świat.”
Serial Ekstradycja 3

Szkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowieka.”
Benjamin Franklin

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. (łac. Non scholae sed vitae discimus).”
Seneka Młodszy

„Życie to nieustanna szkoła lekcji udzielanych i przyjmowanych…”
Czesław Banach

Back To Top