Skip to content
przedłużanie uprawnień UDT

Przedłużanie uprawnień – zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT on-line.

Przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego Urzędu Dozoru Technicznego UDT w wygodnej formie on-line.

Jeżeli posiadałeś zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT i uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego UTB oraz było ono wydane na okres bezterminowy, to traci ono swoją ważność z dniem 31.12.2023 r. Jeżeli nie zdążyłeś złożyć na trzy miesiące przed tą datą do UDT, właściwego wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego, to Twoje zaświadczenie traci ważność z końcem roku 2023. Wtedy powinieneś ponownie złożyć egzamin przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Jak szybko uzyskać nowe zaświadczenie kwalifikacyjne UDT?

Dla osób, które nie zdążyły złożyć w UDT do końca września, wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, a dalej chcą być operatorami urządzeń dźwigowych, mamy szybką i wygodną formę uzyskania nowych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT.

Aby złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym przed UDT wg. nowych wytycznych, należy napisać test pisemny, odpowiedzieć na jedno pytanie przy urządzeniu z dostępnych kilkunastu oraz wykonać czynność praktyczną wskazaną przez komisję kwalifikacyjną UDT. Część pisemna egzaminu polega na zaznaczeniu przynajmniej 11 prawidłowych odpowiedzi z 15 pytań, a każde pytanie posiada aż cztery odpowiedzi. Natomiast 15 pytań, jest losowo wybieranych z bazy kilkuset pytań egzaminacyjnych UDT.

Szybkie przygotowanie do egzaminu UDT  w formie on-line.

Posiadamy opracowaną autorską platformę szkoleniową w formie on-line, gdzie lektor omawia wszystkie odpowiedzi do kilkuset pytań egzaminacyjnych na każde urządzenie. Lektor szczegółowo omawia odpowiedź do każdego pytania, oraz uzasadnia swoją odpowiedź. Ponadto całość szkolenia, wzbogacona jest w profesjonalne filmy instruktażowe, które pozwalają jeszcze szybciej przyswoić wiedzę wymaganą do zdania egzaminu UDT.

Słuchacz otrzymuje dostęp 24h do naszej platformy szkoleniowej na 2 tyg. przed egzaminem UDT, a do naszego Ośrodka Kształcenia Zawodowego przyjeżdża tylko na 1-dniowe zajęcia praktyczne oraz omówienie kilkunastu pytań ustnych egzaminacyjnych przy urządzeniu. Następnego dnia jest już egzamin przed UDT. Posiadamy własny, nie wynajmowany, nowoczesny park maszynowy.

Szkolenie on-line przygotowujące do egzaminu UDT, pozwala zaoszczędzić czas, gdyż nie trzeba uczęszczać na wielogodzinne wykłady. Nasza platforma szkoleniowa jest dostępna 24h, kiedy tylko mamy wolny czas i ochotę na naukę.

Oferujemy kursy i szkolenia UDT on-line przygotowujące do egzaminu UDT na nowych zasadach dla następujących urządzeń dźwigowych:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe zwykłe oraz specjalizowane: ze zmiennym wysięgiem (tzw. ładowarki teleskopowe Manitou) oraz z operatorem podnoszonym do góry wraz z ładunkiem
  • podesty ruchome przejezdne
  • żurawie przenośne, przewoźne i stacjonarne
  • suwnice ogólnego przeznaczenia
  • wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
  • żurawie wieżowe

Szkolenie teoretyczne w formie on-line przygotowujące do egzaminu UDT, pozwala oszczędzić Twój czas i pieniądze, a pozytywne wyniki egzaminów UDT, poprzedzone szkoleniem w formie on-line oscylują w przedziale 92 – 95% (dane statystyczne za 2023 rok).

Back To Top