Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?

Kurs zawodowy na operatora wózków widłowych składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, które mają przygotować kursantów do egzaminu zdawanego przed komisją złożoną z pracowników Urzędu Dozoru Technicznego.  Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia powinny pomóc wszystkim osobom w uzyskaniu pozytywnego wyniku, dzięki któremu otrzymają bezterminowe uprawnienia do obsługi wózka transportowego. Sprawdźmy jak wygląda egzamin na wózki widłowe i jak się do niego przygotować.

Egzamin, podobnie jak szkolenie, składa się z dwóch części. Do części teoretycznej można przygotować się podczas wykładów, jak również w domowym zaciszu, utrwalając wszystkie wiadomości. Natomiast część praktyczna wymaga przećwiczenia manewrów wykonywanych na sprzęcie takich jak: jazda na wózku widłowym, podnoszenie materiałów przy pomocy wideł, transportowanie ich i opuszczanie.

W pierwszej części, przyszli operatorzy wózków widłowych otrzymują 5 pytań nawiązującej do wiedzy ogólnej i specjalistycznej dotyczącej wózków transportowych. Każdy z egzaminowanych musi udzielić co najmniej 3 poprawne odpowiedzi. Na jakie przykładowe pytania mogą się natknąć osoby podchodzące do egzaminu? Oto kilka z nich. Sprawdźcie, czy znacie odpowiedzi:

1. Co zawiera Księga Rewizyjna?

2. Co to jest stateczność wózka?

3. Co to jest udźwig nominalny?

4. Jaka jest dopuszczalna prędkość jazdy w pomieszczeniach zamkniętych?

5. Jakie zasady obowiązują podczas jazdy wózkiem widłowym bez ładunku?

I jak Wam poszło? Udało Wam się odpowiedzieć bezbłędnie na 3 pytania? Jeśli tak to gratulujemy, a jeśli nie… To była tylko próba. Macie jeszcze trochę czasu, by utrwalić wiadomości. Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi.

1. Księga Rewizyjna zawiera:

 • dokumentację techniczną,
 • instrukcję obsługi wózka widłowego,
 • decyzję UDT o dopuszczeniu pojazdu do eksploatacji lub nie,
 • informacje związane z wózkiem widłowym (np. numer ewidencyjny pojazdu),
 • dziennik konserwacji,
 • deklarację zgodności,
 • protokoły z badań okresowych,
 • informacje o użytkowniku wózka.

2. Stateczność wózka widłowego to zdolność do zachowania równowagi położenia podczas pracy i manewrowania. Zależy ona od: wysokości podnoszenia ładunku, odległości środka ciężkości od wideł oraz masa transportowanego ładunku.

3. Udźwig nominalny to dopuszczalna masa ładunku (określona przez producenta), jaką może podnieść wózek transportowy, stojąc na poziomym podłożu przy maszcie mechanizmu podnoszenia na wysokość nominalną.

4. Dopuszczalna prędkość w pomieszczeniach zamkniętych to:

 • maksymalnie 3 km/h w miejscu o ograniczonej widoczności lub w takim, gdzie przebywają ludzie;
 • maksymalnie 6km/h na terenie hali magazynowej.

5. Podczas jazdy wózkiem widłowym bez ładunku należy:

 • pochylić maszt w kierunku operatora,
 • unieść widły na wysokość około 30 cm,
 • dostosować prędkość do warunków.

Podczas praktycznej części egzaminu, należy wykazać się płynną i bezpieczną jazdą wózkiem widłowym. Osoby egzaminowane wykonują manewry, których nauczyli się podczas praktycznych zajęć z instruktorem: jadą między pachołkami, transportują materiał, podnoszą i opuszczają przedmioty. Każda z części egzaminu trwa około godziny.

Trzymamy kciuki za wszystkie osoby przygotowujące się do egzaminu.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]