Skip to content
Jak wygląda egzamin UDT na wózki widłowe?

Jak wygląda egzamin UDT na wózki widłowe?

Egzamin UDT na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych.

Aby przystąpić do egzaminu na operatora wózka widłowego przed komisją UDT, należy w pierwszej kolejności ukończyć kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, a wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia powinny pomóc wszystkim osobom w uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu UDT, dzięki któremu otrzymają terminowe uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Sprawdźmy jak wygląda egzamin na wózki widłowe i jak się do niego przygotować.

Jak wygląda egzamin UDT na wózki widłowe?

Egzamin na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest przeprowadzany zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem egzamin UDT na wózki widłowe składa się z trzech części: pisemnej, ustnej oraz praktycznej.

Jak przebiega egzamin na wózki widłowe?

Część I pisemna: polega na rozwiązaniu testu zawierającego 15 pytań z dostępnej bazy kilkuset pytań. Każde pytanie ma cztery odpowiedzi i tylko jedną prawidłowa odpowiedź, którą zaznaczamy znakiem X na odpowiednim formularzu. Zaznaczenie 11 prawidłowych odpowiedzi daje pozytywny wynik egzaminu UDT na wózki widłowe.

Część II ustna: polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na jedno z kilkunastu pytań z dostępnej bazy, bezpośrednio przy wózku.

Część III praktyczna: polega na prawidłowym pokonaniu placu zajęć praktycznych, zgodnie z wytycznymi UDT tj. wyjazd z miejsca parkingowego, pobranie ładunku, slalom między pachołkami, odłożenie ładunku oraz parkowanie wózkiem tyłem do garażu.

Zaliczenie wszystkich trzech części daje wynik ogólny pozytywny egzaminu UDT na wózki widłowe.

Jakie pytania są na egzaminie UDT na wózki widłowe?

Zbiór pytań egzaminacyjnych na operatora wózka widłowego jest ogólnodostępny na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego w zakładce sprawdzanie kwalifikacji.

Jakie uprawnienia uzyskuje się po egzaminie UDT na wózki widłowe?

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT, można uzyskać uprawnienia na wózki widłowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego w dwóch kategoriach:

– wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków ze zmienny wysięgiem oraz operatorem podnoszonym do góry wraz z ładunkiem (uprawnienia ważne 10 lat)

– wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia w tym ze zmienny wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe oraz operatorem podnoszonym do góry wraz z ładunkiem (uprawnienia ważne 5 lat)

Back To Top