Skip to content
Jakie uprawnienia na pilarki łańcuchowe spalinowe i elektryczne oraz akumulatorowe?

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi pilarek łańcuchowych?

W naszym artykule dowiesz się, jakie uprawnienia powinny posiadać osoby, które zawodowo posługują się w pracy pilarkami łańcuchowymi mechanicznymi.

Jeśli Twoi pracownicy obsługują podczas pracy pilarki łańcuchowe, to zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni posiadać stosowne przeszkolenie, czyli posiadać właściwe uprawnienia. Pilarki są niezawodnymi narzędziami pracy w przypadku cięcia małych oraz większych kawałków drewna.

Jakie uprawnienia powinien posiadać operator pilarki łańcuchowej?

Zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu nie których prac z zakresu gospodarki leśnej, osoby obsługujące pilarki łańcuchowe powinny przejść specjalistyczne szkolenie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu pilarza, które będzie uprawniało ich do obsługi tych urządzeń.

Jak wygląda szkolenie z zakresu obsługi pilarek łańcuchowych?

Podczas kursu obsługi pilarek łańcuchowych poruszane są odpowiednie zagadnienia tematyczne, zapisane w w/w Rozporządzeniu, a całe szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Podczas takie szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

  • użytkowanie i obsługa pilarki
  • rodzaje, budowa i typy pilarek
  • techniki ścinki i obalania drzew
  • techniki okrzesywania i przerzynki drewna
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze pilarki
  • zajęcia praktyczne

Jaki dokument otrzymuje się po ukończeniu kursu obsługi pilarek?

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu kończącego cały kurs, uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pilarza – drwala lub kursu obsługi pilarek zgodnie ze wzorem MEN, które jest ważne bezterminowo i jest honorowane na terenie całej Polski. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, uprawnia również do obsługi pilarek wykorzystywanych do ścinki drzew przy pracach ziemnych i drogowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Warto jeszcze wspomnieć, iż podczas użytkowania pilarek łańcuchowych należy używać odpowiednich środków ochrony osobistej w postaci nakładek anty przecięciowych na spodnie, kasku ochronnego ze słuchawkami, rękawic oraz odpowiedniego obuwia roboczego. Operator obsługujący pilarkę jest narażony na wiele zagrożeń m. inn. uszkodzenie ciała, hałas, wibracja, oleje oraz paliwo. Pilarki są bardzo niebezpiecznymi urządzeniami, zwłaszcza w rękach osób nie przeszkolonych i nie doświadczonych.

Back To Top