Skip to content
Jakie uprawnienia do obsługi żurawia wieżowego? Jaka minimalna i maksymalna temperatura w kabinie żurawia wieżowego? Kto może być hakowym?

Obowiązki operatora żurawia wieżowego, hakowego oraz sygnalisty.

Praca operatora żurawia wieżowego jest wykonywana z dużym obciążeniem fizycznym, ale i również psychicznym. Do tego prawie zawsze występują trudne warunki na budowie np. praca kolizyjna z innymi budynkami, żurawiami, drzewami, liniami energetycznymi oraz ludźmi np. zbrojarzami, cieślami, murarzami czy też osobami postronnymi. Oprócz narażenia na zmienne warunki atmosferyczne, hałas i wibracje operator żurawia wieżowego w trakcie pracy mierzy się również ze stresem, jaki wywiera na niego presja przełożonych oraz osób oczekujących na podanie danego ładunku w określone miejsce i w dość szybkim czasie.

Ile osób powinno brać udział w pracy operatora żurawia wieżowego?

Zgodnie z najnowszymi przepisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, oprócz uprawnionego operatora żurawia wieżowego na placu budowy powinien znajdować się również hakowy oraz sygnalista. Obsługa żurawia wieżowego powinna być minimum 3 osobowa.

Czy operator żurawia wieżowego, może pełnić jednocześnie funkcję hakowego?

Zgodnie z najnowszymi przepisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 r. operator żurawia wieżowego, nie może pełnić jednocześnie funkcji hakowego, nawet jeśli jest to żuraw szybkomontujący sterowany z poziomu roboczego, za pomocą pilota.

Kto może być operatorem żurawia wieżowego?

Operatorem żurawia wieżowego może być osoba, która ukończyła kurs na żurawie wieżowe i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed kwalifikacyjną komisją egzaminacyjną UDT. Uprawnienia na żurawie wieżowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, są ważne przez okres 5 lat i uprawniają do obsługi żurawi wieżowych stacjonarnych, szybkomontujących oraz szynowych bez tonażowego ograniczenia.

Jakie uprawnienia są wymagane dla hakowego – sygnalisty tzw. poddźwigowego?

Osoby pełniące funkcję hakowego – sygnalisty na budowie, powinny przejść kurs hakowego – sygnalisty. Po takim szkoleniu osoby zdobędą niezbędną wiedzę nt. rodzai zawiesi oraz osprzętów roboczych stosowanych na stanowisku hakowego oraz poznają sygnały porozumiewawcze sygnalisty z operatorem żurawia wieżowego. Takie szkolenie może przeprowadzić sam pracodawca w formie instruktażu stanowiskowego, ale musi opracować on jego szczegółowy program szkolenia. Ponadto powinny posiadać lekarskie badanie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych, do zajmowania stanowiska hakowego i sygnalisty.

Jaka powinna być temperatura w kabinie operatora żurawia wieżowego?

Minimalna temperatura w kabinie operatora żurawia wieżowego powinna wynosić min. 18°C, a maksymalna 28°C. W przypadku niższych temperatur, pracodawca powinien zapewnić ogrzewanie kabiny, a przypadku wyższych temperatur powinien zapewnić klimatyzację.

Ile maksymalnie godzin dziennie może pracować operator żurawia wieżowego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 r. operator żurawia wieżowego może pracować maksymalnie 8 godzin dziennie.

Czy kabina operatora żurawia wieżowego powinna być wyposażona w wiatromierz?

Żurawie wieżowe sterowane z kabiny, powinny być wyposażone w urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru na wysokości wysięgnika żurawia.

Ile wynosi maksymalna prędkość wiatru, przy której żuraw wieżowy może pracować?

Przy prędkości wiatru wynoszącej powyżej 10 m/s (36 km/h) przy transportowaniu ładunków wielkowymiarowych nie powinno wykonywać się pracy żurawiem wieżowym. Również przy prędkości wiatru w porywach powyżej 15 m/s (54 km/h) występuje zakaz pracy żurawiem wieżowym, chyba że producent naszego żurawia określił inaczej w jego instrukcji eksploatacji, dopuszczalne prędkości wiatru.

Back To Top