Skip to content

Kiedy kurs i uprawnienia na wózki widłowe są niepotrzebne?

W ostatnich latach stanowisko operatora wózka widłowego cieszy się dużą popularnością. Wielu pracodawców poszukuje wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafią sprawnie poruszać się pojazdami służącymi do transportu bliskiego oraz efektywnie wykonywać prace magazynowe. Wykorzystując sytuację na rynku pracy, ośrodki szkoleniowe szybko przystosowały swoją ofertę do potrzeb firm. Sprawdźmy czy operatorzy zawsze muszą ukończyć szkolenie i zdobyć uprawnienia. Czy istnieją sytuacje, w których kurs i uprawnienia na wózki widłowe są niepotrzebne?

Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy wskazać przypadki, w których pracownicy nie są zobligowani do udziału w szkoleniu oraz zdania egzaminu.

Zdarza się, że niektórzy pracodawcy umożliwiają zdobycie uprawnień zakładowych. W takiej sytuacji potencjalni operatorzy wózków widłowych przystępują do egzaminu przed pracodawcą. Jeśli przejdą pozytywnie test, otrzymują pozwolenie na obsługę pojazdu. Niestety jest ono honorowane wyłącznie w danym zakładzie i nie jest uznawane w innych przedsiębiorstwach. Jego ważność wygasa wraz ze zmianą miejsca zatrudnienia.

Drugim wyjątkiem jest obsługa paletowych wózków ręcznych. Korzystanie z tych maszyn nie stwarza większych problemów. W tej sytuacji wystarczy rzeczowy instruktaż przeprowadzony przez przełożonego.

Pomyśl o przyszłości

Biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę, warto zdecydować się jednak na udział w kursie na wózki widłowe i zdobyć uprawnienia przydatne na rynku pracy.

Szkolenie oraz egzamin przed komisją UDT umożliwiają zdobycie uprawnień, które będą uznawane w całym kraju, a także na terenie Unii Europejskiej. Wcześniej, wzależności od rodzaju zdobytych uprawnień można było zdobyć pozwolenie na wykonywanie pracy na stanowisku operatora przez 5 lub 10 lat. Następnie, uprawnienia te było trzeba przedłużyć. W tym celu wystarczyło złożyć stosowny wniosek najpóźniej 3 miesiące przed terminem, w którym wygasały kwalifikacje kwalifikacje.

Od 15. stycznia 2018r., wszystkie szkolenia zakończone egzaminem przed UDT są honorowane zdobyciem bezterminowych uprawnień.

Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej rozsądne w przypadku zmiany miejsca pracy, relokacji czy też innych niespodziewanych sytuacji.

Czy wybierając zawód operatora wózka widłowego można godnie żyć?

Podobnie jak w każdym sektorze gospodarki, dochody uzyskiwane przez osoby obsługujące wózki widłowe różnią się od siebie. Wynika to z wielu czynników, np. sytuacji ekonomicznej firmy, stażu pracy pracownika oraz zdobytego doświadczenia. Ważnym elementem, który jest także brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości płacy są uprawnienia. Większą kwotę zarobi ten, kto posiada zaświadczenie kwalifikacyjne zdobyte podczas egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia zakładowe są mniej premiowane.

Zarobki w tym fachu zaczynają się od 2600 zł brutto. Niektóre, szczególnie duże przedsiębiorstwa są w stanie zaproponować nawet kilka tysięcy brutto. Istnieje również możliwość podjęcia pracy poza granicami kraju. Tam można osiągnąć dochód kilkukrotnie wyższe stawki.

Niestety ostatnia opcja wiąże się z częstymi wyjazdami i mniejszą ilością czasu spędzonego w gronie rodziny. Warto jednak rozważyć wszystkie aspekty, by podjąć najlepszą decyzję.

Back To Top